Ζ' Εξάμηνο

Ζ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Μ048 Προετοιμασία Γονέων – Φυσικός Τοκετός ΜΕ 2 Θεωρία 8 Κλινική Άσκηση+2 Ασκήσεις Πράξεις 10 Πεχλιβάνη Φανή
Μ049 Εφαρμογές Τεχνολογίας στη Μαιευτική/Γυναικολογία ΜΕ 3 Θεωρία +5 Κλινική Άσκηση 8 Νικολαϊδης Πέτρος
Μ058 Πρωτοβάθμια Φροντίδα στη Μαιευτική-Γυναικολογία ΜΕ 3 Θεωρία +3 Κλινική Άσκηση 6 Αντωνίου Ευαγγελία
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
ΕΥ1: Μ052 Η Γυναίκα στην εμμηνόπαυση ΜΕ 2 Θεωρία 3  
ΕΥ1: Μ053 Δυναμική της Οικογένειας ΜΓΥ 2 Θεωρία 3 Σαραντάκη Αντιγόνη
ΕΥ1: Μ054 Αρχές και Μέθοδοι Διδασκαλίας – Επικοινωνία ΜΓΥ 2 Θεωρία 3  
ΕΥ1: Μ061 Ενδοκρινολογία της Αναπαραγωγής ΜΕ 2 Θεωρία  
ΕΥ2: Μ055 Τεκμηριωμένη λήψη κλινικής απόφασης ΜΕΥ 2 Θεωρία 3 Δελτσίδου Άννα
ΕΥ2: Μ056 Εναλλακτικές μέθοδοι θεραπείας στη Μαιευτική/Γυναικολογία ΜΕ 2 Θεωρία 3  
ΕΥ2: Μ057 Φύλο και πολιτική της Υγείας ΜΓΥ 2 Θεωρία 3 Αντωνίου Ευαγγελία