Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Α' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
M-1010 Bασικές Κλινικές Δεξιότητες ΜΕΥ 3 ώρες Θεωρία + 5 ώρες Εργαστήριο 7 Νάνου Χριστίνα
Μ-1020 Ανατομική του Ανθρώπου ΜΓΥ 3 Θεωρία 5  
Μ-1030 Φυσιολογία του Ανθρώπου ΜΓΥ 3 Θεωρία 5  
Μ-1040 Γενετική ΜΕΥ 2 Θεωρία 3  
Μ-1050 Γυναικολογία ΜΕ 3 Θεωρία 5  
Μ-1060 Νοσολογία ΜΓΥ 3 Θεωρία 5  

Β' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Μ-2010 Κλινικές Δεξιότητες – Σημειολογία ΜΕΥ 3 ώρες Θεωρία +5 ώρες Κλινική ΄Ασκηση 8 Σαραντάκη Αντιγόνη
Μ-2020 Γυναικολογική Φροντίδα ΜΕ 3 Θεωρία +3 Κλινική Άσκηση+2 Ασκήσεις Πράξεις 8.5 Δελτσίδου Άννα
Μ-2030 Γυναικολογική Ογκολογία ΜΕ 2 Θεωρία 3  
Μ-2050 Νεογνολογία ΜΕ 2 Θεωρία 3  
Μ040 Α΄ Βοήθειες – Διαχείριση του επείγοντος στη Μαιευτική – Γυναικολογία ΜΕΥ 2 Θεωρία + 2 Εργαστήριο 4.5  
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
Μ-2061 Επιδημιολογία ΜΓΥ 2 Θεωρία 3  
Μ-2062 Αρχές Μικροβιολογίας ΜΓΥ 2 Θεωρία 3  
Μ-2063 Αρχές Φαρμακολογίας ΜΓΥ 2 Θεωρία 3  

Γ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Μ-3010 Περιεγχειρητική Φροντίδα στη Μαιευτική/Γυναικολογία – Στοιχεία Αναισθησιολογίας ΜΕ 3 Θεωρία +4 Κλινική Άσκηση+1 Ασκήσεις Πράξεις 8  
Μ-3020 Παιδιατρική Φροντίδα ΜΕΥ 3 Θεωρία 4 Δελτσίδου Άννα
Μ-3030 Μητρικός Θηλασμός ΜΕ 3 Θεωρία 4  
Μ-3040 Φροντίδα Φυσιολογικού Νεογνού ΜΕ 2 Θεωρία +4 Κλινική Άσκηση 6 Δάγλα Μαρία
Μ-3050 Διατροφή Γυναίκας ΜΕΥ 2 Θεωρία 3  
Μ-3060 Φυσιολογία της Κύησης ΜΕ 3 Θεωρία 5  

Δ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Μ-4010 Μαιευτική Φροντίδα Κύησης ΜΕ 3 Θεωρία +3 Κλινική Άσκηση 6  
Μ-4020 Μαιευτική Φροντίδα Λοχείας ΜΕ 3 Θεωρία +4 Κλινική Άσκηση 7 Δάγλα Μαρία
Μ-4030 Παθολογία της Κύησης – Ειδικά Προβλήματα ΜΕ 3 Θεωρία 5  
Μ-4040 Συμβουλευτική στην Υπογονιμότητα ΜΕ 2 Θεωρία 3 Κλεάνθη Γουρουντή
Μ-4050 Αγωγή – Προαγωγή της Υγείας στη Μαιευτική – Γυναικολογία ΜΕ 2 Θεωρία 3 Βιβιλάκη Βικτωρία
Μ-4060 Οικογενειακός Προγραμματισμός – Σεξουαλική Αγωγή ΜΕ 2 Θεωρία 3 Βιβιλάκη Βικτωρία
Μ-4070 Μεθοδολογία της Έρευνας ΜΓΥ 2 Θεωρία 3 Δελτσίδου Άννα

Ε' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Μ-5010 Μαιευτική Φροντίδα Φυσιολογικού Τοκετού ΜΕ 3 Θεωρία +4 Κλινική Άσκηση+4 Ασκήσεις Πράξεις 10 Λυκερίδου Αικατερίνη
Μ-5030 Φαρμακολογία στη Μαιευτική/ Γυναικολογία ΜΕ 2 Θεωρία 3  
Μ-5040 Ψυχολογία Αναπαραγωγικής Περιόδου ΜΓΥ 2 Θεωρία 3 Κλεάνθη Γουρουντή
Μ-5050 Νοσοκομειακές Λοιμώξεις – Παθογόνοι μικροοργανισμοί ΜΕΥ 3 Θεωρία 5 Νάνου Χριστίνα
Μ5020 Μαιευτική Φροντίδα Κύησης Υψηλού Κινδύνου ΜΕ 3 Θεωρία +4 Κλινική Άσκηση 6  
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
Μ-5061 Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ΜΓΥ 2 Θεωρία 3 Δελτσίδου Άννα
Μ-5062 Περιβάλλον & Αναπαραγωγική Υγεία ΜΕΥ 2 Θεωρία 3  
Μ-5063 Βιοηθική στο χώρο της υγείας ΜΓΥ 2 Θεωρία 3 Δάγλα Μαρία
Μ-5064 Αγγλικά – Ορολογία ΜΕΥ 2 Θεωρία 3  

ΣΤ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Μ-6010 Μαιευτική Φροντίδα Τοκετού Υψηλού Κινδύνου ΜΕ 3 Θεωρία +6 Κλινική Άσκηση+2 Ασκήσεις Πράξεις 10 Κλεάνθη Γουρουντή
Μ-6020 Μαιευτική Φροντίδα Νεογνού στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) ΜΕ 3 Θεωρία +3 Κλινική Άσκηση+1 Ασκήσεις Πράξεις 8 Νάνου Χριστίνα
Μ-6030 Δεοντολογία Νομοθεσία Επαγγέλματος ΜΓΥ 2 Θεωρία 3 Δάγλα Μαρία
Μ-6040 Ηλεκτρονική Παρακολούθηση Εμβρύου ΜΕ 2 Θεωρία 3 Κλεάνθη Γουρουντή
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
Μ-6051 Κοινωνιολογική Προσέγγιση της Αναπαραγωγικής Περιόδου ΜΓΥ 2 Θεωρία 3 Δάγλα Μαρία
Μ-6052 Δυσλειτουργίες πυελικού εδάφους ΜΕ 2 Θεωρία 3  
Μ-6053 Ενδοοικογενειακή βία ΜΓΥ 2 Θεωρία 3 Αντωνίου Ευαγγελία
Μ-6061 Πρώιμη παρέμβαση στη σχέση γονέα-βρέφους ΜΕΥ 2 Θεωρία 3 Δάγλα Μαρία
Μ-6062 Συγγενείς Περιγεννητικές Λοιμώξεις ΜΕ 2 Θεωρία 3 Νάνου Χριστίνα
Μ-6063 Μέθοδοι Ανάλυσης στην Έρευνα – Βιοστατιστική ΜΕΥ 2 Θεωρία 3  

Ζ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Μ-7010 Προετοιμασία Γονέων – Φυσικός Τοκετός ΜΕ 2 Θεωρία 8 Κλινική Άσκηση+2 Ασκήσεις Πράξεις 10 Σαραντάκη Αντιγόνη
Μ-7020 Εφαρμογές Τεχνολογίας στη Μαιευτική/Γυναικολογία ΜΕ 3 Θεωρία +5 Κλινική Άσκηση 8 Νικολαϊδης Πέτρος
Μ-7030 Πρωτοβάθμια Φροντίδα στη Μαιευτική-Γυναικολογία ΜΕ 3 Θεωρία +3 Κλινική Άσκηση 6 Βιβιλάκη Βικτωρία
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
Μ-7041 Η Γυναίκα στην εμμηνόπαυση ΜΕ 2 Θεωρία 3  
Μ-7042 Δυναμική της Οικογένειας ΜΓΥ 2 Θεωρία 3 Σαραντάκη Αντιγόνη
Μ-7043 Αρχές και Μέθοδοι Διδασκαλίας – Επικοινωνία ΜΓΥ 2 Θεωρία 3 Βιβιλάκη Βικτωρία
Μ-7051 Τεκμηριωμένη λήψη κλινικής απόφασης ΜΕΥ 2 Θεωρία 3 Δελτσίδου Άννα
Μ-7052 Εναλλακτικές μέθοδοι θεραπείας στη Μαιευτική/Γυναικολογία ΜΕ 2 Θεωρία 3 Βιβιλάκη Βικτωρία
Μ-7053 Φύλο και πολιτική της Υγείας ΜΓΥ 2 Θεωρία 3 Αντωνίου Ευαγγελία
Μ-8032 Ενδοκρινολογία της Αναπαραγωγής ΜΕ 2 Θεωρία 3  

H' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Μ-8010 Συγγραφή Διπλωματικής Εργασίας ΜΓΥ 3 Θεωρία 5 Κλεάνθη Γουρουντή
Μ059 Πρακτική Άσκηση – Κλινικές Δεξιότητες στη Μαιευτική Φροντίδα ΜΕ 32 Κλινική Άσκηση 19  
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
Μ-8031 Διπλωματική εργασία ΜΕΥ 2 Θεωρία 3  
Μ-8033 Χειρουργική ΜΓΥ 2 Θεωρία 3  
Μ-8041 Ειδικές καταστάσεις στο Μητρικό Θηλασμό ΜΕ 2 Θεωρία 3 Δάγλα Μαρία
Μ-8042 Πληροφορική στην Υγεία ΜΕΥ 2 Θεωρία 3  
Μ-8043 Εμβρυολογία ΜΓΥ 2 Θεωρία 3