Πρόγραμμα Σπουδών ανά εξάμηνο

Α' Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
M-1010 Bασικές Κλινικές Δεξιότητες ΜΕΥ 3 Θεωρία + 5 Εργαστήριο 7 Νάνου Χριστίνα
Μ-1020 Ανατομική του Ανθρώπου ΜΓΥ 3 Θεωρία 5 Θαλασσινός Νικόλαος
Μ-1030 Φυσιολογία του Ανθρώπου ΜΓΥ 3 Θεωρία 5 Ξάνθος Θεόδωρος
Μ-1040 Γενετική ΜΕΥ 2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης 3 Τέγος
Μ-1050 Γυναικολογία ΜΕ 3 Θεωρία 5 Σταθοπούλου Β.
Μ-1060 Νοσολογία ΜΓΥ 3 Θεωρία 5 Ξάνθος Θεόδωρος
Β' Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Μ-2010 Κλινικές Δεξιότητες και Σημειολογία ΜΕΥ 3 Θεωρία +5 Εργαστήριο (Κλινική ΄Ασκηση) 8 Παλάσκα Ερμιόνη
Μ-2020 Γυναικολογική Φροντίδα ΜΕ 3 Θεωρία +5 Εργαστήριο (4 Κλινική Άσκηση+1 Ασκήσεις Πράξης) 9 Δελτσίδου Άννα, Κύρκου Γιαννούλα, Μπόθου Αναστασία
Μ-2030 Γυναικολογική Ογκολογία ΜΕ 2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης 3  
Μ-2040 Α΄ Βοήθειες – Διαχείριση του επείγοντος στη Μαιευτική/Γυναικολογία ΜΕΥ 2 Θεωρία + 1 Εργαστήριο 4 Ξάνθος Θεόδωρος
Μ-2050 Νεογνολογία ΜΕ 2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης 3 Δάγλα Μαρία
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
Μ-2061 Επιδημιολογία ΜΓΥ 2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης 3 Σεργεντάνης Θεόδωρος
Μ-2062 Αρχές Μικροβιολογίας ΜΓΥ 2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης 3 Μπελούκας Απόστολος
Μ-2063 Αρχές Φαρμακολογίας ΜΓΥ 2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης 3  
Μ-2064 Νομοθεσία Επαγγέλματος Μαίας/Μαιευτή ΜΓΥ 2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης 3 Σαρέλλα Αγγελική
Γ' Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Μ-3010 Περιεγχειρητική Φροντίδα στη Μαιευτική/Γυναικολογία – Στοιχεία Αναισθησιολογίας ΜΕ 3 Θεωρία + 5 Εργαστήριο (4 Κλινική Άσκηση+1 Ασκήσεις Πράξης) 8 Κύρκου Γιαννούλα
Μ-3020 Παιδιατρική Φροντίδα ΜΕΥ 3 Θεωρία 4 Δελτσίδου Άννα
Μ-3030 Μητρικός Θηλασμός ΜΕ 3 Θεωρία 4 Ηλιάδου Μαρία
Μ-3040 Φροντίδα Φυσιολογικού Νεογνού ΜΕ 2 Θεωρία +4 Εργαστήριο (Κλινική Άσκηση) 6 Δάγλα Μαρία
Μ-3050 Διατροφή της Γυναίκας ΜΕΥ 2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης 3 Παλάσκα Ερμιόνη
Μ-3060 Φυσιολογία της Κύησης ΜΕ 3 Θεωρία 5 Διαμάντη Αθηνά
Δ' Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Μ-4010 Μαιευτική Φροντίδα Κύησης ΜΕ 3 Θεωρία +3 Εργαστήριο (Κλινική Άσκηση) 6 Αντωνίου Ευαγγελία
Μ-4020 Μαιευτική Φροντίδα Λοχείας ΜΕ 3 Θεωρία +4 Εργαστήριο (Κλινική Άσκηση) 7 Δάγλα Μαρία
Μ-4030 Παθολογία της Κύησης – Ειδικά Προβλήματα ΜΕ 3 Θεωρία 5  
Μ-4040 Συμβουλευτική στην Υπογονιμότητα ΜΕ 2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης 3 Γουρουντή Κλεάνθη, Σαραντάκη Αντιγόνη
Μ-4050 Αγωγή και Προαγωγή της Υγείας στη Μαιευτική / Γυναικολογία ΜΕ 2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης 3 Βιβιλάκη Βικτωρία
Μ-4060 Οικογενειακός Προγραμματισμός – Σεξουαλική Αγωγή ΜΕ 2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης 3 Βιβιλάκη Βικτωρία
Μ-4070 Μεθοδολογία της Έρευνας ΜΓΥ 2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης 3 Δελτσίδου Άννα
Ε' Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Μ-5010 Μαιευτική Φροντίδα Φυσιολογικού Τοκετού ΜΕ 3 Θεωρία + 8 Εργαστήριο (4 Κλινική Άσκηση+4 Ασκήσεις Πράξης) 10 Γουρουντή Κλεάνθη, Σαραντάκη Αντιγόνη, Σαρέλλα Αγγελική
Μ-5020 Μαιευτική Φροντίδα Κύησης Υψηλού Κινδύνου ΜΕ 3 Θεωρία +4 Εργαστήριο (Κλινική Άσκηση) 6 Γουρουντή Κλεάνθη
Μ-5030 Φαρμακολογία στη Μαιευτική/ Γυναικολογία ΜΕ 2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης 3 Λιόλιος Χρήστος
Μ-5040 Ψυχολογία Αναπαραγωγικής Περιόδου ΜΓΥ 2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης 3 Γουρουντή Κλεάνθη
Μ-5050 Νοσοκομειακές Λοιμώξεις – Παθογόνοι Μικροοργανισμοί ΜΕΥ 3 Θεωρία 5 Νάνου Χριστίνα
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
Μ-5061 Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ΜΓΥ 2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης 3 Δελτσίδου Άννα
Μ-5062 Περιβάλλον και Αναπαραγωγική Υγεία ΜΕΥ 2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης 3 Διαμάντη Αθηνά
Μ-5063 Βιοηθική στο Χώρο της Υγείας ΜΓΥ 2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης 3 Δάγλα Μαρία
Μ-5064 Αγγλικά Ορολογία ΜΕΥ 2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης 3  
ΣΤ' Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Μ-6010 Μαιευτική Φροντίδα Τοκετού Υψηλού Κινδύνου ΜΕ 3 Θεωρία + 8 Εργαστήριο (6 Κλινική Άσκηση+2 Ασκήσεις Πράξης) 11 Σαραντάκη Αντιγόνη, Διαμάντη Αθηνά
Μ-6020 Μαιευτική Φροντίδα Νεογνού στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας (ΜΕΝΝ) ΜΕ 3 Θεωρία + 4 Εργαστήριο (3 Κλινική Άσκηση+1 Ασκήσεις Πράξης) 7 Νάνου Χριστίνα, Μεταλλινού Δήμητρα
Μ-6030 Δεοντολογία Επαγγέλματος ΜΓΥ 2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης 3 Σαρέλλα Αγγελική
Μ-6040 Ηλεκτρονική Παρακολούθηση Εμβρύου ΜΕ 2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης 3 Γουρουντή Κλεάνθη
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
Μ-6051 Κοινωνιολογική Προσέγγιση της Αναπαραγωγικής Περιόδου ΜΓΥ 2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης 3 Δάγλα Μαρία
Μ-6052 Δυσλειτουργίες Πυελικού Εδάφους ΜΕ 2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης 3 Δελτσίδου Άννα, Κύρκου Γιαννούλα
Μ-6053 Ενδοοικογενειακή Βία, Αναπαραγωγή και Πολιτικές Φύλου ΜΓΥ 2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης 3 Αντωνίου Ευαγγελία
Μ-6061 Πρώιμη Παρέμβαση στη Σχέση Γονέα-Βρέφους ΜΕΥ 2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης 3 Δάγλα Μαρία
Μ-6062 Συγγενείς και Περιγεννητικές Λοιμώξεις ΜΕ 2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης 3 Νάνου Χριστίνα
Μ-6063 Μέθοδοι Ανάλυσης στην Έρευνα – Βιοστατιστική ΜΕΥ 2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης 3  
Ζ' Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Μ-7010 Προετοιμασία Γονέων – Φυσικός Τοκετός ΜΕ 2 Θεωρία + 10 Εργαστήριο (8 Κλινική Άσκηση+2 Ασκήσεις Πράξης) 10 Σαραντάκη Αντιγόνη
Μ-7020 Εφαρμογές Τεχνολογίας στη Μαιευτική/Γυναικολογία ΜΕ 3 Θεωρία +5 Εργαστήριο (Κλινική Άσκηση) 8 Γουρουντή Κλεάνθη
Μ-7030 Πρωτοβάθμια Φροντίδα στη Μαιευτική/Γυναικολογία ΜΕ 3 Θεωρία +3 Εργαστήριο (Κλινική Άσκηση) 6 Βιβιλάκη Βικτωρία
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
Μ-7041 Η Γυναίκα στην Εμμηνόπαυση ΜΕ 2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης 3 Κύρκου Γιαννούλα
Μ-7042 Δυναμική της Οικογένειας ΜΓΥ 2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης 3 Σαραντάκη Αντιγόνη
Μ-7043 Αρχές και Μέθοδοι Διδασκαλίας – Επικοινωνία ΜΓΥ 2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης 3 Σαρέλλα Αγγελική
Μ-7051 Τεκμηριωμένη Λήψη Κλινικής Απόφασης ΜΕΥ 2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης 3 Δελτσίδου Άννα
Μ-7052 Εναλλακτικές Μέθοδοι Θεραπείας στη Μαιευτική/Γυναικολογία ΜΕ 2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης 3 Βιβιλάκη Βικτωρία
Μ-7053 Φύλο και Πολιτική της Υγείας ΜΓΥ 2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης 3 Αντωνίου Ευαγγελία
Μ-7054 Εντατική Φροντίδα Νεογνού σε Κρίσιμες Καταστάσεις ΜΕ 2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης 3 Μεταλλινού Δήμητρα
H' Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Μ-8010 Συγγραφή Διπλωματικής Εργασίας ΜΓΥ 2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης 3 Γουρουντή Κλεάνθη, Μεταλλινού Δήμητρα
Μ-8020 Πρακτική Άσκηση – Κλινικές Δεξιότητες στη Μαιευτική Φροντίδα ΜΕ 35 Εργαστήριο (Κλινική Άσκηση) 21 Ηλιάδου Μαρία, Κύρκου Γιαννούλα, Μεταλλινού Δήμητρα, Σαρέλλα Αγγελική, Αγγελιουδάκη Ευδοξία, Διαμάντη Αθηνά
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
Μ-8031 Πτυχιακή Εργασία ΜΕΥ 2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης 3 Σαρέλλα Αγγελική
Μ-8032 Ενδοκρινολογία της Αναπαραγωγής ΜΕ 2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης 3  
Μ-8033 Χειρουργική ΜΓΥ 2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης 3 Θαλασσινός Νικόλαος
Μ-8034 Εφαρμογές της Ευφυούς Τεχνολογίας για τη Λήψη Αποφάσεων στη Μαιευτική ΜΓΥ 2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης 3  
Μ-8041 Ειδικές Καταστάσεις στο Μητρικό Θηλασμό ΜΕ 2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης 3 Ηλιάδου Μαρία
Μ-8042 Πληροφορική στην Υγεία ΜΕΥ 2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης 3  
Μ-8043 Εμβρυολογία ΜΕΥ 2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης 3 Διαμάντη Αθηνά