Μαιευτική Φροντίδα Νεογνού στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας (ΜΕΝΝ)

Κωδικός Μαθήματος:

Μ-6020

Εξάμηνο:

ΣΤ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕ

Ώρες:

3 Θεωρία + 4 Εργαστήριο (3 Κλινική Άσκηση+1 Ασκήσεις Πράξης)

Μονάδες ECTS:

7

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/MIDW128/


Μ-6020_ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ_ΦΡΟΝΤΙΔΑ_ΝΕΟΓΝΟΥ_ΣΤΗ_ΜΟΝΑΔΑ_ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ_ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ_(ΜΕΝΝ)-ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ_ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Περίγραμμα

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤA

 1. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ & ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ
 2. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ
 3. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΛΟΧΕΙΑΣ

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το μάθημα προσφέρει βασικές και εξειδικευμένες γνώσεις  που αφορούν στο πεδίο της νεογνολογικής φροντίδας και συγκεκριμένα της νεογνολογικής εντατικής φροντίδας, που παρέχεται από μαία/μαιευτή στα νεογέννητα που εισάγονται και νοσηλεύονται της Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (πρόωρα και νοσούντα νεογνά). Η ύλη του μαθήματος βασίζεται σε επιστημονικώς τεκμηριωμένη γνώση που εφοδιάζει επαρκώς τη/το φοιτήτρια/φοιτητή, ώστε να δύναται να προσεγγίσει επιστημονικά το συγκεκριμένο πεδίο.

Στόχος του μαθήματος είναι να εφοδιάσει το/τη  φοιτητή/τρια  με επιστημονική γνώση και κλινικές δεξιότητες και ικανότητες, ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόσει εξειδικευμένη φροντίδα στο πρόωρο και πάσχον νεογνό που νοσηλεύεται σε όλα τα επίπεδα της ΜΕΝΝ. Ειδικότερα, η/ο φοιτήτρια/φοιτητής θα μπορέσει να γνωρίσει το ιδιαίτερο και εξειδικευμένο περιβάλλον της ΜΕΝΝ και τον τρόπο που αυτό επιδρά στην ανάπτυξη του πρόωρου νεογνού. Η/O φοιτήτρια/φοιτητής εκπαιδεύεται με τέτοιον τρόπο ώστε να είναι σε θέση να αξιολογεί την κλινική κατάσταση του νοσηλευόμενου νεογνού και να παρέχει φροντίδα, περιποίηση και σίτιση σε της της κατηγορίες των πρόωρων νεογνών, καθώς και σε όσα νεογνά πάσχουν από κάποιο νόσημα ή συγγενή ανωμαλία ή κατατάσσονται στα υψηλού κινδύνου νεογνά ή νοσηλεύονται προληπτικώς στη ΜΕΝΝ. Παράλληλα, η/ο φοιτήτρια/φοιτητής εκπαιδεύεται στην προετοιμασία και χορήγηση φαρμάκων στα νοσηλευόμενα νεογνά, σε τεχνικές αιμοληψίας και φλεβοκέντησης, στην προεγχειρητική και μετεγχειρητική νεογνική φροντίδα, στην περιποίηση τραυμάτων και την προετοιμασία παρακεντήσεων και μικροεπεμβάσεων. Ο/Η φοιτητής/τρια θα γνωρίσει της βασικές αρχές της οξυγονοθεραπείας και θα δύναται να αξιολογήσει και να παρέχει φροντίδα σε νεογνά που υποστηρίζονται αναπνευστικώς (διασωληνωμένα ή μη). Η/Ο φοιτήτρια/φοιτητής, θα είναι σε θέση να συμμετέχει στην εφαρμογή κατευθυντήριων οδηγιών για την προώθηση του μητρικού θηλασμού, την πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων, καθώς και την εφαρμογή των πρωτοκόλλων για το σκοπό αυτό, τη διαχείριση των ηθικών διλημμάτων, την αντιμετώπιση του πόνου, τη διαχείριση της νεογνικής απώλειας, την ανάπτυξη δεσμού γονέα-παιδιού, καθώς και πρωτοκόλλων που αποσκοπούν στην προώθηση και καθιέρωση της βέλτιστης αναπτυξιακής φροντίδας με τη συμμετοχή της οικογένειας στην φροντίδα των νεογνών. Ακόμη, η/ο φοιτήτρια/φοιτητής εκπαιδεύεται στη διακομιδή των πρόωρων και πασχόντων νεογνών, τον επανέλεγχο των νεογνών υψηλού κινδύνου, την κατ’ οίκον φροντίδα τους, αλλά και την υποστήριξη και εκπαίδευση των γονέων τόσο μέσα στη ΜΕΝΝ όσο και κατά την επιστροφή στο σπίτι.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η  φοιτητής /τρια  θα:

 • Είναι σε θέση να εφαρμόσει της βασικές αρχές της νεογνικής εντατικής φροντίδας και νοσηλείας.
 •  Έχει αποκτήσει της απαραίτητες γνώσεις και κλινικές δεξιότητες, ώστε να δύναται να παράσχει εξειδικευμένη φροντίδα και νοσηλεία σε όλα τα πρόωρα νεογνά, όσα πάσχουν από κάποια νόσο ή συγγενή ανωμαλία ή θεωρούνται υψηλού κινδύνου ή νοσηλεύονται προληπτικώς στη ΜΕΝΝ.
 • Είναι σε θέση να αναγνωρίζει, να αξιολογεί και να παρεμβαίνει σε κρίσιμες καταστάσεις στη ΜΕΝΝ.
 • Είναι σε θέση να αξιολογεί και να παρέχει άμεση φροντίδα σε νεογνά με περιγεννητική  ασφυξία, καθώς και να εφαρμόζει καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση.
 • Είναι σε θέση να υποστηρίξει, εμψυχώσει και εκπαιδεύσει τους γονείς των πρόωρων και νοσούντων νεογνών τόσο κατά την παραμονή της στη ΜΕΝΝ όσο και κατά την επιστροφή της στο σπίτι.

 

Γενικές ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας
 • Άσκηση κριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών
 • Υπευθυνότητα

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό μέρος

 1. Ταξινομήσεις νεογνών – Ορισμοί – Νεογνό υψηλού κινδύνου. ΜΕΝΝ – Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) ή Μονάδα Ενδιάμεσης Νοσηλείας – Τμήμα Προώρων. Σχεδιασμός , οργάνωση και στελέχωση –  Κριτήρια εισαγωγής (πρωτόκολλα) στα διάφορα επίπεδα νοσηλείας και εξοπλισμός.
 2. Περιβαλλοντικοί παράγοντες που επιβαρύνουν το πρόωρο και πάσχον νεογνό στη ΜΕΝΝ. Θερμορύθμιση. Τρόποι απώλειας θερμότητας. Θερμοουδέτερο περιβάλλον. Υποθερμία-Υπερθερμία (προστασία-αντιμετώπιση).
 3. Φροντίδα και περιποίηση νεογνού στη ΜΕΝΝ (διασωληνομένου ή μη). Τεχνική αναρρόφησης εκκρίσεων. Τοπικό πλύσιμο. Προετοιμασία και χορήγηση διατροφής (τοποθέτηση ρινογαστρικού, στοματογαστρικού και κεντρικού φλεβικού καθετήρα, εντερική και παρεντερική σίτιση). 
 4. Τεχνικές αιμοληψίας και φλεβοκέντησης. Φροντίδα ενδαγγειακών (φλεβικών και αρτηριακών) καθετήρων (κεντρικών & περιφερειακών). Προετοιμασία και συμμετοχή σε παρακεντήσεις και μικροεπεμβάσεις (λήψη εγκεφαλονωτιαίου υγρού, υπερηβική παρακέντηση ουροδόχου κύστεως, χορήγηση αίματος, αφαιμαξομετάγγιση και περιτοναϊκή κάθαρση).
 5. Προετοιμασία και χορήγηση φαρμάκων (ενδοφλέβιων, υποδόριων, ενδομυϊκών). Υπολογισμός δόσεων.
 6. Οξεοβασική ισορροία. Υγρά και ηλεκτρολύτες.
 7. Οξυγονοθεραπεία (ενδείξεις, μορφές, οδηγίες). Διασωλήνωση – Συνεχής θετική πίεση αεροφόρων οδών – Αναπνευστική υποστήριξη (αερισμός με ασκό και μηχανικός αερισμός). Συνεχής παρακολούθηση (Monitoring) της οξυγόνωσης και του αερισμού.
 8. Παροχή φροντίδας σε νεογνό με περιγεννητική ασφυξία. Αρχές καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ).
 9. Παροχή φροντίδας σε νεογνό με:
  1. Νεογνικές λοιμώξεις. Συγγενείς λοιμώξεις νεογνού.
  2. Διαταραχές πήξης-μετάγγιση αίματος [αιμολυτική νόσο-υπερχολερυθριναιμία (αίτια, φωτοθεραπεία, αφαιμαξομετάγγιση, συνέπειες)]. Αιματολογικά προβλήματα
  3. Καθυστέρηση της ενδομήτριας ανάπτυξης, προωρότητα, χαμηλού βάρους γέννησης.
  4. Σύνδρομο Αναπνευστικής Δυσχέρειας.
  5. Νευρολογικές διαταραχές (σπασμοί, υποτονικό νεογνό, εγκεφαλική βλάβη).
  6. Καρδιακά νοσήματα.
  7. Νεφρικές διαταραχές.
  8. Γαστρεντερικές διαταραχές.
  9. Ενδοκρινολογικά προβλήματα (μεταβολισμός γλυκόζης, νεογνό διαβητικής μητέρας, θυεροειδοπάθειες κ.α.).
  10. Συγγενείς διαμαρτίες.
  11. Μαιευτικές κακώσεις.
  12. Παράταση κύησης.
  13. Σύνδρομο στέρησης (μητέρα χρήστρια ουσιών)
  14. Οροθετική (ΗΙV) μητέρα.
  15. Προεγχειρητική και μετεγχειρητική φροντίδα νεογνού. Περιποίηση τραυμάτων και στομίων.
 10. Πρόληψη ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. Εφαρμογή πρωτοκόλλων για της της παρεμβάσεις φροντίδας υγείας από όλους της λειτουργούς υγείας. Εφαρμογή πρωτοκόλλων για της της ενέργειες που γίνονται στην ΜΕΝΝ με στόχο την πρόληψη των λοιμώξεων. Ο ρόλος της συντονίστριας λοιμώξεων και η διεπιστημονική συνεργασία για την διαχείριση των λοιμώξεων.
 11. Η αίσθηση του πόνου στα νεογνά. Πρόληψη και τεχνικές αντιμετώπισης του – Επιπλοκές. Πρωτόκολλα παρηγορητικής αγωγής. Νεογνικός θάνατος. Διαχείριση της απώλειας.
 12. Η συμμετοχή της οικογένειας στη ΜΕΝΝ. Πρωτόκολλα εξατομικευμένης αναπτυξιακής φροντίδας με επίκεντρο την οικογένεια. Ο ρόλος και οι ανάγκες των γονέων – ο υποστηρικτικός ρόλος των μαιών.
 13. Προαγωγή του μητρικού θηλασμού της ΜΕΝΝ. Υποστήριξη μητέρων. Τράπεζα γάλακτος.
 14. Διακομιδή νεογνών. Επανέλεγχος (follow up) νεογνών υψηλού κινδύνου.
 15. Κατ’ οίκον φροντίδα και αξιολόγηση πρόωρου και πάσχοντος νεογνού. Υποστήριξη του μητρικού θηλασμού στο σπίτι. Συμβουλευτική και υποστήριξη των γονέων.
 1. Εργαστηριακό μέρος

  Α. Κλινική Άσκηση:

Οι φοιτητές/τριες θα εκπαιδεύονται σε Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) και Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας Νεογνών (ΜΑΦ) σε Μαιευτήρια και Παιδιατρικά Νοσοκομεία, προκειμένου να αποκτήσουν της απαραίτητες κλινικές δεξιότητες για την παροχή εντατικής φροντίδας σε πρόωρα και νοσούντα νεογνά, που σχετίζονται με όλα τα ανωτέρω:

 1. Λήψη και καταγραφή ζωτικών σημείων, φροντίδα δέρματος νεογνών, θερμομέτρηση, κλπ.
 2. Χορήγηση  φαρμακευτικής  αγωγής  ΙΜ, ΙV, υποδόρια, peros.
 3. Φλεβοκέντηση  για λήψη αίματος, λήψη τριχοειδικού αίματος, φροντίδα κεντρικών γραμμών, φροντίδα  στομίων.
 4. Προετοιμασία για παρακεντήσεις, καθετηριασμούς και μικροεπεμβάσεις.
 5. Λειτουργία, χρήση και συντήρηση μηχανημάτων υποστήριξης της αναπνοής.
 6. Τεχνική της ανάνηψης – διασωλήνωσης.
 7. Εντερική – παρεντερική σίτιση (τοποθέτηση ρινογαστρικού και στοματογαστρικού καθετήρα).
 8. Καθοδήγηση, υποστήριξη και εκπαίδευση μητέρων στον Μητρικό Θηλασμό.
 9. Εφαρμογή  μέτρων  πρόληψης  λοιμώξεων και διαχείρισης λοιμώξεων (καταγραφή λοιμώξεων, αντιβιοτικών, εφαρμογή πρωτοκόλλων κ.α.).
 10. Φροντίδα σε νεογνό που λαμβάνει αναπνευστική υποστήριξη.
 11. Νοσηλευτική φροντίδα πρόωρου νεογνού.
 12. Νοσηλευτική φροντίδα νεογνού σε  φωτοθεραπεία.
 13. Νοσηλευτική φροντίδα νεογνού με χειρουργικό, ορθοπαιδικό, καρδιολογικό  πρόβλημα, κ.α.

Β. Ασκήσεις Πράξης

Οι φοιτήτριες/φοιτητές θα εκπαιδεύονται σε εργαστήριο του τμήματος σε προπλάσματα (νεογνά) και εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στη ΜΕΝΝ (θερμοκοιτίδα, αντλίες κ.α.) προκειμένου να εξοικειωθούν και να αποκτήσουν τις απαραίτητες κλινικές δεξιότητες για την παροχή εντατικής φροντίδας σε πρόωρα και νοσούντα νεογνά, που σχετίζονται με:

1.Τοποθέτηση γαστρικού καθετήρα (ρινο – & στοματο- γαστρικού)

2.Τεχνικές σίτισης: Εντερική (καθετήρα, μπιμπερό) παρεντερική (αντλίες)

 1. Τεχνικές προετοιμασίας σίτισης (είδος, τρόπο, τόπο, άτομο, υλικό σίτισης)
 2. Τεχνικές Aνάνηψης και Αρχές Καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης νεογνού

5.Τοποθέτηση περιφερικού ή κεντρικού ενδοφλέβιου καθετήρα.

6.Λήψη προληπτικού ελέγχου νεογνού

 1. Λήψη βιολογικών υγρών (αίμα –φλεβικό, τριχοειδικό-, ούρα, ΕΝΥ, κ.α.)
 2. Κλινική εξέταση νεογνού και λήψη ιστορικού
 3. Προετοιμασία και χορήγηση φαρμάκων (IM, IV, Sc,peros)

10. Νεογνικός ίκτερος (ορισμός, τρόπος δημιουργίας και τρόπος αντιμετώπισης, φωτοθεραπεία)

11. Τρόπος καταγραφής λοιμώξεων, αντιβιοτικών και τήρηση πρωτοκόλλων στην φροντίδα νεογνού.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος παράδοσης 

Πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευση

Θεωρητικό μέρος: διαλέξεις

Εργαστηριακό μέρος:

Α. Κλινική άσκηση: εκπαίδευση των φοιτητριών/των σε Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) και Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας (ΜΣΦ) νεογνών – βρεφών που λειτουργούν σε Μαιευτηρία, γενικά νοσοκομεία και Παιδιατρικά Νοσοκομεία, όπου νοσηλεύονται τα πρόωρα και νοσούντα νεογνά, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση καθηγητών ή/& επαγγελματιών υγείας.

Β. Ασκήσεις Πράξης: εκπαίδευση των φοιτητριών/των (διαδραστική διδασκαλία & προσομοίωση) σε εργαστήριο του τμήματος σε προπλάσματα και εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στη ΜΕΝΝ.

Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών

 1. Χρήση Power point presentations
 2. video προσομοίωσης
 3. Υποστήριξη μαθησιακής διδασκαλίας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.
 4. Χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της ιστοσελίδας του τμήματος για την επικοινωνία με τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές.

Αξιολόγηση φοιτητών

Αξιολόγηση του θεωρητικού μέρους (ΘΜΜ) του μαθήματος:

Η τελική εξέταση  του  μαθήματος  γίνεται γραπτά  ή/& προφορικά, όταν ολοκληρωθεί ο συνολικός αριθμός των διαλέξεων, σε θέματα που περιέχονται στο περιεχόμενο του μαθήματος και τις διαλέξεις. Οι φοιτητές/φοιτήτριες απαντούν σε ένα σύνολο ερωτήσεων :

α. σύντομης απάντησης είτε,

β. διεξοδική ανάλυση και ανάπτυξη της θέματος είτε,

γ. αξιολόγηση και κριτική ανάλυση της κλινικού σεναρίου (casestudy) είτε,

δ. ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής είτε,

ε. συνδυασμό των παραπάνω.

Η βαθμολογία του θεωρητικού μέρους εκφράζεται με την κλίμακα από μηδέν έως δέκα (0-10). Βάση επιτυχίας της  γραπτής εξέτασης είναι  το πέντε  (5).

Αξιολόγηση του εργαστηριακού μέρους μαθήματος (ΕΜΜ):

Α. Κλινική άσκηση (ΚΑ) :(80% του βαθμού του εργαστηριακού μέρους)

Α1) Αξιολόγηση της/του φοιτήτριας/φοιτητή στο κλινικό άσκηση γίνεται από τον εκπαιδευτή

 • μέσω παρατήρησης για την ανάπτυξη και εφαρμογή των κλινικών δεξιοτήτων, την ανάληψη πρωτοβουλιών, την απόκτηση τεχνογνωσίας και τη συνεργασία με τον εκπαιδευτή ή /και
 • γραπτής εργασίας.

Α2) Προφορική εξέταση από τον εκπαιδευτή.

Η βαθμολογία της κλινικής άσκησης (ΚΑ) εκφράζεται με την κλίμακα από μηδέν έως δέκα (0-10) και προκύπτει από το άθροισμα του βαθμού της παρατήρησης (ή/και γραπτής εργασίας) και του βαθμού της προφορικής εξέταση διαιρεμένα στα δυο και αποτελεί το 80% της βαθμολογίας του (ΕΜΜ). Βάση επιτυχίας της κλινικής άσκησης είναι το πέντε (5).Εάν ο φοιτητής λάβει βαθμό μικρότερο του πέντε οφείλει να επαναλάβει την κλινική άσκηση του μαθήματος.

Η/Ο φοιτήτρια/φοιτητής δεν έχει δικαίωμα για εξέταση και βαθμολόγηση στην κλινική άσκηση εάν δεν έχει παρακολουθήσει το 80% των υποχρεωτικών ωρών. Στην περίπτωση αυτή επαναλαμβάνει μέρος της κλινικής άσκησης, εφόσον υπάρχει δυνατότητα, μέχρι να φθάσει το 80% των προβλεπομένων ωρών.

Εάν έχει παρακολουθήσει το 60% ή λιγότερο των προβλεπόμενων ωρών υποχρεούται να επαναλάβει όλο το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος.

Β. Ασκήσεις Πράξης (ΑΠ): (20% του βαθμού του εργαστηριακού μέρους)

 • Η αξιολόγηση της/του φοιτήτριας/φοιτητή πραγματοποιείται αφού ολοκληρωθεί η ύλη στον εργαστηριακό χώρο του τμήματος και περιλαμβάνει:

1.προφορική εξέταση (50%) της/του φοιτήτριας/φοιτητή και εφαρμογή νοσηλευτικών πράξεων που ανήκουν στην ύλη των ασκήσεων πράξης, σε προπλάσματα με  τη χρήση εξοπλισμού εφόσον χρειάζεται ή/&

2.γραπτή εξέταση (50%) σε ερωτήσεις

 • Πολλαπλής επιλογής ή/&
 • ερωτήσεις σύντομης απάντησης ή/&
 • ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή/&
 • επίλυση προβλημάτων

Η βαθμολογία των ασκήσεων πράξης (ΑΠ) εκφράζεται με την κλίμακα από μηδέν έως δέκα (0-10). Η βαθμολογία προκύπτει από το άθροισμα του βαθμού της προφορικής εξέτασης ή/και του βαθμού της γραπτής εξέτασης (εφόσον έχει πραγματοποιηθεί) διαιρεμένα στα δυο και αποτελεί το 20% της βαθμολογίας του (ΕΜΜ).

Η/Ο φοιτήτρια/φοιτητής δεν έχει δικαίωμα για εξέταση και βαθμολόγηση στις ασκήσεις πράξης εάν δεν έχει παρακολουθήσει το 80% των υποχρεωτικών ωρών. Στην περίπτωση αυτή επαναλαμβάνει μέρος των ασκήσεων πράξης, εφόσον υπάρχει δυνατότητα, μέχρι να φθάσει το 80% των προβλεπομένων ωρών.

Εάν έχει παρακολουθήσει το 60% ή λιγότερο των προβλεπόμενων ωρών υποχρεούται να επαναλάβει τις ασκήσεις πράξης σε επόμενο εξάμηνο.

Ο βαθμός του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος (ΕΜΜ) προκύπτει ως εξής:

Βαθμολογία (ΕΜΜ)= βαθμός (ΚΑ)x80% + βαθμός (ΑΠ)x20%

Ο βαθμός του μαθήματος (ΒΜ) εξάγεται από τον κανόνα:

Βαθμολογία (ΘΜΜ) + Βαθμολογία (ΕΜΜ)=(ΒΜ)/2.

Η γλώσσα αξιολόγησης είναι η ελληνική.

Οι βαθμοί (ΘΜΜ) και (ΕΜΜ) συμψηφίζονται, όταν η/ο φοιτήτρια/φοιτητής έχει εξασφαλίσει τη βάση τόσο για το (ΘΜΜ), όσο και για το (ΕΜΜ) του μαθήματος.

Εάν έχει αποτύχει στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος (ΕΜΜ) το επαναλαμβάνει.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των φοιτητριών/φοιτητών είναι ρητά προσδιορισμένα, εμπεριέχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (e-class), στην οποία έχουν πρόσβαση όλες/όλοι οι φοιτήτριες/φοιτητές  με τη δήλωση του μαθήματος ή/& στην ιστοσελίδα επικοινωνίας του τμήματος με τις/ τους φοιτήτριες/φοιτητές.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική:

 1. GardnerS., et al., (2016) Merenstein & Gardner’s Handbookn of Neonatal Intensive Care. Merenstein & Gardner’s Εντατική Φροντίδα Νεογνού. Επιμέλεια Νάνου Χ., Δάγλα Μ., ΕκδόσειςBrokenHill.
 2. Κώσταλος Κ. (2005). Νεογέννητο Υψηλού Κινδύνου. Εκδ. Λίτσα. Αθήνα.
 3. GoetzmanB. &WennbergR. (2002). Εγχειρίδιο Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών. Επιμέλεια: Γ. Ανδρουλάκης. Εκδ. Παρισιάνου.
 4. Loedermilk D.L. & Perry S.E. (2006). Maternity Nursing. Mosby, Sixth Edition Νοσηλευτική μητρότητας. Μετάφραση-επιμέλεια Λυκερίδου Α., Δελτσίδου Α., Εκδ. Λαγός.
 5. LissauerT. &FanaroffA. (2010). Νεογνολογία με μια ματιά. Επιμέλεια: Σ. Σωτηρίου. Εκδ. Παρισιάνου.
 6. Levene I.M., Tudehope D.I., Thearly M.J. (2006). Βασικές αρχές Νεογνολογίας. Επιμέλεια Βελιώτης Χ.Ν. Εκδ. Παρισιάνου.
 7. Στεργιόπουλος Κ. (2002) Νεογνολογία.Eκδ. Λίτσας.

Ξενόγλωσση:

 1. Boxwell G. (2010) Neonatal Intensive Care Nursing. 2nd ed, Routledge, Taylorand Francis Group.
 2. Chapman L. and Durham R. (2010) Maternal-Newborn Nursing. The Critical Components of Nursing Care. E. & A. Davis Company, Philadelphia.
 3. Cloherty J., Eichenwald E., and Stark A. (2007) Manual of Neonatal Care (Lippincott Manual Series (Formerly known as the Spiral Manual Series). Lippincott Williams and Wilkins.
 4. Gardner L., Carter B.S.,  Enzman-Hines M. I.,  Hernandez J. A. (2016) Merenstein & Gardner’s Handbook of Neonatal Intensive Care, 8th Edition. Elsevier Inc. China.Kenner C., Lott J.W. (2016) Neonatal Nursing care Handbook: Sn Evidence-Based approach to Conditions and Procedures, 2nd Springer Publishing Company. NY
 5. Kenner C., Lott J.W. (2016) Neonatal Nursing care Handbook: Sn Evidence-Based approach to Conditions and Procedures, 2nd Springer Publishing Company. NY
 6. London M.L., Ladewig P.W., Davidson M.C., Ball J.W., Bindler R.C., Cowen K.J. (2015). Maternal & Child Nursing Care. (4th Edition). Pearson Education. London
 7. Mimouni &Koletzko B. (2017). Human Milk for Preterm Infants, An Issue of Clinics in Perinatology, 1st Edition. Elsevier.
 8. Philip W. (2011) Intensive Care Nursing: A Framework for Practice. 3rd Revised edition. Routledge, Taylor & Francis Group.
 9. Perry E. , Hockenberry M.J. , Lowdermilk D.L. , Wilson D . (2013) Maternal ChildNursing Care. 5th Edition. Elsevier, Mosby, Canada.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • Acta Paediatrica
 • Advanced Practice in Neonatal Nursing
 • Advances in Neonatal Care
 • American Journal of Critical Care
 • ANZJOG – Neonatal Care & Stillbirth
 • British Journal of Midwifery
 • Clinics in Mother and Child Health
 • Critical Care
 • Critical Care Nurse
 • Critical Care Nursing
 • Infant Journal
 • Intensive & Critical Care Nursing
 • International Journal of Pediatrics & Neonatal Care
 • JAMA Pediatrics
 • Journal of Child Health Care
 • Journal of Critical Care
 • Journal of Emergency Nursing
 • Journal of Human Lactation
 • Journal of Neonatal Nursing
 • Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing
 • Journal of Reproductive & Infant Psychology
 • Midwifery
 • Neonatal Assessment
 • Neonatal Intensive Care
 • Neonatal Intensive Care Nursing
 • Neonatal Network. The journal of Neonatal Nursing
 • Newborn and Infant Nursing Reviews
 • Nursing for Women’s Health
 • Nursing Research & Practice
 • Pediatrics
 • Pediatrics and Neonatal Nursing
 • Perinatal Death & Bereavement
 • The American Journal of Maternal/Child Nursing
 • The Journal of Perinatal & Neonatal Nursing
 • The Lancet
 • World Journal of Critical Care Medicine