Β' Εξάμηνο

Β' Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Μ-2010 Κλινικές Δεξιότητες και Σημειολογία ΜΕΥ 3 Θεωρία +5 Εργαστήριο (Κλινική ΄Ασκηση) 8 Παλάσκα Ερμιόνη
Μ-2020 Γυναικολογική Φροντίδα ΜΕ 3 Θεωρία +5 Εργαστήριο (4 Κλινική Άσκηση+1 Ασκήσεις Πράξης) 9 Δελτσίδου Άννα, Κύρκου Γιαννούλα, Μπόθου Αναστασία
Μ-2030 Γυναικολογική Ογκολογία ΜΕ 2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης 3  
Μ-2040 Α΄ Βοήθειες – Διαχείριση του επείγοντος στη Μαιευτική/Γυναικολογία ΜΕΥ 2 Θεωρία + 1 Εργαστήριο 4 Ξάνθος Θεόδωρος
Μ-2050 Νεογνολογία ΜΕ 2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης 3 Δάγλα Μαρία
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
Μ-2061 Επιδημιολογία ΜΓΥ 2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης 3 Σεργεντάνης Θεόδωρος
Μ-2062 Αρχές Μικροβιολογίας ΜΓΥ 2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης 3 Μπελούκας Απόστολος
Μ-2063 Αρχές Φαρμακολογίας ΜΓΥ 2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης 3  
Μ-2064 Νομοθεσία Επαγγέλματος Μαίας/Μαιευτή ΜΓΥ 2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης 3 Σαρέλλα Αγγελική