Ζ' Εξάμηνο

Ζ' Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Μ-7010 Προετοιμασία Γονέων – Φυσικός Τοκετός ΜΕ 2 Θεωρία + 10 Εργαστήριο (8 Κλινική Άσκηση+2 Ασκήσεις Πράξης) 10 Σαραντάκη Αντιγόνη
Μ-7020 Εφαρμογές Τεχνολογίας στη Μαιευτική/Γυναικολογία ΜΕ 3 Θεωρία +5 Εργαστήριο (Κλινική Άσκηση) 8 Γουρουντή Κλεάνθη
Μ-7030 Πρωτοβάθμια Φροντίδα στη Μαιευτική/Γυναικολογία ΜΕ 3 Θεωρία +3 Εργαστήριο (Κλινική Άσκηση) 6 Βιβιλάκη Βικτωρία
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
Μ-7041 Η Γυναίκα στην Εμμηνόπαυση ΜΕ 2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης 3 Κύρκου Γιαννούλα
Μ-7042 Δυναμική της Οικογένειας ΜΓΥ 2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης 3 Σαραντάκη Αντιγόνη
Μ-7043 Αρχές και Μέθοδοι Διδασκαλίας – Επικοινωνία ΜΓΥ 2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης 3 Σαρέλλα Αγγελική
Μ-7051 Τεκμηριωμένη Λήψη Κλινικής Απόφασης ΜΕΥ 2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης 3 Δελτσίδου Άννα
Μ-7052 Εναλλακτικές Μέθοδοι Θεραπείας στη Μαιευτική/Γυναικολογία ΜΕ 2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης 3 Βιβιλάκη Βικτωρία
Μ-7053 Φύλο και Πολιτική της Υγείας ΜΓΥ 2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης 3 Αντωνίου Ευαγγελία
Μ-7054 Εντατική Φροντίδα Νεογνού σε Κρίσιμες Καταστάσεις ΜΕ 2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης 3 Μεταλλινού Δήμητρα