Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι στην ακόλουθη διαδρομή αναρτήθηκε η προκήρυξη για πρόσληψη σε θέσεις ακαδημαϊκών υποτρόφων: https://www.uniwa.gr/category/prokiryxeis-theseon/  

σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 15/21-6-2022 Συνέλευση του Τμήματος πρακτικό: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

 

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ΦΕΚ 4621/τ. Β΄/21-10-2020, (παρ. 6, άρθρο 38) «Ο φοιτητής διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε μάθημα που έχει εξετασθεί επιτυχώς, ύστερα από αίτησή του προς τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος. Στις περιπτώσεις αυτές, οι φοιτητές εξετάζονται κατά τις εξεταστικές περιόδους στις οποίες διεξάγονται οι εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος και όχι κατ’ εξαίρεση. Η αίτηση υποβάλλεται πριν την εξεταστική περίοδο σε καθορισμένες ημερομηνίες οι οποίες καθορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. ...

Περισσότερα

Δωρεάν Διαδικτυακά Μαθήματα Πρώτων Βοηθειών

 

Το ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ σε συνεργασία με το CSI Institute και το Τμήμα Εκπαίδευσης του ΕΚΑΒ που είναι ο αποκλειστικός δημόσιος φορέας επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας διοργανώνουν δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα πρώτων βοηθειών.

Πρόκειται για τη ζωντανή μετάδοση μίας σειράς 4 μαθημάτων, για πολίτες όλων των ηλικιών, με αντικείμενο την άμεση αντιμετώπιση απειλητικών ή μη καταστάσεων για τη ζωή. ...

Περισσότερα

21/6/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΟΥ ΠΑΔΑ
ΣΥΝΙΣΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΔΑ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΠΑΔΑ:

Η «Επιτροπή για την Ορθή και Ενιαία Εφαρμογή του Πρωτοκόλλου Διαχείρισης
Πιθανά Ύποπτου ή Επιβεβαιωμένου Κρούσματος COVID-19» και

η «Επιτροπή για την ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε
θέματα σχετικά με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19»

απευθύνουν ισχυρή σύσταση προς όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου μας, ...

Περισσότερα

 

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ – ΙΟΥΛΙΟΣ 2022

Χώρος πευκώνα ΣΕΥΠ – Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω

Την Τρίτη 05 Ιουλίου 2022 θα πραγματοποιηθεί η ορκωμοσία των φοιτητών του Τμήματος Μαιευτικής

Οι ορκιζόμενοι οφείλουν να προσέλθουν την ίδια ημέρα (05/07/2022), με την ταυτότητά τους, στη Γραμματεία του Τμήματος μία ώρα πριν την έναρξη της κάθε τελετής για να παραλάβουν το πρωτόκολλο καθομολόγησης. ...

Περισσότερα