Πρακτική Άσκηση – Κλινικές Δεξιότητες στη Μαιευτική Φροντίδα

Κωδικός Μαθήματος:

Μ059

Semester:

H' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

32 Κλινική Άσκηση

Μονάδες ECTS:

19

Καθηγητές Μαθήματος