Χειρουργική

Κωδικός Μαθήματος:

Μ-8033

Εξάμηνο:

H' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΓΥ

Ώρες:

2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης

Μονάδες ECTS:

3


Καθηγητές Μαθήματος

Θαλασσινός Νικόλαος

Περίγραμμα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να καταστήσει τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες  ικανούς να κατανοούν:

α) τις βασικές έννοιες που αφορούν στα χειρουργικά προβλήματα και στη χειρουργική σημειολογία.

β)να εξοικειώσει τους φοιτητές/τριες  με την παθογένεια, τη διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση των διάφορων χειρουργικών παθήσεων των συστημάτων του οργανισμού.

Στόχος  του μαθήματος είναι μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/φοιτήτριες  θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζουν τις κυριότερες χειρουργικές παθήσεις.
 • Αναγνωρίζουν τα αίτια και τις επιπλοκές των χειρουργικών παθήσεων.
 • Κατανοούν τον τρόπο αντιμετώπισης των χειρουργικών παθήσεων.
 • Εκτιμούν τις επείγουσες καταστάσεις των χειρουργικών παθήσεων και κατευθύνουν κατάλληλα τους ασθενείς.
 • Εφαρμόζουν τις αποκτηθείσες θεωρητικές γνώσεις στη φροντίδα και συμβουλευτική των  ασθενών.
 • Παρέχουν την ανάλογη νοσηλευτική  φροντίδα  σε  ασθενείς  προεγχειρητικά  και  μετεγχειρητικά.
 • Λαμβάνουν  μέτρα  πρόληψης   των μετεγχειρητικών   επιπλοκών.  

 

Γενικές ικανόττητες

 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1.Κλινική εξέταση χειρουργικού ασθενούς

 • Λήψη ιστορικού, επισκόπηση , ακρόαση , ψηλάφηση

2.Χειρουργικές λοιμώξεις

 • Λοίμωξη, νόσος, γενικές έννοιες. Χειρουργικές λοιμώξεις, μικροβιολογία των χειρουργικών λοιμώξεων
 • Ισορροπία Υγρών και Ηλεκτρολυτών
 • Σηπτικός ασθενής, Λοιμώξεις που απαιτούν χειρουργική επέμβαση.
 • Εγχείρηση, κατηγορίες εγχειρήσεων και εγχειρητικές τομές.
 • Μετεγχειρητικές λοιμώξεις.
 • Επιπλοκές χειρουργικών λοιμώξεων
 • Θεραπευτική αντιμετώπιση των χειρουργικών λοιμώξεων

3.Διατροφή χειρουργικού ασθενούς.

Τρόπος εκτίμησης της κατάστασης της θρέψης, αίτια και επιπτώσεις ανεπαρκούς θρέψης, ενδείξεις για διαιτητική υποστήριξη, σίτιση από το πεπτικό, παρεντερική σίτιση.

4.Γενικές μετεγχειρητικές επιπλοκές:

 • Επιπλοκές από εγχειρητικό τραύμα: ορώδης συλλογή, αιμάτωμα, φλεγμονή, διάσπαση
 • επιπλοκές από το αναπνευστικό: εισρόφηση, ατελεκτασία, πνευμονία, πνευμονικό οίδημα, πνευμοθώρακας, πνευμονική εμβολή
 • επιπλοκές από το καρδιαγγειακό : διαταραχές καρδιακού ρυθμού, έμφραγμα του μυοκαρδίου, καρδιακή ανακοπή
 • επιπλοκές από το πεπτικό: διαταραχές γαστρεντερικής κινητικότητας, μετεγχειρητικός ίκτερος, πρώιμη μετεγχειρητική απόφραξη, μετεγχειρητική παγκρεατίτιδα κ.α.
 • επιπλοκές από το ουροποιητικό: επίσχεση ούρων, ουρολοίμωξη, ολιγουρία, οξεία νεφρική ανεπάρκεια

5. Μαστός

 • εξέταση μαστού
 • καλοήθεις παθήσεις μαστού, κακοήθεις παθήσεις μαστού
 • καρκίνος μαστού, καρκίνος μαστού και εγκυμοσύνη
 • επιπλοκές μαστεκτομής

6.Πεπτικό σύστημα

 • έλκος, επιπλοκές έλκους, καλοήθεις παθήσεις στομάχου, νεοπλάσματα στομάχου, επιπλοκές γαστρικής χειρουργικής
 • οξεία σκωληκοειδίτιδα, χολοκυστίτιδα, χολοκυστεκτομή, ειλεός, χολολιθίαση
 • παγκρεατίτιδα, κύστεις παγκρέατος, όγκοι του παγκρέατος, μεταμόσχευση
 • παθήσεις σπληνός, σπληνεκτομή
 • παθήσεις ήπατος
 • Παχύ και λεπτό έντερο, Εντεροστομίες
 • φλεγμονώδεις παθήσεις, ελκώδης κολίτιδα, νόσος του Crohn
 • καρκίνος παχέος εντέρου , πολύποδες, απόφραξη παχέος εντέρου κ.α
 • κήλες, βουβωνοκήλη, μηροκήλη, ομφαλοκήλη, μετεγχειρητική κήλη

7. Οξεία κοιλία

 • περιτόναιο και περιτοναϊκή κοιλότητα, περιτονίτιδες
 • ενδοπεριτοναϊκά και οπισθοπεριτοναϊκά αποστήματα

8.Παθήσεις θυρεοειδούς

9. Παθήσεις καρδιάς

 • διαγνωστικές μέθοδοι στην καρδιολογία
 • καρδιοπνευμονική παράκαμψη
 • συγγενείς καρδιοπάθειες
 • επίκτητες καρδιοπάθειες 
 • τεχνητή καρδιά
 • τεχνητοί καρδιακοί βηματοδότες

10. Αναπνευστικό σύστημα

 • κακώσεις θώρακα, παθήσεις πνευμόνων
 • καλοήθεις όγκοι πνευμόνων, κακοήθεις όγκοι πνευμόνων

11.Παθήσεις αρτηριών και αγγείων

 • αθηροσκλήρυνση
 • αποφρακτική αρτηριοπάθεια, οξεία αρτηριακή ανεπάρκεια
 • ανευρύσματα: διάγνωση, χειρουργική θεραπεία
 • Αγγειακή χειρουργική, γενικές αρχές αγγειακών επεμβάσεων, μέθοδοι συρραφής αγγείων, αγγειακά υποκατάστατα, αρτηριοπλαστικές εγχειρήσεις

12.Παθήσεις επινεφριδίων

 • γενικά, φαιοχρωμοκύτωμα, σύνδρομο Gushing
 • εγχειρητική προσπέλαση των επινεφριδίων

13.Κακώσεις κεφαλής και σπονδυλικής στήλης

14. Χειρουργικές καταστάσεις  στη  Μαιευτική/Γυναικολογία.

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευση

Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών

 • Χρήση power point presentations,
 • υποστήριξη μαθησιακής διδασκαλίας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
 • Χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της ιστοσελίδας του τμήματος για την επικοινωνία με τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές.

Αξιολόγηση φοιτητών

Η αξιολόγηση του/της φοιτητή/φοιτήτριας  γίνεται με γραπτή εξέταση (ΓΕ) ή/& προφορική εξέταση (ΠΕ), στην  Ελληνική  γλώσσα, στο τέλος του εξαμήνου με ερωτήσεις  ανάπτυξης ή και σύντομης απάντησης ή/& πολλαπλής επιλογής, σε  θέματα   σύμφωνα με το αναλυτικό περιεχόμενο του μαθήματος και τις παραδόσεις στην   Ελληνική.

Η βαθμολογία εκφράζεται με την κλίμακα από μηδέν έως δέκα (0-10).

Βάση επιτυχίας είναι το πέντε (5).

Τα κριτήρια αξιολόγησης των φοιτητών είναι ρητά προσδιορισμένα, εμπεριέχονται στην  ηλεκτρονική πλατφόρμα (e-class), στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι   οι φοιτητές/τριες  με τη δήλωση του μαθήματος. Οι φοιτητές/φοιτήτριες  ενημερώνονται    για  τον  τρόπο  αξιολόγησης  του  μαθήματος  από την  ιστοσελίδα  επικοινωνίας  του  τμήματος με  τους   φοιτητές.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική:

 1. Doherty G., (2006), Εγχειρίδιο χειρουργικής. Εκδ. Πασχαλίδης.
 2. Κωστάκης Α., (2005), Σύγχρονη Χειρουργική και Θεραπευτική Τόμοι ΙΙ. Εκδ. Πασχαλίδης.
 3. Μπονάτσος Γ., Κακλαμάνος Ι., Γολεμάτης Β.(2006), Χειρουργική Παθολογία, Εκδ. Πασχαλίδης.
 4. Πετρίδης A.(1998), Eγχειρίδιο Χειρουργικής. Εκδ. Έλλην.

Ξενόγλωσση :

 1. BlackbourneL. (2008), SurgicalRecall, FifthNorthAmericanEdition. Lippincott Williams and Wilkins.
 2. Brunicardi F, Dana Anderson, Timothy Billiar and David Dunn (2006), Schwartz’s Manualof Surgery, The McGraw Hill Companies. 
 3. Doherty G. (2009), Current Diagnosis and Treatment Surgery, 13th ed. McGraw Hill Companies.
 4. O’Leary J. Patrick and Arnold Tabuenca (2007), The Physiologic Basis of Surgery, Lippincott Williams and Wilkins, Inc.
 5. Schumpelick V (2009), Atlas of General Surgery, Thieme Publishing Group.
 6. Schwartz S. (1993), Principles of Surgery. Ed. Mc Grw-Hill Book Company.
 7. Courtney M. Townsend Jr. JR. MD , R. Daniel Beauchamp MD , B. Mark Evers MD , Kenneth L. Mattox MD. (2016), Sabiston Textbook of Surgery: The Biological Basis ofModern Surgical Practice, 20e 20th Edition kindle.
 8. F. Charles Brunicardi MD and Dana K. Andersen MD . (2014)Schwartz’s Principles of Surgery, 10th edition (DVD Included),  kindle edition.

Συναφή  Περιοδικά

 • Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής
 • Ελληνική Ιατρική Επιθεώρηση
 • Ελληνική Χειρουργική
 • Surgery today
 • Gynecological surgery
 • Research in surgery
 • Review of surgery
 • Theoretical surgery