Professional Rights

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μαιών/Μαιευτών περιγράφονται στο άρθρο 2 του Προεδρικού Διατάγματος 351, 14-6- 1989 , ΦΕΚ 159, Τεύχος Πρώτο.

Επαγγελματικά δικαιώματα
Πτυχιούχοι του τμήματος Μαιευτικής
Της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας

 

1. Οι πτυχιούχοι του τμήματος Μαιευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και πρακτικές (κλινικές) γνώσεις τους ασχολούνται είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι με την εφαρμογή της Νοσηλευτικής φροντίδας της εγκύου, επιτόκου, λεχώνας και νεογνού, της Γυναικολογικής αρρώστου καθώς επίσης με την οργάνωση και εφαρμογή του οικογενειακού προγραμματισμού και της υγειονομικής εκπαίδευσης ατόμων ή ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς της/του.

2. Οι παρακάτω πτυχιούχοι έχουν τα εξής καθήκοντα και δραστηριότητες.

 

2.1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 • 2.1.1. Εκτέλεση φαρμακευτικής αγωγής κατόπιν ιατρικής οδηγίας και παρασκευή παρεντερικών διαλυμάτων ( από το στόμα, ορθό, κόλπο, ενέσεις υποδόριες, ενδομυϊκές, ενδοδερμικές, ενδοφλέβιες).
 • 2.1.2. Καθετηριασμός ουροδόχου κύστης.
 • 2.1.3. Τοποθέτηση καθετήρα LEVAIN κατόπιν ιατρικής οδηγίας.
 • 2.1.4. Περιποίηση τραύματος και χειρουργικών τομών σε περιπτώσεις ανάγκης.
 • 2.1.5. Συρραφή μικροτραυμάτων σε περίπτωση ανάγκης.
 • 2.1.6. Λήψη αίματος για εργαστηριακές εξετάσεις.
 • 2.1.7. Λήψη επιχρισμάτων για έγκαιρη διαγνώσει του Ca των γεννητικών οργάνων (PAP TEST) και κολπικού εκκρίματος για μικροβιολογική εξέταση.
 • 2.1.8. Προετοιμασία και αποστείρωση εργαλείων και υγειονομικού υλικού.
 • 2.1.9. Εξέταση ούρων εγκύου γυναίκας για την εξακρίβωση σακχάρου, οξόνης και λευκώματος κατά την εξέταση.
 • 2.1.10. Λήψη και καταγραφή μαιευτικού ιστορικού.
 • 2.1.11. Παροχή ολοκληρωμένης Νοσηλευτικής φροντίδας της εγκύου, επιτόκου, λεχώνας και νεογέννητου στο Νοσοκομείο και στο σπίτι σύμφωνα με καθηκοντολόγιο.
 • 2.1.12. Τήρηση απαραίτητων εγγράφων, διαγραμμάτων, μητρώων, ιστορικών και αρχείων και με χρήση σύγχρονης τεχνολογίας.
 • 2.1.13. Συνταγογράφηση φαρμάκων, Βιταμίνη, Σίδηρο, Σπασμολυτικά, Πεθιδίνη, Μητροσυσταλτικά, Μητροσυσπαστικά και τοπικά αναισθητικά.
 • 2.1.14. Σωστή πληροφόρηση, παροχή οδηγιών σε θέματα οικογενειακού προγραμματισμού και εφαρμογή καθορισμένων μεθόδων αντισύλληψης.
 • 2.1.15. Ενημέρωση της οικογένειας σε θέματα της αρμοδιότητάς τους.
 • 2.1.16. Εκτέλεση γραπτών οδηγιών που έχει ορισθεί από το γιατρό.
 • 2.1.17. Λήψη μέτρων για την πρόληψη και καταστολή των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων.
 • 2.1.18. Έκδοση πιστοποιητικού γέννησης (δήλωση) σε περίπτωση εκτέλεσης τοκετού από την ίδια.

 

2.2. ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

2.2.1. Κατά την εγκυμοσύνη

 • Διάγνωση της εγκυμοσύνης και κλινική παρακολούθηση φυσιολογικής εγκυμοσύνης.
 • Έγγραφη ή συμβουλευτική παροχή οδηγιών για τις απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις με σκοπό την όσο γίνεται έγκαιρη διάγνωση κάθε εγκυμοσύνης υψηλού κινδύνου και τη μεταφορά στα ειδικά κέντρα ή κλήση του γιατρού.
 • Παροχή οδηγιών στον τομέα της υγιεινής και της διατροφής.
 • Κατάρτιση προγράμματος προετοιμασίας γονέων για το μελλοντικό τους ρόλο και εξασφάλιση πλήρους προετοιμασίας για τον φυσικό τοκετό (ψυχοπροφυλακτική).

 

2.2.2. Κατά τον τοκετό

 • Παρακολούθηση, φροντίδα, προετοιμασία και βοήθεια της επιτόκου κατά τον τοκετό.
 • Έλεγχο της κατάστασης του εμβρύου και της λειτουργίας της μήτρας με όλα τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα (MONITORS κ.τ.λ.) κατόπιν ιατρικής οδηγίας.
 • Εκτέλεση φυσιολογικού τοκετού, περινεοτομίας μετά από τοπική αναισθησία και συρραφή περινέου, όπου χρειάζεται και μέχρι ρήξεως ΙΙ βαθμού.
 • Εκτέλεση τοκετού επί ισχιακής προβολής σε περίπτωση ανάγκης και απουσίας Μαιευτήρος.
 • Έγκαιρη διάγνωση παθολογικών συμπτωμάτων στην επίτοκο και το έμβρυο που απαιτούν παρέμβαση γιατρού και συνεργασία με γιατρό σε περίπτωση μαιευτικής επέμβασης.
 • Λήψη απαραίτητων και επειγόντων μέτρων που επιβάλλονται σε απουσία γιατρού, όπως είναι (δακτυλική αποκόλληση πλακούντα και επισκόπηση μήτρας).
 • Επισκόπηση τραχήλου, κόλπου.

 

2.2.3. Κατά τη λοχεία

 • Παρακολούθηση και νοσηλευτική φροντίδα λεχώνας στο Νοσοκομείο και στο σπίτι μέχρι 6 βδομάδες.
 • Παρακολούθηση και νοσηλευτική φροντίδα του νεογέννητου μέχρι την 28η μέρα.
 • Παροχή βοήθειας και καθοδήγησης για την εγκατάσταση και διατήρηση του μητρικού θηλασμού.
 • Παροχή οδηγιών για την τεχνητή διατροφή όπου χρειάζεται.
 • Φροντίδα του νεογέννητου αμέσως μετά τον τοκετό, λήψη όλων των μέτρων που επιβάλλονται σε περίπτωση ανάγκης.
 • Σε περίπτωση πρόωρου ή προβληματικού νεογέννητου αναλαμβάνει τη μεταφορά του στην κατάλληλη μονάδα.
 • Προετοιμασία για την υποδοχή προώρου ή προβληματικού νεογνού και νοσηλευτική φροντίδα αυτού στις Νοσηλευτικές μονάδες.

 

3. Οι πτυχιούχοι του τμήματος μαιευτικής έχουν τομείς απασχόλησης στους παρακάτω τομείς εργασίας

Τομείς εργασίας

3.1. Πρωτοβάθμια φροντίδα: Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία, Αγροτικά Ιατρεία, Υγειονομικοί Σταθμοί, Μαιευτικά-Γυναικολογικά Ιατρεία ΙΚΑ, ΠΙΚΠΑ και άλλων Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, στο Εθνικό Κέντρο άμεσης βοήθειας (ΕΚΑΒ) στις μονάδες μεταφοράς επειγόντων μαιευτικών, γυναικολογικών και νεογνικών περιστατικών, κέντρα και τμήματα οικογενειακού προγραμματισμού.

3.2. Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια φροντίδα σε Γενικά και Ειδικά Νοσοκομεία, Μαιευτικά Τμήματα (Αίθουσα τοκετών, εξωτερικά μαιευτικά Ιατρεία, τμήματα λεχώνων, φυσιολογικών νεογνών 1ου επιπέδου νοσηλείας, προγεννητικού ελέγχου, μονάδας εγκυμοσύνης υψηλού κινδύνου, εντατικής νοσηλείας νεογνών). Γυναικολογικά τμήματα, Γυναικολογική ογκολογία, εξωτερικά Γυναικολογικά Ιατρεία, Χειρουργεία, Μαιευτικά- Γυναικολογικά στείρωσης, Κέντρα μαστού, Κέντρα ανίχνευσης καρκίνου γεννητικών οργάνων.

 

4. Οι πτυχιούχοι του τμήματος απασχολούνται στην εκπαίδευση σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία

Μπορούν επίσης να εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας της σχετικής με τον τομέα ειδικότητάς τους σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία.

 

5. Οι πτυχιούχοι του τμήματος Μαιευτικής μπορούν να ασκήσουν ελεύθερο επάγγελμα

Με την προϋπόθεση ότι θα έχουν επί 2/ετία ασκήσει τις δραστηριότητές τους σύμφωνα με το αντικείμενο εκπαίδευσης σε Νοσοκομεία ή άλλο Ίδρυμα υγείας αναγνωρισμένο για το σκοπό αυτό και μετά τη χορήγηση σχετικής άδειας από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.