Πρακτική Άσκηση

Η πρακτική άσκηση του τμήματος Μαιευτικής είναι τέσσερις (4) μήνες και γίνεται στο εαρινό εξάμηνο σπουδών στο 8ο εξάμηνο.

Μπορεί να πραγματοποιηθεί με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ με αμοιβή και ασφάλιση από το ΕΣΠΑ είτε χωρίς ΕΣΠΑ με ασφάλιση από το ΠΑΔΑ (αφορά την πρακτική στο δημόσιο).

Η Επιτροπή Πρακτικής ΄Ασκησης του τμήματος αποτελείται από τα κάτωθι μέλη, που μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω email για πληροφορίες:

Γουρουντή Κλ., Κούρτη Β. : Πρακτική Άσκηση χωρίς ΕΣΠΑ

Ηλιάδου Μ., Σαρέλλα Αγγ. : Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ – Αθήνα

Παλάσκα Ε. : Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ – Επαρχία

Αγγελιουδάκη Ε. , Κούρτη Β.:  Έλεγχος βιβλίων Πρακτικής Άσκησης και εξέταση φοιτητριών. 

 

 

Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ του ΠΑΔΑ