Ιστορικό Τμήματος

Στην Ελλάδα,  η πρώτη σχολή Μαιών ιδρύθηκε το 1833 από τον Καθηγητή κ. Κωστή. Το 1834, με Βασιλικό Διάταγμα αναγνωρίζεται επίσημα η Μαία και το 1838 λειτουργεί η πρώτη Σχολή Μαιών στο Δημόσιο Μαιευτήριο Αθηνών, όπου ασκούνταν φοιτητές της ιατρικής καθώς και μαίες. Από το 1904 και μετά, οι μαίες εκπαιδεύονταν στο Δημόσιο και Δημοτικό Μαιευτήριο, που λειτούργησαν το πρώτο από το 1904 και το δεύτερο από το 1926. Το 1932 λειτουργεί η Σχολή Μαιών «Βιργινία Σκυλίτση» στο Μαιευτήριο «Μαρίκα Ηλιάδη» και τέλος το 1955 συστήνεται Σχολή Μαιών με την ονομασία «Βασίλισσα Φρειδερίκη» στο Μαιευτήριο «Αλεξάνδρα».

  • Η Σχολή Μαιών “Βιργινία Σκυλίτση”, λειτούργησε στο χώρο του Μαιευτηρίου “Μαρίκα Ηλιάδη” ή “Έλενα  Βενιζέλου”, το 1932.

  • Η Σχολή Μαιών Θεσσαλονίκης, λειτούργησε το 1942, στο Δημόσιο Μαιευτήριο Θεσσαλονίκης και
  • Η Σχολή Μαιών “Βασίλισσα Φρειδερίκη”, του Μαιευτηρίου “Αλεξάνδρα”, το 1955, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας. 

Από το 1973, η εκπαίδευση των Μαιών, γινόταν από το αντίστοιχο Τμήμα της Σχολής ΣΕΥΠ του ΚΑΤΕΕ, με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, καθώς και από τις τρεις Σχολές Μαιών, του Υπουργείου Υγείας, που λειτουργούσαν δύο στην Αθήνα και μια στη Θεσσαλονίκη.

 Το Τμήμα Μαιευτικής του ΤΕΙ Αθήνας,  λειτούργησε το 1983, στη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, με το νόμο 1404/83, με τον οποίο ιδρύθηκαν τα ΤΕΙ.

Το 1984,  με το ΠΔ. 162/24-10-84, γίνεται η ένταξη των Σχολών Μαιών του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, στο Τμήμα Μαιευτικής του ΤΕΙ Αθήνας. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης των Μαιών, των Σχολών Μαιών του Υπουργείου Υγείας, ήταν τετραετούς φοίτησης (Π. Δ 445, 16/7/1975), Εξωτερική Αξιολόγηση.

Το 2017 η εκπαίδευση των μαιών στην Αθήνα γίνεται στο Τμήμα Μαιευτικής, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.