Ε' Εξάμηνο

Ε' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Μ030 Μαιευτική Φροντίδα Φυσιολογικού Τοκετού ΜΕ 3 Θεωρία +4 Κλινική Άσκηση+4 Ασκήσεις Πράξεις 10 Λυκερίδου Αικατερίνη
Μ031 Μαιευτική Φροντίδα Κύησης Υψηλού Κινδύνου ΜΕ 3 Θεωρία +4 Κλινική Άσκηση 6 Γουρουντή Κλεάνθη
Μ032 Φαρμακολογία στη Μαιευτική/ Γυναικολογία ΜΕ 2 Θεωρία 3 Ιατράκης Γεώργιος
Μ033 Ψυχολογία Αναπαραγωγικής Περιόδου ΜΓΥ 2 Θεωρία 3 Γουρουντή Κλεάνθη
Μ034 Νοσοκομειακές Λοιμώξεις – Παθογόνοι μικροοργανισμοί ΜΕΥ 3 Θεωρία 5 Νάνου Χριστίνα
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
ΕΥ1: Μ035 Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ΜΓΥ 2 Θεωρία 3 Δελτσίδου Άννα
ΕΥ1: Μ037 Βιοηθική στο χώρο της υγείας ΜΓΥ 2 Θεωρία 3 Δάγλα Μαρία
ΕΥ1: Μ06 Αγγλικά – Ορολογία ΜΕΥ 2 Θεωρία 3  
Misc
ΕΥ1: Μ036 Περιβάλλον & Αναπαραγωγική Υγεία ΜΕΥ 2 Θεωρία 3