Ε' Εξάμηνο

Ε' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Μ-5010 Μαιευτική Φροντίδα Φυσιολογικού Τοκετού ΜΕ 3 Θεωρία +4 Κλινική Άσκηση+4 Ασκήσεις Πράξεις 10 Λυκερίδου Αικατερίνη
Μ-5020 Μαιευτική Φροντίδα Κύησης Υψηλού Κινδύνου ΜΕ 3 Θεωρία +4 Κλινική Άσκηση 6 Γουρουντή Κλεάνθη
Μ-5030 Φαρμακολογία στη Μαιευτική/ Γυναικολογία ΜΕ 2 Θεωρία 3  
Μ-5040 Ψυχολογία Αναπαραγωγικής Περιόδου ΜΓΥ 2 Θεωρία 3 Γουρουντή Κλεάνθη
Μ-5050 Νοσοκομειακές Λοιμώξεις – Παθογόνοι μικροοργανισμοί ΜΕΥ 3 Θεωρία 5 Νάνου Χριστίνα
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
Μ-5061 Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ΜΓΥ 2 Θεωρία 3 Αντωνίου Ευαγγελία
Μ-5062 Περιβάλλον & Αναπαραγωγική Υγεία ΜΕΥ 2 Θεωρία 3 Γουρουντή Κλεάνθη
Μ-5063 Βιοηθική στο χώρο της υγείας ΜΓΥ 2 Θεωρία 3 Δάγλα Μαρία
Μ-5064 Αγγλικά – Ορολογία ΜΕΥ 2 Θεωρία 3