Αλυσίδες Μαθημάτων

  • Βασικές Κλινικές Δεξιότητες  Κλινικές Δεξιότητες και Σημειολογία Περιεγχειρητική Φροντίδα στη Μ/Γ Στοιχεία Αναισθησιολογίας
  • Κλινικές Δεξιότητες και Σημειολογία Φροντίδα Φυσιολογικού Νεογνού Μαιευτική Φροντίδα Λοχείας Μαιευτική Φροντίδα Νεογνού στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας
  • Κλινικές Δεξιότητες και Σημειολογία Φυσιολογία Κύησης Μαιευτική Φροντίδα Κύησης Μαιευτική Φροντίδα Κύησης Υψηλού Κινδύνου
  • Κλινικές Δεξιότητες και Σημειολογία Μαιευτική Φροντίδα Κύησης Μαιευτική Φροντίδα Φυσιολογικού Τοκετού Μαιευτική Φροντίδα Τοκετού Υψηλού Κινδύνου Προετοιμασία γονέων Φυσικός τοκετός
  • Βασικές Κλινικές Δεξιότητες Γυναικολογική Φροντίδα Πρωτοβάθμια Μαιευτική Γυναικολογική Φροντίδα
  • Φυσιολογία της κύησης Παθολογία της κύησης Ειδικά Προβλήματα Εφαρμογές της Τεχνολογίας στη Μ/Γ

 

Προϋποθέσεις για Πρακτική Άσκηση

Ο φοιτητής υποχρεούται να έχει εξεταστεί επιτυχώς τουλάχιστον σε 28 μαθήματα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών εκ των οποίων υποχρεωτικά τα κάτωθι εννέα (9):

Μαιευτική Φροντίδα Τοκετού + Μαιευτική Φροντίδα Τοκετού Υψηλού Κινδύνου + Περιεγχειρητική Φροντίδα στη Μ/Γ Αρχές Αναισθησιολογίας + Προετοιμασία γονέων Φυσικός τοκετός + Εφαρμογές Τεχνολογίας στη Μ/Γ + Μαιευτική Φροντίδα Λοχείας + Μητρικός Θηλασμός + Φροντίδα Φυσιολογικού Νεογνού + Ηλεκτρονική παρακολούθηση εμβρύου