Προγραμματισμός Ακαδημαϊκού Έτους

Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου ημερολογιακού έτους. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται χρονικά σε δύο εξάμηνα σπουδών, στο χειμερινό και στο εαρινό. Κάθε εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει 13 εβδομάδες διδασκαλίας. Στο τέλος κάθε εξαμήνου ακολουθεί η περίοδος εξετάσεων διάρκειας τριών εβδομάδων.

Στο Ακαδημαϊκό ημερολόγιο αναφέρονται οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης :

 • των μαθημάτων χειμερινού και εαρινού εξαμήνου,
 • των εξεταστικών περιόδων χειμερινού και εαρινού εξαμήνου, καθώς και της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου,
 • των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα.

Στο Ακαδημαϊκό ημερολόγιο περιγράφονται επίσης οι επίσημες αργίες κάθε εξαμήνου.

Το Ακαδημαϊκό ημερολόγιο ανακοινώνεται πριν από την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους, μετά από σχετική απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Χειμερινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2023 – 2024

Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου:
Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2023

Λήξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου:
Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2024 (13 εβδομάδες)

Αναπλήρωση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου:
Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2024 έως Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2024 (1 εβδομάδα)

Έναρξη εξεταστικής περιόδου χειμερινού εξαμήνου:
Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2024

Λήξη εξεταστικής περιόδου χειμερινού εξαμήνου:
Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024 (διάρκεια 3 εβδομάδες)

Εαρινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2023 – 2024

Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου:
Δευτέρα 11 Μαρτίου 2024

Λήξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου:
Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024 (13 εβδομάδες)

Αναπλήρωση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου:
Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024 έως Παρασκευή 21 Ιουνίου 2024 (1 εβδομάδα)

Έναρξη εξετάσεων Α΄ περιόδου εαρινού εξαμήνου:
Τρίτη 25 Ιουνίου 2024

Λήξη εξετάσεων Α΄ περιόδου εαρινού εξαμήνου:
Παρασκευή 26 Ιουλίου 2024

 

Επαναληπτικές Εξετάσεις Σεπτεμβρίου:

Έναρξη εξετάσεων Β΄ περιόδου εαρινού εξαμήνου:
Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2024

Λήξη εξετάσεων Β΄ περιόδου εαρινού εξαμήνου:
Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2024 (3 εβδομάδες)

Αργίες Χειμερινού Εξαμήνου

 • 14/09/2023 (Εορτή Εσταυρωμένου Πολιούχος)

 • 28/10/2023 (28η Οκτωβρίου),

 • 17/11/2023 (Επέτειος Πολυτεχνείου),

 • 23/12/2023 – 06/01/2024 (Διακοπές Χριστουγέννων)

 • 30/1/2024  –  Τριών Ιεραρχών

Αργίες Εαρινού Εξαμήνου

 • 18/03/2024 (Καθαρά Δευτέρα),
 • 25/03/2024 (25η Μαρτίου),
 • 29/04/2024 –11/05/2024 (Διακοπές Πάσχα),
 • 24/06/2024 (Αγίου Πνεύματος).