Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου

Σημειώσεις:

  1. Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνεται κατά 15 λεπτά αργότερα και η λήξη κατά 15 λεπτά νωρίτερα προκειμένου να εξασφαλισθεί ο επαρκής αερισμός και καθαρισμός των αιθουσών διδασκαλίας.
  2. Το ωρολόγιο πρόγραμμα δύναται να τροποποιηθεί.
  3. (Ε), για τα Εργαστήρια που θα υλοποιηθούν δια Ζώσης.
  4. (Θ), για τα Θεωρητικά μαθήματα που θα υλοποιηθούν δια Ζώσης.

A’ Εξάμηνο

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08.00-09.00     ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
ΟΜΑΔΑ 1 (08:30-13:30) ΝΑΝΟΥ Χ.  Κ7.108 (Πανεπιστημιούπολη Άλσος Αιγάλεω)
ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
ΟΜΑΔΑ 2  (08:30-13:30) ΠΑΛΑΣΚΑ Ε. Κ7.108 (ΕΖ) (Πανεπιστημιούπολη Άλσος Αιγάλεω)
 
09.00-10.00     >> >>  
10.00-11.00     >> >>  
11.00-12.00  

ΓΕΝΕΤΙΚΗ (2Θ+1Ε) κ. ΤΕΓΟΣ

Κ7.107

(Πανεπιστημιούπολη Άλσος Αιγάλεω) 

>> >>

1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ (3Θ) ΝΑΝΟΥ Χ.

Κ3.004 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΦΥΣΙΚΗΣ (Πανεπιστημιούπολη Άλσος Αιγάλεω) 

12.00-13.00   >> >> >>

>>

13.00-14.00   >>     >>
14.00-15.00  

1. ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ του ΑΝΘΡΩΠΟΥ (3Θ) ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ Ν. Κ3.004 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΦΥΣΙΚΗΣ (Πανεπιστημιούπολη Άλσος Αιγάλεω) 

 

   

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ (ΘΖ)

κ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ , Κ3.004 ΑΜΦ.ΦΥΣΙΚΗΣ,

(Πανεπιστημιούπολη Άλσος Αιγάλεω) ΕΝΑΡΞΗ ΑΠΟ 24/11/2023

15.00-16.00 ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
ΟΜΑΔΑ 4 (15:00-20:00) Κ7.108 (Πανεπιστημιούπολη Άλσος Αιγάλεω)
>>    

>>

16.00-17.00 >> >>

ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ (3Θ) ΞΑΝΘΟΣ Θ.  

Z.B001 (Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα).

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
ΟΜΑΔΑ 3 (15:30-20:30) ΤΖΑΜΑΚΟΣ Ε. Κ7.108 (Ε) (Πανεπιστημιούπολη Άλσος Αιγάλεω)
>>
17.00-18.00 >>

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ (3Θ)

κ. ΞΑΝΘΟΣ

Κ3.004 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΦΥΣΙΚΗΣ (Πανεπιστημιούπολη Άλσος Αιγάλεω)

>> >>  
18.00-19.00 >> >> >> >> >>
19.00-20.00 >> >>   >> >>
20.00-21.00       >> ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ
         

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΕΡΜΙΟΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ

Γ’ Εξάμηνο

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08.00-09.00

1.ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΦΥΣ/ΚΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) –

2.ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΗ Μ/Γ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)/ (ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ) Κ7.108  (Πανεπιστημιούπολη Άλσος Αιγάλεω)

1.ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΦΥΣ/ΚΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)  –

2.ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΗ Μ/Γ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) / (ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ ) Κ7.108 (Πανεπιστημιούπολη Άλσος Αιγάλεω)

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ (2Θ+1Ε) ΠΑΛΑΣΚΑ Ε.

Κ7.104 (Πανεπιστημιούπολη Άλσος Αιγάλεω)

ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ (3Θ)

ΗΛΙΑΔΟΥ Μ.

Κ7.104 (Πανεπιστημιούπολη Άλσος Αιγάλεω)

1.ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΦΥΣ/ΚΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)(Ε) –

2.ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΗ Μ/Γ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) (Ε)/ (ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ ) Κ7.108(Ε) (Πανεπιστημιούπολη Άλσος Αιγάλεω)

09.00-10.00 >> >> >> >> >>
10.00-11.00 >> >>

>>

>> >>
11.00-12.00 >> >>

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ (2Θ+1Ε) ΔΑΓΛΑ Μ.

Κ7.104 (Πανεπιστημιούπολη Άλσος Αιγάλεω)

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ (3Θ) ΔΕΛΤΣΙΔΟΥ Α.

Κ7.104 (Πανεπιστημιούπολη Άλσος Αιγάλεω)

>>
12.00-13.00 >> >>

>>

>> >>
13.00-14.00 >> >> >> >> >>
14.00-15.00 >> >>

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ, (3Θ) ΔΙΑΜΑΝΤΗ Α.

Κ7.104 (Πανεπιστημιούπολη Άλσος Αιγάλεω)

ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤIΔΑ ΣΤΗ Μ/Γ (3Θ) ΚΥΡΚΟΥ Γ.

Κ7.104 (Πανεπιστημιούπολη Άλσος Αιγάλεω)

>>
15.00-16.00 >> >> >> >> >>
16.00-17.00 >> >> >> >> >>
17.00:18.00 >> >>     >>
18.00:19.00 >> >>     >>
19.00:20.00 >> >>     >>
20.00:21.00 >> >>     >>
         

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΕΡΜΙΟΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ

Ε’ Εξάμηνο

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08.00-09.00

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ-ΠΑΘΟΓΟΝΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (3Θ) ΝΑΝΟΥ Χ.

Κ7.104 (Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω)

1.ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ (Ε) (ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ) K7.106 (Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω) (8:00-12:00),

2.ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ (Ε) (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) &

3. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΥΗΣΗΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Ε) (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (ΕΠΙΛ./ΥΠΟΧ.) (2Θ+1Ε) ΔΙΑΜΑΝΤΗ Α.

Κ7.107 (Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω)

 

1. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ (Ε) (ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΑΞΗ) Κ7.106 (Πανεπιστημιούπολη Αιγάλεω) (8:00-12:00)

2. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ (Ε) (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)

3. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΥΗΣΗΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Ε) (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)

09.00-10.00 >>

>>

 

>>   >>
10.00-11.00 >> >> >>   >>
11.00-12.00   >>

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ (3Θ) ΓΟΥΡΟΥΝΤΗ Κ., ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ Α., ΣΑΡΕΛΛΑ Α.

Κ7.107 (Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω)

  >>
12.00-13.00

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΥΗΣΗΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (3Θ) ΓΟΥΡΟΥΝΤΗ Κ.

Κ7.104 (Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω)

>> >>

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (2Θ+1Ε) ΓΟΥΡΟΥΝΤΗ Κ. Κ7.107 (Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω)

>>
13.00-14.00 >> >> >> >> >>
14.00-15.00 >>

1.ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ (Ε) (ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ) K7.106 (Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω) (14:00-18:00),

2.ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ (Ε) (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) &

3. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΥΗΣΗΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Ε) (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΠΙΛ./ΥΠΟΧ.) (2Θ+1Ε) ΔΑΓΛΑ Μ. Κ7.107

 

>>

1. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ (Ε) (ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΑΞΗ) Κ7.106 (Πανεπιστημιούπολη Αιγάλεω) (14:00-18:00),

2. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ (Ε) (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) &

3. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΥΗΣΗΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Ε) (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)

15.00-16.00

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΠΙΛ./ΥΠ.) (2Θ+1Ε) ΔΕΛΤΣΙΔΟΥ Α.

Κ7.104 (Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω)

>> >>

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ Μ/Γ, (2Θ+1Ε), Κ7.107,

κ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ ΑΠΟ 16/11/2023

>>
16.00-17.00 >> >> >> >> >>
17.00-18.00 >> >>   >> >>
18.00-19.00   >>     >>
19.00-20.00   >>     >>
20.00-21.00   >>    

>>

         

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΕΡΜΙΟΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ

Ζ’ Εξάμηνο

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08.00-09.00

1.ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΟΝΕΩΝ- ΦΥΣΙΚΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ (3 Θ), ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ Α., Κ6.101 (Πανεπιστημιούπολη Άλσος Αιγάλεω)

23/10/23 ΕΩΣ  20/11/23

(23, 30/10 & 6, 13, 20/11/23)

2.ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ Μ/Γ (3Θ) ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΙΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ

Κ6.101 (Πανεπιστημιούπολη Άλσος Αιγάλεω)

27/11/23 ΕΩΣ 22/01/24

(27/11/21 & 4, 11, 18/12/23 &, 8, 15, 22/01/24)

1. ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ (2θ+1Ε), Ε. ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Κ7:107, (Πανεπιστημιούπολη Άλσος Αιγάλεω) 8π.μ-11π.μ.

2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΟΝΕΩΝ -ΦΥΣΙΚΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ, Κ7.105 (Πανεπιστημιούπολη Άλσος Αιγάλεω)

(ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ) (Ε), 8:00-13:00

1. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ (Ε) (ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ )

2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΟΝΕΩΝ -ΦΥΣΙΚΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ (Ε) (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)

1.ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ (Ε) (ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ)

2.ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ (Ε) (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)

1. Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ (2Θ+1Ε), Κ7.107, (Πανεπιστημιούπολη Άλσος Αιγάλεω) ΚΥΡΚΟΥ Γ. 

2.ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (2θ+1Ε), Κ7.104, (Πανεπιστημιούπολη Άλσος Αιγάλεω) ΣΑΡΕΛΛΑ Α.

09.00-10.00 >> >> >> >>

 

 

>>

10.00-11.00 >> >> >> >> >>
11.00-12.00

1. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗ Μ/Γ (2Θ+1Ε),  ΒΙΒΙΛΑΚΗ Β., ΑΜΦ.ΦΥΣΙΚΗΣ (Πανεπιστημιούπολη Άλσος Αιγάλεω)

2.ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (2Θ+1Ε) , ΔΕΛΤΣΙΔΟΥ Α., K7.107, (Πανεπιστημιούπολη Άλσος Αιγάλεω)

>> >> >>

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΟΝΕΩΝ- ΦΥΣΙΚΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ (3 Θ), ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ Α., Κ7.104,

20/10/23 ΕΩΣ 1/12/23,

(20, 27/10/23 & 3, 10, 24/11/23 & 1/12/23)

12.00-13.00 >> >> >> >> >>
13.00-14.00 >>   >> >>  
14.00-15.00

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ (3Θ) ΒΙΒΙΛΑΚΗ Β.

ΑΜΦ. ΦΥΣΙΚΗΣ

(Πανεπιστημιούπολη Άλσος Αιγάλεω)

 

1.ΕΦΑΡΜΟΓΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ Μ/Γ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) κ. ΤΖΕΛΑ Π.

K7.107, 14:00-19:00

(Πανεπιστημιούπολη Άλσος Αιγάλεω)

ΕΝΑΡΞΗ ΑΠΟ 14/11/2023

>> >>

1.ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΕΠ./ΥΠ) (3Θ) ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ Α.

Κ7.107

(Πανεπιστημιούπολη Άλσος Αιγάλεω)

2.ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΝΕΟΓΝΟΥ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΠ./ΥΠ) (3Θ) ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΥ Δ.

Κ5.305

(Πανεπιστημιούπολη Άλσος Αιγάλεω)

15.00-16.00 >>

2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΟΝΕΩΝ -ΦΥΣΙΚΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ, Κ7.105 (ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (Ε), 15:00-20:00

(Πανεπιστημιούπολη Άλσος Αιγάλεω)

1.ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ (Ε)- (ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ)

2.ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ (Ε) (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)

1.ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ (Ε) (ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ) 

2.ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ (Ε) (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)

>>
16.00-17.00

 

>>

>> >> >> >>
17.00-18.00   >> >> >>  
18.00-19.00   >> >> >>  
19.00-20.00 >> >> >> >>  
20.00-21.00     >> >> ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ
         

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΕΡΜΙΟΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ