Μεταδιδακτορική Έρευνα

Χρήσιμα Έντυπα

Υπόδειγμα Αίτησης Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας
Υπόδειγμα Πρότασης Μεταδιδακτορικής Έρευνας  
Υπόδειγμα Έκθεσης Περάτωσης Μεταδιδακτορικής Έρευνας  
   
   

 

 

A/A

ΟΝΟΜΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΘΕΜΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ-ΟΥΣΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ-ΤΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
2023

 

1.

 

Ειρήνη Οροβού

 

«Επιλόχειο Μετατραυματικό Στρες και η Συμβολή της Ενδοοικογενειακής Βίας, των Τραυματικών Γεγονότων Ζωής και των Χαρακτηριστικών της Προσωπικότητας. Προοπτική Μελέτη»

 

Αντωνίου Ε.

Ενεργή

10/5-4-2022

 

2.

 

Ελισσάβετ Μανιατέλλη

 

“Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής παρέμβασης στη διαχείριση της περιγεννητικής απώλειας από τους επαγγελματίες υγείας”

 

Βιβιλάκη Β.

Ενεργή

10/5-4-2022