Καραμηνά Αικατερίνη

qode interactive strata

Μέλη ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

kkaramina@uniwa.gr

Διεύθυνση Γραφείου

Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω, Αγίου Σπυρίδωνος 28, Αιγάλεω 12243, Κτήριο Κ15