Γιαννούλα Κύρκου

qode interactive strata

Μέλη ΔΕΠ

Επίκουρη Καθηγήτρια, Διευθύντρια Τομέα Γυναικολογικής Φροντίδας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

ikirkou@uniwa.gr

Τηλέφωνο

+30 210 53 87406