Πρακτική Άσκηση

Η πρακτική άσκηση του τμήματος Μαιευτικής είναι δέκα τρείς (13) εβδομάδες και γίνεται στο εαρινό εξάμηνο σπουδών στο 8ο εξάμηνο.

Μπορεί να πραγματοποιηθεί με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ με αμοιβή και ασφάλιση από το ΕΣΠΑ είτε χωρίς ΕΣΠΑ με ασφάλιση από το ΠΑΔΑ (αφορά την πρακτική στο δημόσιο).

Η Επιτροπή Πρακτικής ΄Ασκησης του τμήματος αποτελείται από τα κάτωθι μέλη, που μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω email για πληροφορίες:

Γουρουντή Κλ., Κούρτη Β. : Πρακτική Άσκηση χωρίς ΕΣΠΑ

Ηλιάδου Μ., Σαρέλλα Αγγ. : Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ – Αθήνα

Κύρκου Γ. : Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ – Επαρχία

Αγγελιουδάκη Ε. , Κούρτη Β.:  Έλεγχος βιβλίων Πρακτικής Άσκησης και εξέταση φοιτητριών. 

Υπεύθυνη για την Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό – ERASMUS PLACEMENT:  Σαραντάκη Αντ.

Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ του ΠΑΔΑ      

Κανονισμός Πρακτικής ΄Ασκησης    

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης στο εξωτερικό – ERASMUS PLACEMENT

Αίτηση Πρακτικής Άσκησης                                        Βεβαίωση αποδοχής φοιτητή για Π.Α.

Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ                            Παρουσιολόγιο Ασκούμενου Φοιτητή

Έντυπο αποτίμησης/Αξιολόγησης Π.Α.                  Αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ