Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου

Σημειώσεις:

  1. Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνεται κατά 15 λεπτά αργότερα και η λήξη κατά 15 λεπτά νωρίτερα προκειμένου να εξασφαλισθεί ο επαρκής αερισμός και καθαρισμός των αιθουσών διδασκαλίας.
  2. Το ωρολόγιο πρόγραμμα δύναται να τροποποιηθεί.
  3. (ΕΖ), για τα Εργαστήρια που θα υλοποιηθούν δια Ζώσης.
  4. (ΘΖ), για τα Θεωρητικά μαθήματα που θα υλοποιηθούν δια Ζώσης.

A’ Εξάμηνο

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08.00-09.00     ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
ΟΜΑΔΑ 1 (08:30-13:30) ΝΑΝΟΥ Κ7.108 OMAΔA 7 (9:00-14:00) ΜΩΡΙΑΤΗ Κ7.106 (Πανεπιστημιούπολη Άλσος Αιγάλεω)
ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
ΟΜΑΔΑ  (08:00-13:00) ΠΑΛΑΣΚΑΚ7.108 (ΕΖ) (Πανεπιστημιούπολη Άλσος Αιγάλεω)
 
09.00-10.00

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ (ΘΖ) ΞΑΝΘΟΣ

Δ.100-102 (Πανεπιστημιούπολη Αρχαίος  Ελαιώνας)

  >> >>

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ (ΘΖ) ΝΑΝΟΥ

Α 109Β (Πανεπιστημιούπολη Αρχαίος Ελαιώνας)

10.00-11.00 >>   >> >> >>
11.00-12.00 >>   >> >> >>
12.00-13.00     >> >>

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ (ΘΖ)  ΒΛΑΧΑΔΗΣ

ΣΑ 109Β (Πανεπιστημιούπολη Αρχαίος Ελαιώνας)

13.00-14.00

ΓΕΝΕΤΙΚΗ (ΘΖ) ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ

Ζ.Β001 (Πανεπιστημιούπολη Αρχαίος  Ελαιώνας)

      >>
14.00-15.00 >> ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ του ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΘΖ) ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ Κ3.004 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΦΥΣΙΚΗΣ (Πανεπιστημιούπολη Άλσος Αιγάλεω)     >>
15.00-16.00 ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
ΟΜΑΔΑ 3 (15:30-20:30) ΤΖΑΜΑΚΟΣ Κ7.108 (ΕΖ)(Πανεπιστημιούπολη Άλσος Αιγάλεω)
>> ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
ΟΜΑΔΑ 4 (15:30-20:30) ΤΖΑΜΑΚΟΣ  Κ7.108 (ΕΖ)ΟΜΑΔΑ 5 (15:00-20:00) ΜΩΡΙΑΤΗ Κ7.106 (Πανεπιστημιούπολη Άλσος Αιγάλεω)
   
16.00-17.00 >> >> >> ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
ΟΜΑΔΑ 6 (15:30-20:30) ΤΖΑΜΑΚΟΣΚ7.108 (ΕΖ) (Πανεπιστημιούπολη Άλσος Αιγάλεω)
 
17.00-18.00 >> ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΞΑΝΘΟΣ (ΘΖ) Κ3.004 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΦΥΣΙΚΗΣ (Πανεπιστημιούπολη Άλσος Αιγάλεω) >> >>  
18.00-19.00 >> >> >> >>  
19.00-20.00 >> >> >> >> ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
20.00-21.00       >> ΕΡΜΙΟΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ

Γ’ Εξάμηνο

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08.00-09.00

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΦΥΣ/ΚΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) (ΕΖ) –

ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΗ Μ/Γ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) (ΕΖ)/ (ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ) Κ7.105 (ΕΖ) (Πανεπιστημιούπολη Άλσος Αιγάλεω)

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΦΥΣ/ΚΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) (ΕΖ) –

ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΗ Μ/Γ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) (ΕΖ) / (ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ ) Κ7.105(ΕΖ) (Πανεπιστημιούπολη Άλσος Αιγάλεω)

   

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΦΥΣ/ΚΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)(ΕΖ) –

ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΗ Μ/Γ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) (ΕΖ)/ (ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ ) Κ7.105(ΕΖ) (Πανεπιστημιούπολη Άλσος Αιγάλεω)

09.00-10.00 >> >>  

ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤIΔΑ ΣΤΗ Μ/Γ (ΘΖ) ΚΥΡΚΟΥ

Κ7.104 (Πανεπιστημιούπολη Άλσος Αιγάλεω)

>>
10.00-11.00 >> >>

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ (ΘΖ) ΠΑΛΑΣΚΑ

Κ7.104 (Πανεπιστημιούπολη Άλσος Αιγάλεω)

>> >>
11.00-12.00 >> >> >> >> >>
12.00-13.00 >> >>

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ (ΘΖ) ΔΑΓΛΑ

Κ7.104 (Πανεπιστημιούπολη Άλσος Αιγάλεω)

ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ (ΘΖ) ΗΛΙΑΔΟΥ

Κ7.104 (Πανεπιστημιούπολη Άλσος Αιγάλεω)

>>
13.00-14.00 >> >> >> >> >>
14.00-15.00 >> >>   >> >>
15.00-16.00 >> >>

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ (ΘΖ) ΔΕΛΤΣΙΔΟΥ

Κ7.104 (Πανεπιστημιούπολη Άλσος Αιγάλεω)

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ, (ΘΖ) ΙΑΤΡΑΚΗΣ

Κ7.104 (Πανεπιστημιούπολη Άλσος Αιγάλεω)

>>
16.00-17.00 >> >> >> >>  
17.00:18.00 >> >> >> >> ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
18.00:19.00         ΕΡΜΙΟΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ

Ε’ Εξάμηνο

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08.00-09.00          
09.00-10.00

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ-ΠΑΘΟΓΟΝΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (ΘΖ) ΝΑΝΟΥ

Κ7.104 (Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω)

    ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ (ΕΖ) (ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΑΞΗ) Κ7.106 ΔΙΑΜΑΝΤΗ (09:00-13:00) (Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ (ΕΖ) (ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΑΞΗ) Κ7.106 ΔΙΑΜΑΝΤΗ (09:00-13:00) (Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω)
10.00-11.00 >>  

 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ (ΘΖ) ΛΥΚΕΡΙΔΟΥ

Κ7.107 (Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω)

>> >>
11.00-12.00 >>   >> >> >>
12.00-13.00

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΥΗΣΗΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (ΘΖ) ΓΟΥΡΟΥΝΤΗ

Κ7.104 (Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω)

  >> >> >>
13.00-14.00 >>    

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (ΕΠΙΛ./ΥΠΟΧ.) (ΘΖ) ΔΙΑΜΑΝΤΗ

Κ5.104 (Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω)

 
14.00-15.00 >>  

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΠΙΛ./ΥΠΟΧ.) (ΘΖ) ΔΑΓΛΑ Κ7.107

ΑΓΓΛΙΚΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ (ΕΠΙΛ./ΥΠΟΧ.) (ΘΖ) ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ

Κ5.104 (Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω)

>> ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ (ΕΖ) (ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΑΞΗ) Κ7.106(16:00-20:00) ΤΑΣΚΟΥ (Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω)
15.00-16.00

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΠΙΛ./ΥΠΟΧΡ.) (ΘΖ) ΔΕΛΤΣΙΔΟΥ

Κ7.104 (Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω)

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ΘΖ) ΓΟΥΡΟΥΝΤΗ Κ7.104 (Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω) >> ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ (ΕΖ) (ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΑΞΗ) K7.106(15:00-19:00) ΓΙΑΞΗ (Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω) >>
16.00-17.00 >> >>   >> >>
17.00-18.00  

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ Μ/Γ (ΘΖ) ΛΙΟΛΙΟΣ

Κ7.104 (Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω)

  >> >>
18.00-19.00   >>    

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΕΡΜΙΟΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ

19.00-20.00          

Ζ’ Εξάμηνο

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08.00-09.00

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ Μ/Γ (ΘΖ+ΕΖ) ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ

Ε.002 (Πανεπιστημιούπολη Αρχαίος Ελαιώνας)

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ/ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ (ΕΡΓ.- ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ) (ΕΖ),

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ (ΕΡΓ. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ)(ΕΖ)

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ (ΕΡΓ.- ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ) (ΕΖ),

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ (ΕΡΓ. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ)(ΕΖ)

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ (ΕΡΓ.- ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ)(ΕΖ),

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ (ΕΡΓ. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ)(ΕΖ)

 
09.00-10.00 >> >> >> >>

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ (ΕΠΙΛ./ΥΠΟΧ) (ΘΖ) ΚΥΡΚΟΥ

Κ7.107 

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ-ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑΣ (ΕΠΙΛ./ΥΠΟΧ.) (ΘΖ)  ΣΑΡΕΛΛΑ

Κ7.104

(Πανεπιστημιούπολη Άλσος Αιγάλεω)

10.00-11.00 >> >> >> >> >>
11.00-12.00 >> >> >> >>

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΟΝΕΩΝ – ΦΥΣΙΚΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ (ΘΖ) ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ

Κ16.002

(Πανεπιστημιούπολη Άλσος Αιγάλεω)

12.00-13.00   >> >> >> >>
13.00-14.00

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ (ΘΖ) ΒΙΒΙΛΑΚΗ Κ3.004  ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΦΥΣΙΚΗΣ

(Πανεπιστημιούπολη Άλσος Αιγάλεω)

>> >> >>

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΕΠΙΛ./ΥΠΟΧ) (ΘΖ) ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ

Κ16.002

ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΝΕΟΓΝΟΥ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΠΙΛ/ΥΠΟΧ) (ΘΖ) ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΥ

Κ7.104

(Πανεπιστημιούπολη Άλσος Αιγάλεω)

14.00-15.00 >>       >>
15.00-16.00 >>

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ (ΕΡΓ.- ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ) (ΕΖ),

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ (ΕΡΓ. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ)(ΕΖ)

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ (ΕΡΓ.- ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ)(ΕΖ),

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ (ΕΡΓ. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ)(ΕΖ)

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ (ΕΡΓ.- ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ) (ΕΖ),

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ (ΕΡΓ. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ)(ΕΖ)

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ (ΕΡΓ.- ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ) (ΕΖ),

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ (ΕΡΓ. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ)(ΕΖ)

16.00-17.00

ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΠΙΛ./ΥΠΟΧ.) (ΘΖ) ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Κ7.107

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ/ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ (ΕΠΙΛ./ΥΠΟΧ.)(ΘΖ)  ΒΙΒΙΛΑΚΗ

Κ3.004 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΦΥΣΙΚΗΣ (Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω)

>> >> >> >>
17.00-18.00 >> >> >> >> >>
18.00-19.00

ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΛΗΨΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΘΖ) (ΕΠΙΛ./ΥΠΟΧ.) ΔΕΛΤΣΙΔΟΥ

Κ7.104 (Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω)

>> >> >> >>
19.00-20.00 >> >> >> >> >>
20.00-21.00   >> >> >>

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΕΡΜΙΟΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ