Λυκερίδου Αικατερίνη

qode interactive strata

Καθηγητές

Καθηγήτρια, Πρόεδρος Τμήματος

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

klyker@uniwa.gr

Διεύθυνση Γραφείου

Κ6.034

Ώρες Γραφείου

Τρίτη 9:00- 14:00 & Τετάρτη 13:00-16:00, κατόπιν ραντεβού

Καθηγήτρια Τμήματος Μαιευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Πρόεδρος Τμήματος Μαιευτικής
Διευθύντρια Εργαστηρίου Παρακολούθησης και Συμβουλευτικής κατά την Περιγεννητική Περίοδο σε Ειδικούς Πληθυσμούς
Διευθύντρια Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένη και Τεκμηριωμένη Μαιευτική Φροντίδα»