Εξωτερική Επιτροπή Αξιολόγησης ΠΠΣ

Η Εξωτερική Επιτροπή Αξιολόγησης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) αποτελείται από τα κάτωθι πέντε (5) μέλη:

  1. Αναστασία Πιτσούνη: Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Δημόσιου Νοσοκομείου “ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ”
  2. Σοφία Μπίτη: Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Ιδιωτικού Νοσοκομείου “ΙΑΣΩ”
  3. Μαρία Μανουρά: Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Δημόσιου Νοσοκομείου “ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ”
  4. Joeri Vermeulen : Associate Editor of European Journal of Midwifery, Vrije Universiteit Brussel (VUB) Belgium & Board Secretary, European Midwives Association (EMA), Department of Public Health, Vrije Universiteit Brussel (VUB) Belgium & Board Secretary, European Midwives Association (EMA), Belgium (https://scholar.google.be/citations?user=mv-oUeoAAAAJ&hl=nl&oi=ao)
  5. Dr Argyro Syngelaki  BSc, PhD : Specialist Consultant Midwife in Fetal Medicine, Fetal Medicine Research Institute, King’s College Hospital, NHS Foundation Trust & Senior Lecturer, Faculty of Life Sciences and Medicine, King’s College London, United Kingdom (https://scholar.google.com/citations?user=I5qR7-4AAAAJ&hl=en)