Μαιευτική Φροντίδα Τοκετού Υψηλού Κινδύνου

Κωδικός Μαθήματος:

Μ-6010

Εξάμηνο:

ΣΤ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕ

Ώρες:

3 Θεωρία + 8 Εργαστήριο (6 Κλινική Άσκηση+2 Ασκήσεις Πράξης)

Μονάδες ECTS:

11


 

Μ -6010 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΚΕΤΟΥ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ-ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

 

Περίγραμμα

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 1. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ – ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ
 2. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ
 3. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΥΗΣΗΣ 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το   μάθημα  αυτό αποτελεί μάθημα ειδίκευσης,  σκοπός  του    είναι  να  αποκτήσουν  οι φοιτητές /τριες   τις   απαραίτητες    επιστημονικές  γνώσεις   και  κλινικές δεξιότητες  για να διαχειρίζονται παθολογικές καταστάσεις στον  τοκετό.

Στόχος  του μαθήματος  είναι η έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των   επιπλοκών στον  τοκετό    καθώς και  η πρόληψη  των δυσάρεστων συνέπειων που έχει ως αποτέλεσμα τη διασφάλιση  της  ασφαλούς  μαίευσης.

Μετά  την επιτυχή  ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες, θα είναι σε θέση  να:

 • Γνωρίζουν τα αίτια και της παθοφυσιολογικούς  μηχανισμούς που σχετίζονται με  την ανάπτυξη  επιπλοκών στον τοκετό.
 • Εξετάζουν αυτόνομα την επίτοκο και κάνουν πρώιμη διάγνωση δυστοκίας (ανώμαλης προβολής του εμβρύου ή δυσαναλογίας) ή της παθολογικής κατάστασης για την επίτοκο ή το έβρυο .
 • Παρακολουθούν επιτόκους με παθολογία και εφαρμόζουν την  ανάλογη μαιευτική φροντίδα.
 • Χρησιμοποιούν αυτόνομα τη  σύγχρονη  τεχνολογία (καρδιοτοκογραφία) για τη  συστηματική  εκτίμηση της κατάστασης  του εμβρύου και της δραστηριότητας  της μήτρας  σε τοκετό  υψηλού  κινδύνου. 
 • Συνεργάζονται με το μαιευτήρα για επεμβατικό τοκετό.
 • Οργανώνουν τΙς απαραίτητες παρεμβάσεις και συμμετέχουν στην αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων στον τοκετό ( πχ. Πρόωρη αποκόλληση πλακούντα,μαιευτική  αιμορραγία).
 • Λαμβάνουν μέτρα για  την  πρόληψη  αλλά και αντιμετώπιση  της  εμβρυικής    δυσχέρειας   σε   πρόωρο τοκετό  ή τοκετό με  μη φυσιολογική  εξέλιξη.

 

Γενικές ικανότητες

 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Επίδειξη  επαγγελματικής  και  ηθικής  υπευθυνότητας
 • Επίδειξη   ετοιμότητας  και  ικανότητα συντονισμού  ομάδας
 • Επίδειξη  αυτοκυριαρχίας
 • Ανάληψη  πρωτοβουλιών

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό μέρος

1α.Έννοια   τοκετού  υψηλού  κινδύνου- στατιστικά  στοιχεία.

. Παράταση  της κύησης. Διάγνωση – Συνέπειες.

2. Πρόκληση τοκετού. Μέθοδοι, ενδείξεις –αντενδείξεις. Μαιευτική φροντίδα

3.Δυστοκία. Δυσλειτουργικός   τοκετός

 • Υπερτονική δυσλειτουργία    του μυομητρίου-οξύς  τοκετός
 • Υποτονική δυσλειτουργία  του μυομητρίου (παράταση   του  χρόνου  του τοκετού)
 • Αίτια, μαιευτική φροντίδα και αντιμετώπιση.

4.Δυσαναλογία  στον  τοκετό-ανώμαλος  τοκετός

4Αα. Αίτια  δυσαναλογίας από το έμβρυο:

 • Κεφαλοπυελική δυσαναλογία
 • Μακροσωμικό  έμβρυο
 • Δυστοκία ώμων
 • Συγγενείς ανωμαλίες εμβρύου
 • Ανώμαλες θέσεις και  προβολές  εμβρύου
 • Οπίσθιες, εγκάρσιες θέσεις της  ινιακής  προβολής
 • Βρεγματική, μετωπική  προβολή
 • Προσωπική προβολή
 • Ασυγκλιτισμός της κεφαλής του εμβρύου
 • Εγκάρσιο  και λοξό  σχήμα  εμβρύου
 • Προβολή και παράπτωση  των  χειρών  του εμβρύου,
 • Βραχύς –μακρύς ομφάλιος  λώρος
 • Διάγνωση, μαιευτική φροντίδα και  διαχείριση  του τοκετού.

.Αίτια δυσαναλογίας από τη μητέρα:

 • Ανατομικές ανωμαλίες  της  πυέλου
 • Όγκοι της  ελάσσονος  πυέλου ( ινομυώματα, κύστεις  ωοθηκών  κλπ)

 5. Ισχιακή  προβολή   τοκετός  ισχιακής  προβολής

 6.Επεμβατικός τοκετός

 • Εμβρυουλκία
 • Ενδείξεις, διαχείριση μαιευτικής  φροντίδας, επιπλοκές.

7. Καισαρική  τομή(ΚΤ)

 • Είδη καισαρικής τομής
 • Ενδείξεις Κ.Τ: προδρομικός  πλακούντας, πρόωρος τοκετός   κλπ.
 • Επείγουσα καισαρική τομή: πρόωρη αποκόλληση  πλακούντα, εμβρυική  δυσχέρεια, προβολή   και πρόπτωση   ομφαλίου λώρου κλπ.
 • Κολπικός τοκετός   μετά  από   Κ.Τ. (προϋποθέσεις, διαχείριση μαιευτικής  φροντίδας, κίνδυνοι).

8.Ανωμαλίες  της  υστεροτοκίας

 • Κατακράτηση του πλακούντα-δακτυλική   αποκόλληση  πλακούντα-δακτυλική  επισκόπηση   μήτρας
 • Εκτεταμένες   κακώσεις  γεννητικών   οργάνων (ρήξεις    τραχήλου, κόλπου, κλειτορίδας, ουρήθρας, ρήξη    3ου  βαθμού).
 • Ατονία της  μήτρας (αίτια, διάγνωση, αλγόριθμος   αντιμετώπισης)
 • Αιματώματα
 • Εκστροφή της   μήτρας
 • Διάσταση ηβικής σύμφυσης

9.Πρόωρος  τοκετός

 • Κλινικά σημεία  και συμπτώματα έναρξης  πρόωρου τοκετού
 • Καταστολή πρόωρου  τοκετού, προαγωγή της ωριμότητας των εμβρυικών  πνευμόνων .
 • Μαιευτική φροντίδα, παρακολούθηση.
 • Τοκετός πρόωρου εμβρύου:  ενδείξεις  για  ΚΤ , προυϋποθέσεις για κολπικό τοκετό-διαχείριση   φροντίδας πρόωρου  νεογνού.
 • Τοκετός νεκρού  εμβρύου.

10.Πολύδυμη  κύηση  και τοκετός

 • Θέσεις εμβρύων
 • Επιπτώσεις της πολύδυμης κύησης στον τοκετό.
 • Μαιευτική φροντίδα.
 • Διαχείριση τοκετού πολύδυμης  κύησης

11. Εμβρυïκή δυσχέρεια: (αίτια, αναγνώριση  και   αντιμετώπιση )

12. Ρήξη  μήτρας  στον τοκετό

13.Σύνδρομο   εμβολής  από  αμνιακό  υγρό.

14. Ολιγαιμική καταπληξία στον  τοκετό

15. Διάχυτη ενδοαγγειακή πήξη (ΔΕΠ/DIC) .

Εργαστηριακό μέρος

Α. Κλινική άσκηση:

Περιλαμβάνει   κλινική   άσκηση των φοιτητριών/ων   σε αίθουσες τοκετών    στην:

 1. Παρακολούθηση επιτόκων υψηλού κινδύνου και μαιευτική φροντίδα αυτών.
 2. Παρακολούθηση της  εξέλιξης  του τοκετού.
 3. Εκτίμηση της  κατάστασης  του εμβρύου  μέσω  ηλεκτρονικής  παρακολούθησης.
 4. Εξέταση της  επιτόκου.
 5. Εφαρμογή μεθόδων  ανακούφισης  του  πόνου  του τοκετού.
 6. Συμμετοχή σε επεμβατικό   τοκετό  και  σε   καισαρική   τομή
 7. Προετοιμασία για   επεμβατικό τοκετό
 8. Συμμετοχή σε  επείγουσα   μαιευτική  φροντίδα.
 9. Προετοιμασία για υποδοχή   νεογνού  με  εμβρυïκή  δυσχέρεια
 10. 1η κλινική  εξέταση  του νεογέννητου.
 11. Αξιολόγηση της  γενικής  του  κατάστασης και  φροντίδα  αυτού.
 12. Εξέταση   της  λεχώνας   μετά  από  επεμβατικό   τοκετό  ή   ΚΤ  και  φροντίδα κατά  το  1ο  2ωρο.

Β. Ασκήσεις πράξης:

Επίδειξη των τεχνικών και δεξιοτήτων που περιλαμβάνει η κλινική άσκηση στο εργαστήριο μαιευτικής φροντίδας του τμήματος σε προπλάσματα και εφαρμογή αυτών από τους φοιτητές/τριες.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Τρόπος παράδοσης 

Πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευση.

Θεωρητικό μέρος: διαλέξεις, κριτική συζήτηση (casestudy).

Εργαστηριακό μέρος:

Α. Κλινική άσκηση: σε αίθουσες τοκετών, σε ομάδες υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση καθηγητριών του τμήματος. Η παρουσία είναι υποχρεωτική.

Β. Ασκήσεις πράξης: κριτική συζήτηση (casestudy) και ασκήσεις προσομοίωσης στο εργαστήριο μαιευτικής φροντίδας. Η παρουσία είναι υποχρεωτική.

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

 • Χρήση power point presentations,
 • Ασκήσεις και video προσομοίωσης
 • υποστήριξη μαθησιακής διδασκαλίας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
 • Χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της ιστοσελίδας του τμήματος για την επικοινωνία με τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές.

Αξιολόγηση φοιτητών

Θεωρητικό  μέρος του μαθήματος:

Η αξιολόγηση  του  φοιτητή/τριας γίνεται  στην ελληνική ,με γραπτή εξέταση (ΓΕ) ή /& προφορική εξέταση (ΠΕ)  στο τέλος του εξαμήνου με  ερωτήσεις:

 • ανάπτυξης και κρίσεως ή/&
 • πολλαπλής επιλογής ή/&
 • μελέτης περίπτωσης ή/&
 • συνδυασμό των ανωτέρω

σε διδακτέα ύλη  σύμφωνα με το αναλυτικό περιεχόμενο του μαθήματος  και της παραδόσεις.

Η βαθμολογία  εκφράζεται με την κλίμακα από μηδέν έως δέκα (0-10).

Βάση  επιτυχίας   είναι το  πέντε(5).

Εργαστηριακό μέρος του μαθήματος (ΕΑ):

Α. Κλινική άσκηση (ΚΑ):αποτελεί το 80% του βαθμού του εργαστηρίου (ΕΑ). Η αξιολόγηση της/του φοιτήτριας/φοιτητή γίνεται από τον επιβλέποντα καθηγητή/τρια, κατά τη διάρκεια της κλινικής εκπαίδευσης και αφορά στην :

 • εκτίμηση της ικανότητας του να εφαρμόζει κλινικές δεξιότητες στη φροντίδα και παρακολούθηση επιτόκων υψηλού κινδύνου και στη συμμετοχή του/της σε επεμβατικό τοκετό (60%) καθώς και
 • προφορική εξέταση των θεωρητικών της/ του γνώσεων (40%).

Β. Ασκήσεις Πράξης (ΑΠ): αποτελεί το 20% του βαθμού του εργαστηρίου (ΕΑ). Η αξιολόγηση της/του φοιτήτριας/φοιτητή γίνεται με προφορική εξέταση των φοιτητών και με αξιολόγηση της εφαρμογής των δεξιοτήτων που διδάχθηκαν στα προπλάσματα.

Ο βαθμός του εργαστηριακού μέρους διεξάγεται ως εξής: (ΕΑ)= (ΚΑ)x 80% + (ΑΠ)x20%

Η βαθμολογία εκφράζεται με την κλίμακα από μηδέν έως δέκα (0-10).

Βάση επιτυχίας γιατην αξιολόγηση(ΕΑ) είναι το πέντε(5).

Η/Ο φοιτήτρια/φοιττήης δεν έχουν δικαίωμα αξιολόγησης στην κλινική άσκηση (ΚΑ) και στις ασκήσεις πράξης (ΑΠ)εάν δεν έχουν παρακολουθήσει το 80% των προβλεπομένων ωρών. Σε αντίθετη περίπτωση η/ο φοτήτρια/φοιτητής συμπληρώνει μέρος της κλινικής άσκησης ή των ασκήσεων πράξης μέχρι να φθάσει το 80% των προγραμματισμένων ωρών, εάν αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί.

Εάν οφείλει περισσότερο από το 60% του χρόνου της ΚΑ  ή/ & της (ΑΠ) υποχρεούται να επαναλάβει όλη την ΕΑ.

Ο βαθμός του μαθήματος (ΒΜ) εξάγεται ως εξής:

Βαθμός {(ΓΕ) ή/& (ΠΕ)+ Βαθμός (ΕΑ)}/2= (ΒΜ).

Με την προϋπόθεση ο βαθμός της ΓΕ ή/& ΠΕ καθώς και της ΕΑ να είναι  τουλάχιστον πέντε(5) στο καθένα από αυτά.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των φοιτητών είναι ρητά προσδιορισμένα, εμπεριέχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (e-class), στην οποία έχουν πρόσβαση όλες/όλοι οι φοιτήτριες/φοιτητές  με τη δήλωση του μαθήματος ή/& στην ιστοσελίδα επικοινωνίας του τμήματος με τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική:

 1. LowdermilkD.L. – PerryS.E. Μετάφραση-Επιμέλεια: Λυκερίδου Α. – Δελτσίδου Α. (2006) Νοσηλευτική  Μητρότητος. Εκδ. Λαγός.  
 2. GaugeS. HedersonC. (2008) Μετάφραση –Επιμέλεια: Λυκερίδου Α,.Γουρουντή Κ. Καρδιοτoκογραφία – Εύκολη Προσέγγιση, Εκδ.  Λαγός.

Ξενόγλωσση :

 1. Daftary S (2012). High Risk Labor and Delivery, Elsevier Health Sciences.
 2. Bothamley J, Boyle M (2009). Medical Conditions Affecting Pregnancy andChildbirth, Radciffe Publishing Ltd, UK.
 3. Arias F, Daftary SN, Bhide A (2012). Practical Guide to High Risk Pregnancyand Delivery(3rd edn) , Elsevier Health Sciences.
 4. Wylie L, Bryce H (2008). The Midwives Guide to Key Medical Conditions:Pregnancy and Childbirth, Elsevier Health Sciences.
 5. Queenan JT, Spong CY, Lockwood CJ (2007). Management of High RiskPregnancy: An Evidence Based Approach, Wiley.