Οργάνωση Τμήματος

Πρόεδρος Τμήματος
Λυκερίδου Αικατερίνη, Καθηγήτρια

Αναπληρωτής Πρόεδρος
Νικολαΐδης Πέτρος, Καθηγητής

Γενική Συνέλευση Τμήματος 

Συγκρότηση Γενικής Συνέλευσης Τμήματος Μαιευτικής

 

Επιτροπές Διοικητικού έργου 2022-2023

Επιτροπές 2022-2023

 

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Γραμματείας
Μερμίγκη Ειρήνη