Μήνυμα της Προέδρου

Η Παγκόσμια Συνέλευση του ΠΟΥ αναφέρει ότι οι Μαίες και οι Νοσηλευτές αποτελούν «την ραχοκοκαλιά κάθε συστήματος υγείας» και κάλεσε όλες τις χώρες να επενδύσουν σε αυτούς τους επαγγελματίες ως μέρος της δέσμευσης που έχουν για την «υγεία για όλους». Όπου η περίθαλψη περιλαμβάνει τεκμηριωμένες παρεμβάσεις προς τη μητέρα και το νεογνό, καθώς και ο σωστός οικογενειακός προγραμματισμός, θα μπορούσε να αποτρέψει πάνω από το 80% όλων των μητρικών και νεογνικών θανάτων.

Αυτοδίκαια το Τμήμα Μαιευτικής είναι ένα από τα αυτόνομα, αυτοδύναμα Τμήματα του Πανεπιστημίου, άξιο των προσδοκιών πολλών χρόνων.

Το Τμήμα μας προσφέρει ένα υψηλού επιπέδου πρόγραμμα Σπουδών, στα πεδία των γνωστικών του αντικειμένων, πάντα εναρμονισμένο με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κείμενη νομοθεσία. Προσφέρει στους αποφοίτους του ένα αυτοδύναμο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με δύο κατευθύνσεις από το 2016, ένα σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ από το 2008 και ένα διατμηματικό με το Τμήμα Βιοιατρικών Επιστημών του ΠΑΔΑ.

Έχει δημιουργήσει δύο ερευνητικά εργαστήρια με στόχο την προαγωγή της έρευνας σε θέματα των γνωστικών του αντικειμένων, επιτυχημένο πρωτοποριακό πρόγραμμα υψηλού επιστημονικού επιπέδου συνεχιζόμενης εκπαίδευσης που αφορά την ήλεκτρονική παρακολούθηση του εμβρύου και ένα νέο πρόγραμμα με στόχο την προαγωγή του μητρικού θηλασμού. Έχει υπό την επίβλεψη των καθηγητών του 17 υποψήφιους διδάκτορες και Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα.

Το Τμήμα Μαιευτικής ατενίζει το μέλλον ευοίωνα !! αλλά με υψηλές απαιτήσεις για την ποιότητα των σπουδών που παρέχει.

Το Τμήμα Μαιευτικής έχει ανοίξει την αυλαία των αποφοίτων του.