Προετοιμασία Γονέων – Φυσικός Τοκετός

Κωδικός Μαθήματος:

Μ-7010

Εξάμηνο:

Ζ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕ

Ώρες:

2 Θεωρία + 10 Εργαστήριο (8 Κλινική Άσκηση+2 Ασκήσεις Πράξης)

Μονάδες ECTS:

10


Καθηγητές Μαθήματος

Σαραντάκη Αντιγόνη

 

Μ-7010-ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΟΝΕΩΝ-ΦΥΣΙΚΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Περίγραμμα

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΥΗΣΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ  ΦΡΟΝΤΙΔΑ  ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ  ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΚΕΤΟΥ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα αυτό αποτελεί μάθημα ειδικότητας που στοχεύει στην προετοιμασία του ζευγαριού για την εισαγωγή στον καινούριο και πολύ σημαντικό ρόλο του στη γονεϊκότητα.

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτήτριες/φοιτητές   να  αποκτήσουν επιστημονικές  γνώσεις όσον αφορά τη μετάβαση στη γονεϊκότητα κατά τη διάρκεια της κύησης, του τοκετού και της λοχείας, να αναγνωρίσουν και να εκτιμήσουν την αξία του φυσικού τοκετού εφαρμόζοντας μεθόδους και τακτικές ανάλογες των ζευγαριών. Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με γνώσεις, κλινικές και γνωστικές δεξιότητες και ικανότητες ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν έγκαιρα, αυτόνομα και υπεύθυνα τις ανάγκες του κάθε ζευγαριού για να διασφαλίσουν μία ασφαλή και βέλτιστη μετάβαση στην μητρότητα και πατρότητα.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος η φοιτήτρια/της θα είναι σε θέση  να:

 • Έχει κατανοήσει τις αλλαγές που γίνονται στο σώμα της γυναίκας στο 1ο, 2ο και 3ο τρίμηνο.
 • Να έχει κάνει κτήμα της τις διάφορες μεθόδους και σχολές προετοιμασίας γονέων και να τις εφαρμόζει ανάλογα με τις ανάγκες των ζευγαριών.
 • Αναγνωρίζει έγκαιρα την εμφάνιση μικροπροβλημάτων και να τα αντιμετωπίζει  με μη φαρμακευτικές μεθόδους.
 • Έχει γνώση των μεθόδων, των εποπτικών μέσων και των προπλασμάτων που απαιτούνται για την κατανόηση της κύησης, του τοκετού και της λοχείας από το ζευγάρι.
 • Εφαρμόζει ολιστική προσέγγιση και να παρέχει βέλτιστη μαιευτική νοσηλευτική φροντίδα σε ζευγάρια κατά τη διάρκεια της κύησης, του τοκετού, της λοχείας, για όλο το χρονικό διάστημα του μητρικού θηλασμού με επισκέψεις στο σπίτι της οικογένειας
 • Αναγνωρίζει τις συναισθηματικές ανάγκες και να αναπτύξει ικανότητες ώστε να παρέχει ψυχολογική και συναισθηματική στήριξη στο ζευγάρι και στον καθένα χωριστά, γυναίκα- μητέρα, άνδρα –πατέρα.
 • Έχει γνώση για τις διαθέσιμες μεθόδους ανακούφισης από τον πόνο κατά  τη διάρκεια του τοκετού.
 • Κατανοήσει την αναγκαιότητα της προετοιμασίας γονέων και να είναι σε θέση να οργανώσει το περιεχόμενο προγεννητικών μαθημάτων.
 • Συνεργαστεί με τους συμφοιτητές της-του για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν περιπτώσεις που χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα π.χ. μονογονεϊκή οικογένεια ή π.χ. να εκπονήσουν το περιεχόμενο μιας σειράς μαθημάτων προετοιμασίας γονεϊκότητας ζευγαριών, με πολιτισμικά χαρακτηριστικά διαφορετικά της ελληνικής κοινωνίας και κουλτούρας.

Γενικές ικανότητες 

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας
 •  Επίδειξη  μεθοδικότητας
 • Ανάληψη  πρωτοβουλιών

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος .

1.Ιστορική  αναδρομή-Ρεύματα και σχολές προετοιμασίας γονέων. Η έννοια της
εκπαίδευσης/προετοιμασίας των γονέων- η έννοια της αποτελεσματικής γονικής
μέριμνας.

2. Απόψεις περί εγκυμοσύνης και μοντέλα φροντίδας – Το ιατρικό μοντέλο της
εγκυμοσύνης – Το μαιευτικό μοντέλο και άλλα μοντέλα φροντίδας.

3. Θεωρία I.P. Pavlof, Velvovky & Platanof, Nikolaiev, ψυχοπροφυλακτική μέθοδος, Fernand Lamaze, Sheila Kitzinger, Alfonso Caycedo, Frederick Leboyer, Pierre Vellay, F. Miraglia& V. Piscicelli, Michel Odent, E. Galacteros.

4.Η εγκυμοσύνη ως «αρρώστια»- Στερεότυπα.
5. Η μητρότητα & η πατρότητα ως κρίση και ο εκπαιδευτικός ρόλος της μαίας. Προετοιμασία γονεϊκότητας – Διαδίκτυο και γνώση για την περιγεννητική υγεία.
6. Περιεχόμενο των προγεννητικών προγραμμάτων. Οργάνωση & λειτουργία τμήματος Προετοιμασίας Γονέων.
7. Το βίωμα των 3 τριμήνων της εγκυμοσύνης.
8. Κύηση- φυσιολογικές αλλαγές, υγιεινοδιαιτητική αγωγή, άσκηση, κ.ά.
9. Φυσικός τοκετός-Τοκοφοβία, stress στον τοκετό.
10. Μέθοδοι ανακούφισης από τον πόνο.
11. Λοχεία-θηλασμός- φυσιολογικές αλλαγές.
12. Η σημασία του μικροβιώματος και της επιγεννητικής.
13. Η μετάβαση στο γονεϊκό ρόλο.
14. Ψυχολογικές διαταραχές κατά την κύηση και τη λοχεία.
15. Οικογένεια – Ρόλοι και ενδοοικογενειακές αλληλεπιδράσεις.

Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος
Α. Κλινική Άσκηση: των φοιτητών/φοιτητριών μέσω διαδραστικής διδασκαλίας, ανά μικρές ομάδες φοιτητών/φοιτητριών, σε Αίθουσες Τοκετών και στο Τμήμα Παραλαβής Επιτόκων Μαιευτηρίων καθώς και παρακολούθηση μαθημάτων προετοιμασίας γονέων σε δημόσιες δομές, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση κλινικών εκπαιδευτών του Τμήματος.

Β. Άσκήσεις Πράξης: πραγματοποιούνται σε εργαστηριακό χώρο του Τμήματος. Αφορούν επίδειξη και εφαρμογή δεξιοτήτων με θεματολογία γύρω από την προετοιμασία γονεϊκότητας, το φυσικό τοκετό και τη φροντίδα νεογέννητου με χρήση ανάλογου εξοπλισμού σε μικρές ομάδες φοιτητών/φοιτητριών.

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος παράδοσης: Πρόσωπο  με πρόσωπο   εκπαίδευση

Θεωτηρικό μέρος: Διαλέξεις
Εργαστηριακό μέρος:
1.Κλινική άσκηση: των φοιτητριών/φοιτητών μέσω διαδραστικής διδασκαλίας  σε μικρές ομάδες σε Μαιευτικά Κέντρα –Μαιευτήρια υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση  μεντόρων-καθηγητών ή επαγγελματικών υγείας.

2.Ασκήσεις Πράξης: άσκηση των φοιτητριών/φοιτητών σε μικρές ομάδες σε εργαστήριο του τμήματος με επίδειξη, εφαρμογή δεξιοτήτων και ασκήσεων προσομοίωσης κ.α.

 

Χρήση Τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών:

 • Χρήση Power  point presentations.
 • video προσομοίωσης
  • υποστήριξη μαθησιακής διδασκαλίας μέσω
  ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
  • Χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και
  της ιστοσελίδας του τμήματος για την
  επικοινωνία με τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές.

Αξιολόγηση φοιτητών

Αξιολόγηση του θεωρητικού  μέρους του μαθήματος (ΘΜ):

Γραπτή τελική εξέταση (ΓΕ)  που περιλαμβάνει:

 • Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή/&
 • Ερωτήσεις σύντομης απάντησης ή/& ερωτήσεις ανάπτυξης

Αξιολόγηση του εργαστηριακού μέρους (ΕΜΜ) περιλαμβάνει:

Α. Κλινική άσκηση (ΚΑ) (80%)

 1. Παρατήρηση κατά την διάρκεια της κλινικής εκπαίδευσης (50%):
 2. Προφορική εξέταση (50%)

Βαθμολογία (ΚΑ) = βαθμός παρατήρησης + βαθμός προφορικής εξέτασης διά δύο (2) 

Β.Ασκήσεις πράξης (ΑΠ) (20%):
Αξιολογείται με την παρουσίαση ομαδικής εργασίας (ΟΕ) των φοιτητών προφορικά με την βοήθεια power point σε θέματα που τους έχουν ανατεθεί από την καθηγήτρια του μαθήματος.

Βαθμολογία (ΕΜΜ)= Βαθμός (ΚΑ)x80% +βαθμός (ΑΠ)x20%
Γλώσσα εξέτασης του μαθήματος είναι η ελληνική.

Ο Βαθμός του μαθήματος (ΒΜ) εξάγεται ως εξής:
Βαθμός (ΘΜ) + Βαθμός (ΕΜΜ)/2 = (ΒΜ) .
Η βαθμολογία της (ΘΜ) και του (ΕΜΜ) εκφράζεται με την κλίμακα από μηδέν έως δέκα (0-10). Βάση επιτυχίας για κάθε μία από αυτές τις εξετάσεις είναι το πέντε (5). Απαραίτητη προϋπόθεση για τον συμψηφισμό των δύο βαθμολογιών για την εξαγωγή της (ΒΜ) είναι η βάση σε κάθε ένα από τα δύο.
Τα κριτήρια αξιολόγησης των φοιτητριών/φοιτητών είναι ρητά προσδιορισμένα, εμπεριέχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (e-class), στην οποία έχουν πρόσβαση όλες/όλοι οι φοιτήτριες/φοιτητές με τη δήλωση του μαθήματος ή/& στην ιστοσελίδα επικοινωνίας του τμήματος με τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική :

 1. Οdent Μ. (1999). Η γέννα στο δρόμο της φύσης. Αναγέννηση του φυσικού τοκετού.  Εκδ.  Θυμάρι, Αθήνα.

Ξενόγλωσση :

 1. Zevia Schneider (2019) Preparation and Education for Parenthood: A Pathway to Understanding the Carer’ s Role in Infant Education. Austin Macauley Publishers LLC , NY

  2. Roy RN, Schumm WR, Britt SL (2014) Transition to Parenthood. Spinger, NY
  3. Kitzinger S. (2011).Rediscovering Birth. Pinter and Martin Ltd, London
  4. Jannette Milgrom , Jennifer Ericksen , Bronwyn Leigh , Yolanda Romeo, Elizabeth Loughlin , Rachael McCarthy, Bella Saunders (2009) Towards Parenthood:Preparing for the changes and challenges of a new baby.Publisher Australian Council Educational Research (ACER), Camberwell, Australia
  5. Barnes DL Balber LG (2007) The journey to parenthood. Radcliffe Publishing Ltd,UK.
  6. Kitzinger S. (2005) The politics of birth. Elsevier Butterworh Heinemann
  7. Kitzinger S. (2004) The new experience of childbirth. Clays Ltd, Great Britain
  8. Mary L. Nolan (2002) Education for Parenting. Bailliere Tindall
  9. Belsky J and Kelly J (1995) The transition to parenthood. Bantam Doubleday Dell Publishing Group, Atlanta, USA.
  10. Galinsky E. (1987) The six stages of Parenthood. Addison-Wesley Publ.Company, USA.

Συναφή Eπιστημονικά περιοδικά:
1. BMC Pregnancy and Childbirth
https://bmcpregnancychildbirth.biomedcentral.com/

2. Maternal Health, Neonatology and Perinatology
https://mhnpjournal.biomedcentral.com/
3. The Journal of Perinatal Education
https://connect.springerpub.com/content/sgrjpe
4. Journal of Pregnancy and Reproduction
https://www.oatext.com/Journal-of-Pregnancy-and-ReproductionJPR.php#gsc.tab=0
5. International Journal of Pregnancy & Child Birth
https://publons.com/journal/63005/international-journal-of-pregnancy-child-birth/
6. Journal of Pregnancy and Child Health
https://www.gavinpublishers.com/journals/journals_details/journal-of-pregnancyand-child-health
7. Journal of Pregnancy
https://www.hindawi.com/journals/jp/?tm_source=google&utm_medium=cpc&u
tm_campaign=HDW_MRKT_GBL_SUB_ADWO_PAI_DYNA_JOUR_X&gclid=Cj0KCQiAkuP9BRCkARIsAKGLE8Xj5a9XVy8KuR4vY26Sz39HApFj78nj8YwQ4Hw8s_AG1qf5qpqkWXMaAsCkEALw_wcB