Έρευνα

Ερευνητική Πολιτική του Τμήματος

Το τμήμα Μαιευτικής έχει ως στόχο της ερευνητικής του δραστηριότητας οι φοιτητές του να:

  • σέβονται την αυτονομία των γυναικών και των οικογενειών τους
  • να είναι γνώστες της ερευνητικής διεργασίας, με απόλυτο σεβασμό στα δικαιώματα των συμμετεχόντων, των ερευνητών και των συγγραφέων που χρησιμοποιούν τις πηγές τους
  • να διαθέτουν δεξιότητες στην αναζήτηση και την αξιολόγηση των ερευνητικών δεδομένων ώστε να βελτιώνουν την κλινική τους πράξη,
  • να μοιράζονται τις γνώσεις με τους συναδέλφους τους, καθώς και με τις γυναίκες και τις οικογένειές τους και να μπορούν να παίρνουν κλινικές αποφάσεις πιο αποτελεσματικά,
  • να μπορούν να αναπτύξουν ερευνητική δραστηριότητα με σκοπό την πρόοδο της Επιστήμης της Μαιευτικής και την συμβολή τους στην βελτίωση της ποιότητας της φροντίδας για τις μητέρες, τα παιδιά και τις οικογένειές τους