Προπτυχιακές Σπουδές

Τα επισυναπτόμενα αρχεία μπορείτε να δείτε:

  1. το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος συνολικά,
  2. τις αντιστοιχίσεις των μαθημάτων του παλαιού προγράμματος με τα μαθήματα του νέου προγράμματος σπουδών
  3. τις αλυσίδες μαθημάτων, όπου αναφέρονται και τα μαθήματα που υποχρεούνται να έχουν εξεταστεί επιτυχώς οι φοιτητές προκειμένου να μπορούν να κάνουν πρακτική άσκηση.

Antistoixiseis Mathimaton Neou Programmatos2018

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΔΑ

ΝΕΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 7

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΥΔΩΝ (ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ)