Γιαννούλα Κύρκου

qode interactive strata

Μέλη ΔΕΠ

Επίκουρη Καθηγήτρια, Διευθύντρια Τομέα Γυναικολογικής Φροντίδας

Τηλέφωνο

+30 210 53 87406

Ώρες Γραφείου

Τέταρτη 9-11πμ