Ζ' Εξάμηνο

Ζ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Μ-7010 Προετοιμασία Γονέων – Φυσικός Τοκετός ΜΕ 2 Θεωρία 8 Κλινική Άσκηση+2 Ασκήσεις Πράξεις 10 Σαραντάκη Αντιγόνη
Μ-7020 Εφαρμογές Τεχνολογίας στη Μαιευτική/Γυναικολογία ΜΕ 3 Θεωρία +5 Κλινική Άσκηση 8 Νικολαΐδης Πέτρος
Μ-7030 Πρωτοβάθμια Φροντίδα στη Μαιευτική-Γυναικολογία ΜΕ 3 Θεωρία +3 Κλινική Άσκηση 6 Σαρέλλα Αγγελική
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
Μ-7041 Η Γυναίκα στην εμμηνόπαυση ΜΕ 2 Θεωρία 3  
Μ-7042 Δυναμική της Οικογένειας ΜΓΥ 2 Θεωρία 3 Σαραντάκη Αντιγόνη
Μ-7043 Αρχές και Μέθοδοι Διδασκαλίας – Επικοινωνία ΜΓΥ 2 Θεωρία 3  
Μ-7051 Τεκμηριωμένη λήψη κλινικής απόφασης ΜΕΥ 2 Θεωρία 3 Δελτσίδου Άννα
Μ-7052 Εναλλακτικές μέθοδοι θεραπείας στη Μαιευτική/Γυναικολογία ΜΕ 2 Θεωρία 3  
Μ-7053 Φύλο και πολιτική της Υγείας ΜΓΥ 2 Θεωρία 3 Αντωνίου Ευαγγελία
Μ-7054 Εντατική φροντίδα νεογνού σε κρίσιμες καταστάσεις ΜΕΥ 2 3