Οργάνωση Τμήματος

Πρόεδρος Τμήματος
Λυκερίδου Αικατερίνη, Καθηγήτρια

Αναπληρωτής Πρόεδρος
Νικολαϊδης Πέτρος, Καθηγητής

Τομείς – Διευθυντές
Τομέας Μαθημάτων Ειδικότητας Νεογνικής και Μαιευτικής Φροντίδας
Διευθύντρια: Νάνου Χριστίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια
Αναπληρώτρια Διευθύντρια : Βιβιλάκη Βικτωρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Τομέας Μαθημάτων Γυναικολογικής Φροντίδας
Διευθύντρια: Κύρκου Γιαννουλα, Επίκουρη Καθηγήτρια
Αναπληρώτρια Διευθύντρια: –

Προϊσταμένη Γραμματείας
Σπυροπούλου Αγγελική