Φυσιολογία του Ανθρώπου

Κωδικός Μαθήματος:

Μ-1030

Semester:

Α' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

3 Θεωρία

Μονάδες ECTS:

5

Καθηγητές Μαθήματος

Περίγραμμα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές/τριες τη φυσιολογία της λειτουργίας  των διαφόρων συστημάτων του ανθρωπίνου σώματος.

Μετά την επιτυχή  ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/ τριες  θα είναι σε θέση να :

 • Αναγνωρίζουν βασικές αρχές  και  έννοιες  της   φυσιολογικής λειτουργίας   των  διαφόρων  οργάνων και συστημάτων   του ανθρώπινου οργανισμού.
 • Ερμηνεύουν τους παθολογικούς και φυσιολογικούς μηχανισμούς του .
 • Διακρίνουν και αξιολογούν κλινικά  ευρήματα, σε καταστάσεις που εμπλέκονται με την παθολογία της κύησης.
 • Εκτιμούν  τις  συνέπειες   της  μη  φυσιολογικής  λειτουργίας    των διαφόρων συστημάτων στον οργανισμό .

Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τηχρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Ομαδική  εργασία

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Συνδυαστική  σκέψη και  σύγκριση  πληροφοριών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Εισαγωγή: Φυσιολογία και λειτουργίες του κυττάρου του οργανισμού και τα συστήματα του ανθρωπίνου σώματος(επίδειξη  σε εργαστήριο).
 2. Βασικές αρχές της λειτουργίας και δομής του ανθρωπίνου οργανισμού (ομοιόσταση-ωσμορρύθμιση, κολλοειδή διαλύματα-κολλοειδωσμωτική πίεση).
 3. Νερό – Ηλεκτρολύτες. Oξεοβασική  ισορροπία.
 4. Μεταβολισμός (Βασικά στοιχεία).
 5. Θερμορύθμιση (ρύθμιση θερμοκρασίας, θερμοκρασία σώματος, κεντρική ρύθμιση, πυρετός, υποθερμία, υπερθερμία).
 6. Λέμφος-λεμφικό σύστημα (εισαγωγή, λεμφαγγεία, λεμφογάγγλια, κνίδωση και σύσταση λέμφου).
 7. Καρδιά, κυκλοφορικό σύστημα – εφαρμογές (ΗΚΓ).
 8. Αιμοποιητικό σύστημα-εφαρμογές (ομάδες αίματος-Γενική αίματος-ηλεκτροφόρηση).
 9. Αναπνευστικό σύστημα.
 10. Ανοσοποιητικό σύστημα.
 11. Πεπτικό σύστημα (πέψη, μάσηση, σίελος, κατάποση, στόμαχος, λεπτό έντερο, παχύ έντερο, χρόνος διάβασης, απορρόφηση ουσιών).
 12. Ουροποιητικό σύστημα.
 13. Νευρικό σύστημα
 14. Ενδοκρινείς  αδένες  -εξωκρινείς  -μικτοί αδένες.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παράδοσης 

Πρόσωπο με πρόσωπο θεωρητική διδασκαλία

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

χρήση power point presentations

Αξιολόγηση Φοιτητών

Η  αξιολόγηση   των  φοιτητών γίνεται με γραπτή εξέταση(ΓΕ) ή/ & προφορική εξέταση (ΠΕ),  στηνΕλληνική,  στο τέλος του εξαμήνου με  ερωτήσεις  ανάπτυξης ή και σύντομης  απάντησης ή/& πολλαπλής επιλογής  στην  ανωτέρω   ύλη.

Η βαθμολογία  εκφράζεται με την κλίμακα από μηδέν έως δέκα( 0-10).

Βάση  επιτυχίας   είναι το  πέντε(5).

Τα κριτήρια αξιολόγησης  ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα  επικοινωνίας  του τμήματος με τους φοιτητές.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των φοιτητών/τριών  είναι ρητά προσδιορισμένα. Εμπεριέχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (e-class), στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι   οι φοιτητές /τρι ες με τη δήλωση του μαθήματος.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. GuytonA.&HallJE, Ευαγγέλου Α. Επιμέλεια–Μετάφραση. (2008). Φυσιολογία του Ανθρώπου,Eκδ. Παρισιάνος.
 2. Καννέλος Ε. Λυμπέρη Μ. Φυσιολογία   I,II, Eκδ.  Λύχνος.
 1. KeirL, WiseB, KrebsC (2004) Ανατομία & Φυσιολογία του ΑνθρώπινουΣώματος. Μετάφρ.-Επιμέλεια: ΤαλαντοπούλουΜ., Καραχάλιος Γ. Εκδ. Έλλην,Αθήνα.
 2. NetterF.,(2006) Φυσιολογία του Ανθρώπου, τόμος Γ΄.Εκδ. ΠΧ Πασχαλίδης.
 3. McGeownJ., (2008) Συνοπτική Φυσιολογία του Ανθρώπου Εκδ. ΠΧ Πασχαλίδης.
 4. Πλέσσας Σ.(1998), Φυσιολογία του Ανθρώπου I,II,III.Eκδ. Φάρμακον-Τύπος.
 5. VanderA., Φυσιολογία του Ανθρώπου. Εκδ. ΠΧ Πασχαλίδης.