Οργάνωση Τμήματος

Πρόεδρος Τμήματος
Λυκερίδου Αικατερίνη, Καθηγήτρια

Αναπληρωτής Πρόεδρος
Νικολαΐδης Πέτρος, Καθηγητής

Τομείς – Διευθυντές

Τομέας Μαθημάτων Μαιευτικής και Νεογνικής Φροντίδας
Διευθύντρια: Δάγλα Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια
Αναπληρώτρια Διευθύντρια: Σαραντάκη Αντιγόνη, Επίκουρη Καθηγήτρια

Τομέας Μαθημάτων Γυναικολογικής Φροντίδας
Διευθύντρια: Κύρκου Γιαννούλα, Επίκουρη Καθηγήτρια
Αναπληρώτρια Διευθύντρια: Σαρέλλα Αγγελική, Λέκτορας

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Γραμματείας
Μερμίγκη Ειρήνη