Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Α' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
M-1010 Bασικές Κλινικές Δεξιότητες ΜΕΥ 3 ώρες Θεωρία + 5 ώρες Εργαστήριο 7 Νάνου Χριστίνα
Μ-1020 Ανατομική του Ανθρώπου ΜΓΥ 3 Θεωρία 5  
Μ-1030 Φυσιολογία του Ανθρώπου ΜΓΥ 3 Θεωρία 5  
Μ-1040 Γενετική ΜΕΥ 2 Θεωρία 3  
Μ-1050 Γυναικολογία ΜΕ 3 Θεωρία 5 Ιατράκης Γεώργιος
Μ-1060 Νοσολογία ΜΓΥ 3 Θεωρία 10  

Β' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Μ-2030 Γυναικολογική Ογκολογία ΜΕ 2 Θεωρία 3  
Μ013 Νεογνολογία ΜΕ 2 Θεωρία 3  
Μ040 Α΄ Βοήθειες – Διαχείριση του επείγοντος στη Μαιευτική – Γυναικολογία ΜΕΥ 2 Θεωρία + 2 Εργαστήριο 4.5  
Μ2010 Κλινικές Δεξιότητες – Σημειολογία ΜΕΥ 3 ώρες Θεωρία +5 ώρες Κλινική ΄Ασκηση 8.5 Σαραντάκη Αντιγόνη
Μ2020 Γυναικολογική Φροντίδα ΜΕ 3 Θεωρία +3 Κλινική Άσκηση+2 Ασκήσεις Πράξεις 8.5 Δελτσίδου Άννα
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
Μ014 Επιδημιολογία ΜΓΥ 2 Θεωρία  
Μ015 Αρχές Μικροβιολογίας ΜΓΥ 2 Θεωρία 3  
Μ016 Αρχές Φαρμακολογίας ΜΓΥ 2 Θεωρία 3  

Γ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Μ017 Περιεγχειρητική Φροντίδα στη Μαιευτική/Γυναικολογία – Στοιχεία Αναισθησιολογίας ΜΕ 3 Θεωρία +4 Κλινική Άσκηση+1 Ασκήσεις Πράξεις 8 Πεχλιβάνη Φανή
Μ018 Παιδιατρική Φροντίδα ΜΕΥ 3 Θεωρία 4 Δελτσίδου Άννα
Μ019 Μητρικός Θηλασμός ΜΕ 3 Θεωρία 4 Πεχλιβάνη Φανή
Μ020 Φροντίδα Φυσιολογικού Νεογνού ΜΕ 3 Θεωρία +4 Κλινική Άσκηση 6 Δάγλα Μαρία
Μ021 Διατροφή Γυναίκας ΜΕΥ 2 Θεωρία 3  
Μ022 Φυσιολογία της Κύησης ΜΕ 3 Θεωρία 5 Ιατράκης Γεώργιος

Δ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Μ023 Μαιευτική Φροντίδα Κύησης ΜΕ 3 Θεωρία +3 Κλινική Άσκηση 6  
Μ024 Μαιευτική Φροντίδα Λοχείας ΜΕ 3 Θεωρία +4 Κλινική Άσκηση 7  
Μ025 Παθολογία της Κύησης – Ειδικά Προβλήματα ΜΕ 3 Θεωρία 5  
Μ026 Συμβουλευτική στην Υπογονιμότητα ΜΕ 2 Θεωρία 3  
Μ027 Αγωγή – Προαγωγή της Υγείας στη Μαιευτική – Γυναικολογία ΜΕ 2 Θεωρία 3  
Μ028 Οικογενειακός Προγραμματισμός ΜΕ 2 Θεωρία 3  
Μ029 Μεθοδολογία της Έρευνας ΜΓΥ 2 Θεωρία 3  

Ε' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Μ030 Μαιευτική Φροντίδα Φυσιολογικού Τοκετού ΜΕ 3 Θεωρία +4 Κλινική Άσκηση+4 Ασκήσεις Πράξεις 10 Λυκερίδου Αικατερίνη
Μ031 Μαιευτική Φροντίδα Κύησης Υψηλού Κινδύνου ΜΕ 3 Θεωρία +4 Κλινική Άσκηση 6 Γουρουντή Κλεάνθη
Μ032 Φαρμακολογία στη Μαιευτική/ Γυναικολογία ΜΕ 2 Θεωρία 3 Ιατράκης Γεώργιος
Μ033 Ψυχολογία Αναπαραγωγικής Περιόδου ΜΓΥ 2 Θεωρία 3 Γουρουντή Κλεάνθη
Μ034 Νοσοκομειακές Λοιμώξεις – Παθογόνοι μικροοργανισμοί ΜΕΥ 3 Θεωρία 5 Νάνου Χριστίνα
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
ΕΥ1: Μ035 Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ΜΓΥ 2 Θεωρία 3 Δελτσίδου Άννα
ΕΥ1: Μ037 Βιοηθική στο χώρο της υγείας ΜΓΥ 2 Θεωρία 3 Δάγλα Μαρία
ΕΥ1: Μ06 Αγγλικά – Ορολογία ΜΕΥ 2 Θεωρία 3  
Misc
ΕΥ1: Μ036 Περιβάλλον & Αναπαραγωγική Υγεία ΜΕΥ 2 Θεωρία 3  

ΣΤ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Μ038 Μαιευτική Φροντίδα Τοκετού Υψηλού Κινδύνου ΜΕ 3 Θεωρία +6 Κλινική Άσκηση+2 Ασκήσεις Πράξεις 10 Λυκερίδου Αικατερίνη
Μ038 Μαιευτική Φροντίδα Νεογνού στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) ΜΕ 3 Θεωρία +3 Κλινική Άσκηση+1 Ασκήσεις Πράξεις 8 Νάνου Χριστίνα
Μ041 Ηλεκτρονική Παρακολούθηση Εμβρύου ΜΕ 2 Θεωρία 3  
Μ050 Δεοντολογία Νομοθεσία Επαγγέλματος ΜΓΥ 2 Θεωρία 3 Δάγλα Μαρία
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
ΕΥ1: Μ043 Δυσλειτουργίες πυελικού εδάφους ΜΕ 2 Θεωρία 3  
ΕΥ1: Μ044 Ενδοοικογενειακή βία ΜΓΥ 2 Θεωρία 3  
ΕΥ1: Μ42 Κοινωνιολογική Προσέγγιση της Αναπαραγωγικής Περιόδου ΜΓΥ 2 Θεωρία 3 Δάγλα Μαρία
ΕΥ2: Μ045 Πρώιμη παρέμβαση στη σχέση γονέα-βρέφους ΜΕΥ 2 Θεωρία 3 Δάγλα Μαρία
ΕΥ2: Μ046 Συγγενείς Περιγεννητικές Λοιμώξεις ΜΕ 2 Θεωρία 3 Νάνου Χριστίνα
ΕΥ2: Μ047 Μέθοδοι Ανάλυσης στην Έρευνα – Βιοστατιστική ΜΕΥ 2 Θεωρία 3  

Ζ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Μ048 Προετοιμασία Γονέων – Φυσικός Τοκετός ΜΕ 2 Θεωρία 8 Κλινική Άσκηση+2 Ασκήσεις Πράξεις 10 Πεχλιβάνη Φανή
Μ049 Εφαρμογές Τεχνολογίας στη Μαιευτική/Γυναικολογία ΜΕ 3 Θεωρία +5 Κλινική Άσκηση 8 Νικολαϊδης Πέτρος
Μ058 Πρωτοβάθμια Φροντίδα στη Μαιευτική-Γυναικολογία ΜΕ 3 Θεωρία +3 Κλινική Άσκηση 6 Αντωνίου Ευαγγελία
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
ΕΥ1: Μ052 Η Γυναίκα στην εμμηνόπαυση ΜΕ 2 Θεωρία 3  
ΕΥ1: Μ053 Δυναμική της Οικογένειας ΜΓΥ 2 Θεωρία 3 Σαραντάκη Αντιγόνη
ΕΥ1: Μ054 Αρχές και Μέθοδοι Διδασκαλίας – Επικοινωνία ΜΓΥ 2 Θεωρία 3  
ΕΥ1: Μ061 Ενδοκρινολογία της Αναπαραγωγής ΜΕ 2 Θεωρία  
ΕΥ2: Μ055 Τεκμηριωμένη λήψη κλινικής απόφασης ΜΕΥ 2 Θεωρία 3 Δελτσίδου Άννα
ΕΥ2: Μ056 Εναλλακτικές μέθοδοι θεραπείας στη Μαιευτική/Γυναικολογία ΜΕ 2 Θεωρία 3  
ΕΥ2: Μ057 Φύλο και πολιτική της Υγείας ΜΓΥ 2 Θεωρία 3 Αντωνίου Ευαγγελία

H' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Μ051 Συγγραφή Διπλωματικής Εργασίας ΜΓΥ 3 Θεωρία 5  
Μ059 Πρακτική Άσκηση – Κλινικές Δεξιότητες στη Μαιευτική Φροντίδα ΜΕ 32 Κλινική Άσκηση 19  
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
ΕΥ1: Μ012 Χειρουργική ΜΓΥ 2 Θεωρία 3  
ΕΥ1: Μ060 Διπλωματική εργασία ΜΕΥ 2 Θεωρία  
ΕΥ2: Μ063 Πληροφορική στην Υγεία ΜΕΥ 2 Θεωρία  
ΕΥ2: Μ07 Εμβρυολογία ΜΓΥ 2 Θεωρία 3  
ΥΕ2: Μ062 Ειδικές καταστάσεις στο Μητρικό Θηλασμό ΜΕ 2 Θεωρία 3 Δάγλα Μαρία