Β' Εξάμηνο

Β' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Μ-2030 Γυναικολογική Ογκολογία ΜΕ 2 Θεωρία 3  
Μ013 Νεογνολογία ΜΕ 2 Θεωρία 3  
Μ040 Α΄ Βοήθειες – Διαχείριση του επείγοντος στη Μαιευτική – Γυναικολογία ΜΕΥ 2 Θεωρία + 2 Εργαστήριο 4.5  
Μ2010 Κλινικές Δεξιότητες – Σημειολογία ΜΕΥ 3 ώρες Θεωρία +5 ώρες Κλινική ΄Ασκηση 8.5 Σαραντάκη Αντιγόνη
Μ2020 Γυναικολογική Φροντίδα ΜΕ 3 Θεωρία +3 Κλινική Άσκηση+2 Ασκήσεις Πράξεις 8.5 Δελτσίδου Άννα
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
Μ014 Επιδημιολογία ΜΓΥ 2 Θεωρία  
Μ015 Αρχές Μικροβιολογίας ΜΓΥ 2 Θεωρία 3  
Μ016 Αρχές Φαρμακολογίας ΜΓΥ 2 Θεωρία 3