Μωριάτη Σοφία

qode interactive strata
Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι

Ακαδημαϊκή Υπότροφός Αορίστου Χρόνου - Εργαστήριο Γυναικολογική Φροντίδα

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

sofiamoriati09@gmail.com

Τηλέφωνο

210 5387458

Διεύθυνση Γραφείου

K7.108

Ώρες Γραφείου

Δευτέρα, Τρίτη & Πέμπτη 16:00-19:00