ΣΤ' Εξάμηνο

ΣΤ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Μ038 Μαιευτική Φροντίδα Τοκετού Υψηλού Κινδύνου ΜΕ 3 Θεωρία +6 Κλινική Άσκηση+2 Ασκήσεις Πράξεις 10 Λυκερίδου Αικατερίνη
Μ038 Μαιευτική Φροντίδα Νεογνού στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) ΜΕ 3 Θεωρία +3 Κλινική Άσκηση+1 Ασκήσεις Πράξεις 8 Νάνου Χριστίνα
Μ041 Ηλεκτρονική Παρακολούθηση Εμβρύου ΜΕ 2 Θεωρία 3  
Μ050 Δεοντολογία Νομοθεσία Επαγγέλματος ΜΓΥ 2 Θεωρία 3 Δάγλα Μαρία
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
ΕΥ1: Μ043 Δυσλειτουργίες πυελικού εδάφους ΜΕ 2 Θεωρία 3  
ΕΥ1: Μ044 Ενδοοικογενειακή βία ΜΓΥ 2 Θεωρία 3  
ΕΥ1: Μ42 Κοινωνιολογική Προσέγγιση της Αναπαραγωγικής Περιόδου ΜΓΥ 2 Θεωρία 3 Δάγλα Μαρία
ΕΥ2: Μ045 Πρώιμη παρέμβαση στη σχέση γονέα-βρέφους ΜΕΥ 2 Θεωρία 3 Δάγλα Μαρία
ΕΥ2: Μ046 Συγγενείς Περιγεννητικές Λοιμώξεις ΜΕ 2 Θεωρία 3 Νάνου Χριστίνα
ΕΥ2: Μ047 Μέθοδοι Ανάλυσης στην Έρευνα – Βιοστατιστική ΜΕΥ 2 Θεωρία 3