Ε' Εξάμηνο

Ε' Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Μ-5010 Μαιευτική Φροντίδα Φυσιολογικού Τοκετού ΜΕ 3 Θεωρία + 8 Εργαστήριο (4 Κλινική Άσκηση+4 Ασκήσεις Πράξης) 10 Γουρουντή Κλεάνθη, Σαραντάκη Αντιγόνη, Σαρέλλα Αγγελική
Μ-5020 Μαιευτική Φροντίδα Κύησης Υψηλού Κινδύνου ΜΕ 3 Θεωρία +4 Εργαστήριο (Κλινική Άσκηση) 6 Γουρουντή Κλεάνθη
Μ-5030 Φαρμακολογία στη Μαιευτική/ Γυναικολογία ΜΕ 2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης 3 Λιόλιος Χρήστος
Μ-5040 Ψυχολογία Αναπαραγωγικής Περιόδου ΜΓΥ 2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης 3 Γουρουντή Κλεάνθη
Μ-5050 Νοσοκομειακές Λοιμώξεις – Παθογόνοι Μικροοργανισμοί ΜΕΥ 3 Θεωρία 5 Νάνου Χριστίνα
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
Μ-5061 Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ΜΓΥ 2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης 3 Δελτσίδου Άννα
Μ-5062 Περιβάλλον και Αναπαραγωγική Υγεία ΜΕΥ 2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης 3 Διαμάντη Αθηνά
Μ-5063 Βιοηθική στο Χώρο της Υγείας ΜΓΥ 2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης 3 Δάγλα Μαρία
Μ-5064 Αγγλικά Ορολογία ΜΕΥ 2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης 3