Συμβουλευτική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων ΠΠΣ

Η Συμβουλευτική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) αποτελείται από τα κάτωθι τέσσερα (4) μέλη:

  1. Καλλιόπη Δριτσάκου: Τμήμα Ποιότητας Γ.Ν. “ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ”
  2. Σοφία Μπίτη: Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Ιδιωτικού Νοσοκομείου “ΙΑΣΩ”
  3. Dr Argyro Syngelaki  BSc, PhD : Specialist Consultant Midwife in Fetal Medicine, Fetal Medicine Research Institute, King’s College Hospital, NHS Foundation Trust & Senior Lecturer, Faculty of Life Sciences and Medicine, King’s College London, United Kingdom (https://scholar.google.com/citations?user=I5qR7-4AAAAJ&hl=en)
  4. Ζωή Βαρδαβάκη: Senior Midwifery Lecturer, Elective Midwifery Placement Lead, Service user & Public Involvement working group Champion for Midwifery Programmes, Department Allied Health Professions, Midwifery and Social Work (AHM), School of Health and Social Work, University of Hertfordshire, Ην. Βασίλειο (https://www.researchgate.net/profile/Zoi-Vardavaki