Κλησιάρη Μαρία

qode interactive strata
Διοικητικό Προσωπικό

Υπεύθυνη Διοικητικών και Σπουδαστικών Θεμάτων

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

midw@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210 538 7482

Διεύθυνση Γραφείου

Γραμματεία Τμήματος Μαιευτικής

Ώρες Γραφείου

Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή 10:00-13:00