Η Γυναίκα στην Εμμηνόπαυση

Κωδικός Μαθήματος:

Μ-7041

Εξάμηνο:

Ζ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕ

Ώρες:

2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης

Μονάδες ECTS:

3


Καθηγητές Μαθήματος

Κύρκου Γιαννούλα

 

Μ-7041- Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Περίγραμμα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η διδασκαλία και η κατανόηση των  φυσιολογικών  αλλαγών που συμβαίνουν   στο γυναικείο  οργανισμό  κατά  το χρονικό  διάστημα  της προεμμηνόπαυσης  και  μετεμμηνόπαυσης ώστε, ο μελλοντικός απόφοιτος να μπορεί να διακρίνει μη φυσιολογικές καταστάσεις, να συμβουλεύει, να προλαμβάνει και να αντιμετωπίζει τις  άμεσες και απώτερες  συνέπειες  της  εμμηνόπαυσης  στη γυναίκα,  κατά την άσκηση των καθηκόντων του στους  χώρους εργασίας (π.χ. ιατρεία εμμηνόπαυσης, εξωτερικά ιατρεία κ.λπ.).

Στόχος του μαθήματος είναι η προαγωγή της υγείας της εμμηνοπαυσιακής  γυναίκας. 

Μετά το τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση :

 • Να αναγνωρίζουν τις φυσιολογικές μεταβολές που συμβαίνουν στον   γυναικείο  οργανισμό  μετά την εμμηνόπαυση.
 • Να διακρίνουν παθολογικές καταστάσεις που σχετίζονται με την εμμηνόπαυση.
 • Να προτείνουν εξετάσεις screening που αφορούν το γυναικείο γεννητικό σύστημα.
 • Να έχουν την ικανότητα να παρέχουν ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη συμβουλευτική   αντιμετώπισης  παθολογικών  καταστάσεων κατά την εμμηνόπαυση (π.χ. οστεοπόρωση).
 • Να  προτείνουν   μέτρα   πρόληψης  των συνεπειών   της  εμμηνόπαυσης   στην   υγεία   της  γυναίκας.

Γενικές ικανότητες

 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1.Φυσιολογία  της  εμμηνόπαυσης.

2.Παθολογικές  καταστάσεις  από το  γεννητικό  σύστημα  κατά  την εμμηνόπαυση.

3.Παθολογικές  καταστάσεις  από το μαστό  μετά την  εμμηνόπαυση.

4.Σημασία  λήψης  λεπτομερούς ιστορικού  μετά την  εμμηνόπαυση.

5.Ορμονική   θεραπεία  (υποκατάστασης )μετά την  εμμηνόπαυση.

6.Φαρμακευτική  πρόληψη  του  καρκίνου του μαστού  μετά την  εμμηνόπαυση.

7.Οστεοπόρωση  και αντιμετώπιση.

8.Δερματικές  αλλοιώσεις μετά την  εμμηνόπαυση.

9.Εξετάσεις  screening  μετά την  εμμηνόπαυση   που αφορούν   το γεννητικό σύστημα.

10. Εξετάσεις screening  μετά την  εμμηνόπαυση   που αφορούν   το  μαστό.

11. Παθήσεις ουροποιογεννητικού πριν και μετά την  εμμηνόπαυση. 

12.Σεξουαλικότητα πριν και μετά την  εμμηνόπαυση.

13.Παθήσεις μαστού μετά την εμμηνόπαυση

14.Μοντέλα και δείκτες υπολογισμού του κινδύνου καρκίνου του μαστού και των εξαρτημάτων μετά την εμμηνόπαυση

15.Γενική  συμβουλευτική πριν και  μετά  την  εμμηνόπαυση.

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευση

Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών

 • Χρήση powerpointpresentations
  • υποστήριξη μαθησιακής διδασκαλίας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
  • Χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της ιστοσελίδας του τμήματος για την επικοινωνία με τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές

Αξιολόγηση φοιτητών

Η αξιολόγηση του φοιτητή/τριας γίνεται στην  Ελληνική γλώσσα, στο τέλος του εξαμήνου μετά την ολοκλήρωση των διαλέξεων, σύμφωνα με το αναλυτικό περιεχόμενο του μαθήματος και τις παραδόσεις,  με :

1.Γραπτή (ΓΕ)  ή / & προφορική εξέταση (ΠΕ)  (80%)

 • με ερωτήσεις ανάπτυξης ή/&
 • σύντομης απάντησης ή/&
 • πολλαπλής επιλογής ή/&
 • συνδυασμός των ανωτέρω.

2.Παρουσίαση εργασιών (ΣΠΕ) (20%).

 Η βαθμολογία του μαθήματος (ΒΜ) αποτελείται από  το άθροισαμ της γραπτής (ΓΕ) ή/& προφορικής (ΠΕ) εξέτασης που αντιστοιχεί στο 80% & της συγγραφής ή/& παρουσίασης εργασίας/σιών (ΣΠΕ)  που αντιστοιχεί στο 20%

Η βαθμολογία του μαθήματος (ΒΜ) εκφράζεται με την κλίμακα από μηδέν έως δέκα (0-10).

Βάση επιτυχίας είναι το πέντε (5).

Τα κριτήρια αξιολόγησης τωνφοιτητριών/ φοιτητών είναι ρητά προσδιορισμένα, εμπεριέχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (e-class), στην οποία έχουν πρόσβαση όλες/όλοι οι φοιτήτριες/φοιτητές με τη δήλωση του μαθήματος ή/& στην ιστοσελίδα επικοινωνίας του τμήματος με τις/ τους φοιτήτριες/φοιτητές.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνόγλωσση:

1.Ιατράκης Γ.( 2017) Βιβλίο Γυναικολογίας. Αθήνα, Εκδόσεις «Δεσμός».

2.Ιατράκης Γ.( 2016) Επιλεγμένα Θέματα Γυναικολογίας. Αθήνα, Εκδόσεις Ζεβελεκάκη.

3. Ιατράκης Γ. (2018) H Γυναίκα στην Εμμηνόπαυση. Αθήνα, Εκδόσεις «Δεσμός».

Ξενόγλωσση:

N. Panay, P. Briggs, G.T. Kovacs (eds) Managing the Menopause (2020) 2nd edn,
Cambridge university press
2. Ruth Formanek (ed) (1990) The Meanings of Menopause: Historical, Medical, and Clinical Perspectives 1st Edition, The Analytic press Inc, NJ
3. Dan Purser (2016) Menopause, Estrogen, Estradiol – A Medical Guide, Barnes &
Noble Press, NY
4. Menopause – A Medical Dictionary, Bibliography, and Annotated Research Guide to Internet References Paperback – October 31, 2003by Health Publica Icon Health Publications (Creator), ICON Health Publications
5. Rogerio Lobo, Jennifer Kelsey, Robert Marcus (eds) (2000) Menopause 1st edn,
Biology and Pathobiology, Academic Press, Elsevier
6. BerekJS. Berek & Novak’s(2012) Gynecology. Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins.
7. Guidozzi F. (2013)Estrogen therapy in gynecological cancer survivors. Climacteric, 16:611-7
8. Eder SE. Ospemifene(2014): a novel selective estrogen receptor modulator for
treatment of dyspareunia. Womens Health (Lond Engl), 10:499-503.
9. Menopause Practice: A Clinician’s Guide by The North American Menopause Society, 2014.
10. Panay N. (2015)Managing the Menopause: 21st Century Solutions. Cambridge
University Press .
11. Rosen HN, Drezner MK. (2017) Overview of the management of osteoporosis in
postmenopausal women. UpToDate.
12. Sengos C, Iatrakis G, Andreakos C, Xygakis A, Papapetrou P.( 2000) Hormonal
reproductive status of women at menopausal transition compared to that observed
in a group of midreproductive-aged women. Clin Exp Obst & Gyn, XXVII:54-6.