Νεογνολογία

Κωδικός Μαθήματος:

Μ-2050

Εξάμηνο:

Β' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕ

Ώρες:

2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης

Μονάδες ECTS:

3


Καθηγητές Μαθήματος

Δάγλα Μαρία

 

M 2050-ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Περίγραμμα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει βασικές γνώσεις στη/στο φοιτήτρια/φοιτητή για θέματα που σχετίζονται με την φυσιολογία του ανθρώπινου οργανισμού κατά τη νεογνική περίοδο, αλλά και για τα ιατρικά προβλήματα και τις παθολογικές καταστάσεις που εμφανίζουν τα νεογέννητα (μέχρι την 28η ημέρα ζωής), ώστε η/o φοιτήτρια/φοιτητή να είναι σε θέση να εφαρμόσει τις γνώσεις του κατά την παροχή φροντίδας στο  νεογέννητο. Ειδικότερα, η/ο  φοιτήτρια/φοιτητής  λαμβάνει τις απαραίτητες γνώσεις για την λειτουργία του οργανισμού του νεογέννητου, για την σωματική και νευρομυϊκή του ανάπτυξη, για οργανικές νεογνικές διαταραχές που πιθανόν προκύψουν μετά τον τοκετό και για νεογνικές ασθένειες που απειλούν τη ζωή του νεογνού και την ομαλή πορεία της ανάπτυξης του.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος η/ο  φοιτήτρια/φοιτητής  θα είναι  σε θέση  να

 • Διακρίνει  έγκαιρα παθολογικά σημεία στην ανάπτυξη του νεογνού και να παρεμβαίνει άμεσα παραπέμποντας το νεογνό σε ιατρό-νεογνολόγο.
 • Αξιολογεί τους παράγοντες που επιδρούν αρνητικά στην υγεία του νεογνού και διαταράσσουν την ομαλή πορεία της σωματικής και ψυχοκοινωνικής του εξέλιξης και να παρεμβαίνει.
 • Συνεργασθεί με άλλους επαγγελματίες υγείας και να ενταχθεί σε διεπιστημονική ομάδα με στόχο την προαγωγή της υγείας του νεογνού και την παροχή της απαραίτητης εντατικής φροντίδας σε αυτό.
 • Εφαρμόσει τις απαραίτητες ιατρικές οδηγίες, προκειμένου να επανέλθει σε φυσιολογική κατάσταση και να ιαθεί το άρρωστο νεογνό,
 • Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που προάγουν τη νεογνική υγεία και να λαμβάνει μέτρα για την πρόληψη και έγκαιρη ανίχνευση των νεογνικών διαταραχών και νόσων.
 • Υποστηρίξει, να συνεργασθεί και να εκπαιδεύσει τους γονείς σε θέματα που αφορούν τη νεογνική υγεία, νεογνική ευεξία και ανάπτυξη.

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας
 • Άσκηση κριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Ορισμοί στη Νεογνολογία. Φυσιολογικό νεογέννητο. Φυσική εξέταση. Βαθμολόγηση κατά APGAR.
 2. Το πρόωρο νεογέννητο. Το νεογέννητο υψηλού κινδύνου. Το νεογέννητο με ενδομήτρια καθυστέρηση στην ανάπτυξη. Ελλιποβαρές νεογνό. Νεογνό διαβητικής μητέρας. Νεογνό εξαρτημένης μητέρας.
 3. Ανάνηψη νεογέννητου. Εξοπλισμός – Τεχνική. Σταθεροποίηση της αναπνοής. Ασφυξία μετά τον τοκετό. Άπνοια. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστική υποστήριξη. Διασωλήνωση.
 4. Νευρολογική εκτίμηση. Νευρομυϊκή ωριμότητα.
 5. Τραύματα κατά τον τοκετό. Μαιευτικές κακώσεις.
 6. Νεογνό με συγγενείς ανωμαλίες.
 7. Θερμορύθμιση του νεογνού. Πηγές θερμικού στρες. Παρακολούθηση και διακύμανση της θερμοκρασίας. Διαγνωστική/θεραπευτική προσέγγιση.
 8. Προβλήματα οξεοβασικής ισορροπίας. Μεταβολική Οξέωση. Αναπνευστική Οξέωση. Διαγνωστική/θεραπευτική προσέγγιση.
 9. Ισοζύγιο υγρών και ηλεκτρολυτών. Διόρθωση διαταραχών. Παρεντερική χορήγηση υγρών: Ενδείξεις – Οδός χορήγησης – Οδηγίες για τα διαλύματα – Επιπλοκές.
 10. Νεογνικές Λοιμώξεις. Συγγενείς λοιμώξεις.
 11. Νεογνικός ίκτερος. Αίτια – Αντιμετώπιση.
 12. Διατροφή νεογνού: ανάγκες πρόωρου. Τροποποιημένο γάλα. Ειδικό γάλα.
 13. Παθήσεις νεογνών:
  Αναπνευστικού, κυκλοφορικού
  Πεπτικού, ουροποιητικού
  Νευρομυϊκού συστήματος
  Ορθοπεδικά
  Ενδοκρινολογικά
  Δερματολογικά προβλήματα νεογνών
  Σύμφυτες διαταραχές του μεταβολισμού
  Νευρολογικές διαταραχές: Ενδοκράνια αιμορραγία. Υποξαιμική Ισχαιμική Εγκεφαλοπάθεια. Περικοιλιακή Λευκομαλακία. Υδροκεφαλία. Νεογνικοί σπασμοί.
 14. Νεογνικός έλεγχος (screening) για γενετικές και μεταβολικές διαταραχές.

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παράδοσης 

Πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευση.

Χρήση Τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών

 • Χρήση Power point presentations
 • Υποστήριξη μαθησιακής διδασκαλίας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.
 • Χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της ιστοσελίδας του τμήματος για την επικοινωνία με τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές.

Αξιολόγηση Φοιτητριών/Φοιτητών

Αξιολόγηση του μαθήματος:

Η αξιολόγηση των φοιτητριών/φοιτητών γίνεται με γραπτή (ΓΕ) ή/& προφορική εξέταση (ΠΕ) σε ένα σύνολο ερωτήσεων στα ελληνικά. Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι:

α. σύντομες απαντήσεις ή/&

β. διεξοδική ανάλυση και ανάπτυξη ενός θέματος ή/&

γ. αξιολόγηση και κριτική ανάλυση ενός κλινικού σεναρίου (casestudy) ή/&

δ. πολλαπλής επιλογής.

Η βαθμολογία του μαθήματος εκφράζεται με την κλίμακα από μηδέν έως δέκα (0-10). Βάση επιτυχίας της γραπτής εξέτασης είναι το πέντε (5).

Τα κριτήρια αξιολόγησης των φοιτητών είναι ρητά προσδιορισμένα, εμπεριέχονται στην  ηλεκτρονική πλατφόρμα (e-class), στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι οι φοιτήτριες/φοιτητές με τη δήλωση του μαθήματος ή/& στην ιστοσελίδα επικοινωνίας του τμήματος με τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική Βιβλιογραφία:

 1. Κώσταλος Κ. (2005). Νεογέννητο Υψηλού Κινδύνου. Εκδ. Λίτσα.
 2. Lissauer T. & Fanaroff A. (2010). Νεογνολογία με μια ματιά. Επιμέλεια: Σ. Σωτηρίου. Εκδ. Παρισιάνου.
 3. Levene I.M., Tudehope D.I., Thearly M.J. (2006). Βασικές αρχές Νεογνολογίας. Επιμέλεια Βελιώτης Χ.Ν. Εκδ. Παρισιάνου.
 4. Σούμπαση-Γρίβα Β., Δρόσου-Αγακίδου Β. (2014). Νεογνολογία. Εκδ. CCityPublish

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία:

 1. Boxwell G. (2010). Neonatal Intensive Care Nursing. 2nd Edition, Routledge, Taylor & Francis Group, NY.
 2. Cloherty J., Eichenwald E., and Stark A. (2007). Manual of Neonatal Care (Lippincott Manual Series (Formerly known as the Spiral Manual Series). Lippincott Williams & Wilkins.
 3. Gardner L., Carter B.S.,  Enzman-Hines M. I.,  Hernandez J. A. (2016). Merenstein & Gardner’s Handbook of Neonatal Intensive Care, 8th Edition. Elsevier Inc. China.
 4. Gomella T. L.,Douglas M., Eyal (2013). Neonatology. 7th Edition. McGraw Hill-Education, LLC. USA.
 5. RennieM, &Rennie J.M. (2014). Rennie & Roberton’s Textbook ofNeonatology. 5th Edition. Elsevier.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • Academic Journal of Pediatrics & Neonatology
 • Acta Paediatrica
 • Advances in Neonatal Care
 • American Journal of Critical Care
 • ANZJOG – Neonatal Care & Stillbirth
 • Critical Care
 • Infant Journal
 • International Journal of Pediatrics & Neonatal Care
 • JAMA Pediatrics
 • Journal of Child Health Care
 • Journal of Clinical Neonatology
 • Journal of Critical Care
 • Journal of Human Lactation
 • Journal of Neonatology & Clinical Pediatrics
 • Neonatal Assessment
 • Neonatal Intensive Care
 • Neonatology
 • Pediatrics
 • Pediatrics & Neonatology
 • Perinatal Death & Bereavement
 • The Lancet
 • World Journal of Critical Care Medicine