Χαρίτου Αναστασία

qode interactive strata
Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι

Εργαστήριο Περιεγχειρητικής Φροντίδας στη Μαιευτική/Γυναικολογία - Στοιχεία Αναισθησιολογίας & Εργαστήριο Προετοιμασίας Γονέων - Φυσικός Τοκετός

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Anastasia_char@hotmail.com