Οργάνωση Τμήματος

Πρόεδρος Τμήματος
Κλεάνθη Γουρουντή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Αναπληρωτής Πρόεδρος
Μαρία Δάγλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Γενική Συνέλευση Τμήματος 

Συγκρότηση Γενικής Συνέλευσης 2023-2024

Επιτροπές Διοικητικού έργου 2023-2024

Επιτροπές 2023-2024

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Γραμματείας
Μερμίγκη Ειρήνη