Μερμίγκη Ειρήνη

qode interactive strata
Διοικητικό Προσωπικό

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Γραμματείας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

midw@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210 538 7454

Διεύθυνση Γραφείου

Γραμματεία Τμήματος Μαιυετικής

Ώρες Γραφείου

Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή 10:00-13:00