Ερευνητικά Εργαστήρια

Στο τμήμα έχουν ιδρυθεί δύο ερευνητικά εργαστήρια: