Καραμηνά Αικατερίνη

qode interactive strata

Μέλη ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ

Υπεύθυνη Εργαστηρίων

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

kkaramina@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210 53 87 410

Διεύθυνση Γραφείου

Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω, Αγίου Σπυρίδωνος 28, Αιγάλεω 12243, Κτήριο Κ15

Ώρες Γραφείου

Τρίτη 9:00-11:00