Α΄ Βοήθειες – Διαχείριση του επείγοντος στη Μαιευτική/Γυναικολογία

Κωδικός Μαθήματος:

Μ-2040

Εξάμηνο:

Β' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Ώρες:

2 Θεωρία + 1 Εργαστήριο

Μονάδες ECTS:

4


Καθηγητές Μαθήματος

Ξάνθος Θεόδωρος

 

Μ 2040 Α ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Περίγραμμα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Το μάθημα προσφέρει βασικές και ειδικές γνώσεις που αφορούν της πρώτες βοήθειες που παρέχονται στον ενήλικα, στη γυναίκα ,στο βρέφος και το παιδί.

Στόχος του μαθήματος είναι να αποκτήσει η/ο φοιτήτρια/φοιτητής της απαραίτητες ειδικές και εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να μπορεί να παρέχει της πρώτες βοήθειες σε επείγουσες καταστάσεις.

Μετά το τέλος του μαθήματος, οι φοιτήτριες/φοιτητές θα:

 • Είναι σε θέση να εφαρμόσουν της αρχές των πρώτων βοηθειών στον ενήλικα, το βρέφος και το παιδί.
 • Έχουν αποκτήσει της απαιτούμενες δεξιότητες για την αντιμετώπιση ασθενών με (βαριές) κακώσεις ή άλλα επείγοντα προβλήματα υγείας καθώς και επείγουσες καταστάσεις στην Μαιευτική και Γυναικολογία.
 • Έχουν την ικανότητα παροχής πρώτων βοηθειών στον χώρο εργασίας της.
 • Έχουν την ικανότητα παροχής των πρώτων βοηθειών υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.
 • Δύναται να συνεργασθούν με της επαγγελματίες υγείας, προκειμένου να αντιμετωπίζουν επείγουσες καταστάσεις για την υγεία και τη ζωή του ανθρώπου. 

 

Γενικές ικανότητες

 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Υπευθυνότητα.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1.Εισαγωγή σκοπός  των πρώτων  βοηθειών

 • Τα πρώτα βήματα των πρώτων βοηθειών,
 • Η εξέταση και η αξιολόγηση του πάσχοντα.

2.Η κάκωση  και η αιμορραγία

3.Η κάκωση από  μηχανικά  αίτια:

 • Εκδορά, θλάση, τραύμα
 • Κατάγματα 
 • Εξαρθρήματα, διαστρέμματα
 • δήγματα  εντόμων (αλλεργικές  αντιδράσεις)        

4.Τα ξένα  σώματα

 • ξένο σώμα στο δέρμα (παρασχίδες- αγκίστρια)
 • στο μάτι, στη μύτη, στο αυτί, κατάποση  ξένου  σώματος

5.Κακώσεις   από φυσικά  αίτια

 • από θερμότητα (έγκαυμα-θερμοπληξία),
 • από ψύχος (χίμετλα –κρυοπαγήματα –κρυοπληξία)
 • ήλιος, ηλίαση, ηλεκτρισμός (ηλεκτροπληξία-κεραυνοπληξία)
 • ακτινοβολία
 • πνιγμός, πνιγμονή

6.Παθολογικά  αίτια που χρήζουν  ανάγκη πρώτων βοηθειών

 • Πόνος (πονοκέφαλος,πονόδοντος,πόνος στο αυτί, πόνος στην  κοιλιά)
 • Πυρετός
 • Διάρροια- έμετος
 • Λιποθυμία – Shock – απώλεια συνείδησης
 • Κώμα
 • Εγκεφαλικό επεισόδιο
 • Επιληψία-σπασμοί
 • ΄Εμφραγμα-στηθάγχη
 • Παθολογικές αιμορραγίες (ρινορραγία, ωτορραγία, γαστρορραγία, αιμόπτυση, κιρσοί, αιμορροΐδες)

7.Επτά  βασικές αρχές  καρδιοπνευμονικής αναζωογόννησης

 • Βασική υποστήριξη  της ζωής σε ενήλικα σε παιδί και σε βρέφος
 • Απόφραξη ανωτέρου αεραγωγού  από ξένο σώμα,πνιγμονή

8.Αιμορραγίες   1ου τριμήνου στην κύηση

9.Αιμορραγίες  3ου τριμήνου στην  κύηση (προδρομικός πλακούντας, πρόωρη αποκόλληση πλακούντα, ρήξη  μήτρας)

10.Μαιευτική καταπληξία  από ατονία  της μήτρας

11.Κάρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση στην έγκυο

12.Προβολή  και πρόπτωση ομφαλίου λώρου

13. Ρήξη εξωμητρίου κύησης – ολιγαιμικό shock

14.Υπερτασική  νόσος  στην  κύηση(εκλαμψία).

Εργαστηριακό μέρος μαθήματος

 1. Βασική υποστήριξη της ζωής σε ενήλικες, έγκυες, νεογνά, βρέφη, παιδιά (χωρίς μέσα)
 2. Απόφραξη του ανώτερου αεραγωγού από ξένο σώμα (πνιγμονή) σε βρέφη, παιδιά, σε ενήλικες.
 3. Σταθεροποίηση κατάγματος – Νάρθηκες
 4. Επίδεση τραυμάτων
 5. Έλεγχος αιμορραγίας, τεχνικές αντιμετώπιση ρινορραγίας.
 6. Μεταφορά αρρώστου
 7. Αντιμετώπιση λιποθυμικού επεισοδίου, θερμοπληξίας, Εγκεφαλικού.
 8. Συρραφή θλαστικού τραύματος

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευση.

Θεωρητικό μέρος του μαθήματος: διαλέξεις.

Εργαστηριακό μέρος του μαθήματος:

 • Επίδειξη νοσηλευτικών πράξεων παροχής πρώτων βοηθειών σε προπλάσματα και με τη χρήση ανάλογου υλικού σε ομάδες φοιτητριών/φοιτητών. Εφαρμογή πράξεων φροντίδας από κάθε φοιτήτρια/φοιτητή στο αντίστοιχο πρόπλασμα
 • ασκήσεις πράξης
 • Προσομοίωση φροντίδας, -video προσομοίωσης.

Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών

 • Χρήση Power point presentations
 • video προσομοίωσης
 • Υποστήριξη μαθησιακής διδασκαλίας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.
 • Εργαστηριακή εκπαίδευση των φοιτητριών/φοιτητών σε μικρές ομάδες στο εργαστήριο, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση καθηγητών.

Αξιολόγηση Φοιτητών 

Θεωρητικό μέρος

Η αξιολόγηση της/του φοιτήτριας/φοιτητής γίνεται στην ελληνική, μετά το τέλος του εξαμήνου, σύμφωνα με το αναλυτικό περιεχόμενο του μαθήματος και της διαλέξεις, με γραπτή εξέταση (ΓΕ) ή/& προφορική εξέταση (ΠΕ) με ερωτήσεις:

 • ανάπτυξης ή/&
 • σύντομης απάντησης ή/&
 • πολλαπλής επιλογής ή/&
 • αξιολόγηση και κριτική ανάλυση της κλινικού σεναρίου (case study).

Η βαθμολογία εκφράζεται με την κλίμακα από μηδέν έως δέκα (0-10). Βάση επιτυχίας είναι το πέντε (5).

Εργαστηριακό μέρος (ΕΜ)

Η αξιολόγηση γίνεται από τον καθηγητή:

ΕΜ1. Μέσω παρατήρησης για τον έλεγχο της απόκτησης τωνδεξιοτήτων για εφαρμογή των βασικών τεχνικών της παροχής πρώτων βοηθειών ή /& μέσω γραπτής εργασίας (30%).

ΕΜ2. Με προφορική εξέταση από τον καθηγητή (70%).

Η αξιολόγηση του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος στηρίζεται στην ικανότητα των φοιτητριών/φοιτητών να εφαρμόζουν επιτυχώς βασικές αρχές και τεχνικές της παροχής πρώτων βοηθειών.

Η βαθμολογία εκφράζεται με την κλίμακα από μηδέν έως δέκα (0-10). Βάση επιτυχίας το πέντε (5). Η βαθμολογία του (ΕΜ) υπολογίζεται από το άθροισμα των ΕΜ1 +ΕΜ2= βαθμός (ΕΜ).

Βάση επιτυχίας της γραπτής εξέτασης (ΓΕ) ή / & της (ΠΕ) και της αξιολόγησης του εργαστηριακού μέρους (ΕΜ) μαθήματος είναι το πέντε(5 ) για το καθένα.

Ο βαθμός του μαθήματος (ΒΜ) εξάγεται με τον κανόνα:

Βαθμός (ΓΕ) ή /και (ΠΕ) + Βαθμός (ΕΜ)=ΒΜ/2

Οι βαθμοί ( ΓΕ) ή/ & (ΠΕ) και (ΕΜ) συμψηφίζονται, όταν η/ο φοιτήτριας/φοιτητής έχει εξασφαλίσει τη βάση τόσο για τη θεωρητική εξέταση, όσο και για το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος.

Εάν έχει αποτύχει στην αξιολόγηση του εργαστηριακού μέρους (ΕΜ) το επαναλαμβάνει.

Η/Ο φοιτήτρια/φοιτητής δεν έχει δικαίωμα για εξέταση και βαθμολόγηση στο (ΕΜ) εάν δεν έχει παρακολουθήσει το 80% των υποχρεωτικών ωρών. Στην περίπτωση αυτή επαναλαμβάνει μέρος του (ΕΜ), εφόσον υπάρχει δυνατότητα, μέχρι να φθάσει το 80% των προβλεπομένων ωρών.

Εάν έχει παρακολουθήσει το 60% ή και λιγότερο των προβλεπόμενων ωρών υποχρεούται να επαναλάβει όλο το εργαστηριακό μέρος.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των φοιτητριών/φοιτητών είναι ρητά προσδιορισμένα, οι φοιτήτριες/φοιτητές ενημερώνονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (e-class), στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι οι φοιτητές με την δήλωση του μαθήματος ή/& στην ιστοσελίδα επικοινωνίας του τμήματος με τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική Βιβλιογραφία:

 1. Ιατράκης Γ, συν. Αντωνίου Ε. (2016). Πρώτες Βοήθειες-ΕπείγουσεςΚαταστάσεις. Αθήνα, Εκδόσεις «Δεσμός»
 2. Μαρβάκη Χ., Κοτανίδου Α. (2008). Επείγουσα Νοσηλευτική.Εκδ. ΙΩΝ
 3. Πετρίδης Α., Ευτυχίδου Ε., Τσόχας Κ. (2011). Πρώτες βοήθειες. Εκδόσεις Πασχαλίδης – BrokenHill.
 4. Ιατράκης Γ., (2012). Επείγοντα προβλήματα στη διάρκεια της κύησης και του τοκετού. Αθήνα, Εκδόσεις Ζεβελεκάκης.

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία:

 1. Advanced Life Support Group. (2009) Pre-hospital Obstetric Emergency. Wiley – Blackwell
 2. Tao L. & Kendall K. (2008) First Aid for the Basic Sciences. Organ Systems (First Aid Series). The McGraw Hill Companies

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • American Journal of Obstetrics & Gynecology
 • British Journal of Midwifery
 • European Journal of Obstetrics & Gynecology
 • International Journal of Gynecology & Obstetrics