Δ' Εξάμηνο

Δ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Μ-4010 Μαιευτική Φροντίδα Κύησης ΜΕ 3 Θεωρία +3 Κλινική Άσκηση 6  
Μ-4020 Μαιευτική Φροντίδα Λοχείας ΜΕ 3 Θεωρία +4 Κλινική Άσκηση 7 Δάγλα Μαρία
Μ-4030 Παθολογία της Κύησης – Ειδικά Προβλήματα ΜΕ 3 Θεωρία 5  
Μ-4040 Συμβουλευτική στην Υπογονιμότητα ΜΕ 2 Θεωρία 3 Κλεάνθη Γουρουντή
Μ-4050 Αγωγή – Προαγωγή της Υγείας στη Μαιευτική – Γυναικολογία ΜΕ 2 Θεωρία 3 Βιβιλάκη Βικτωρία
Μ-4060 Οικογενειακός Προγραμματισμός – Σεξουαλική Αγωγή ΜΕ 2 Θεωρία 3 Βιβιλάκη Βικτωρία
Μ-4070 Μεθοδολογία της Έρευνας ΜΓΥ 2 Θεωρία 3 Δελτσίδου Άννα