ΣΤ' Εξάμηνο

ΣΤ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Μ-6010 Μαιευτική Φροντίδα Τοκετού Υψηλού Κινδύνου ΜΕ 3 Θεωρία +6 Κλινική Άσκηση+2 Ασκήσεις Πράξεις 10 Λυκερίδου Αικατερίνη
Μ-6020 Μαιευτική Φροντίδα Νεογνού στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) ΜΕ 3 Θεωρία +3 Κλινική Άσκηση+1 Ασκήσεις Πράξεις 8 Νάνου Χριστίνα
Μ-6030 Δεοντολογία Επαγγέλματος ΜΓΥ 2 Θεωρία 3 Δάγλα Μαρία
Μ-6040 Ηλεκτρονική Παρακολούθηση Εμβρύου ΜΕ 2 Θεωρία 3 Γουρουντή Κλεάνθη
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
Μ-6051 Κοινωνιολογική Προσέγγιση της Αναπαραγωγικής Περιόδου ΜΓΥ 2 Θεωρία 3 Δάγλα Μαρία
Μ-6052 Δυσλειτουργίες πυελικού εδάφους ΜΕ 2 Θεωρία 3 Δελτσίδου Άννα, Κύρκου Γιαννούλα
Μ-6053 Ενδοοικογενειακή βία ΜΓΥ 2 Θεωρία 3 Αντωνίου Ευαγγελία
Μ-6061 Πρώιμη παρέμβαση στη σχέση γονέα-βρέφους ΜΕΥ 2 Θεωρία 3 Δάγλα Μαρία
Μ-6062 Συγγενείς Περιγεννητικές Λοιμώξεις ΜΕ 2 Θεωρία 3 Νάνου Χριστίνα
Μ-6063 Μέθοδοι Ανάλυσης στην Έρευνα – Βιοστατιστική ΜΕΥ 2 Θεωρία 3  
Μ-6070 Πρακτική Άσκηση ΜΕ 30 Ηλιάδου Μαρία, Αγγελιουδάκη Ευδοξία, Κούρτη Βασιλική, Γουρουντή Κλεάνθη, Σαρέλλα Αγγελική, Παλάσκα Ερμιόνη