Μαιευτική Φροντίδα Φυσιολογικού Τοκετού

Κωδικός Μαθήματος:

Μ-5010

Semester:

Ε' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

3 Θεωρία +4 Κλινική Άσκηση+4 Ασκήσεις Πράξεις

Μονάδες ECTS:

10

Καθηγητές Μαθήματος

Λυκερίδου Αικατερίνη

Περίγραμμα

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 1. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ
 2. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΥΗΣΗΣ
 3. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να  αποκτήσουν οι φοιτητές /τριες ολοκληρωμένη επιστημονική γνώση για τη φυσιολογία  και  εξέλιξη  του ομαλού τοκετού  καθώς  και την ενδεδειγμένη παρακολούθηση της κατάστασης του εμβρύου και της επιτόκου.

 Στόχος  του είναι να προσφέρει στους φοιτητές/τριες βασικές και ειδικές κλινικές γνώσεις και  δεξιότητες  ώστε  να παρακολουθούν  και  να πραγματοποιούν αυτοδύναμα φυσιολογικούς  τοκετούς σύμφωνα  με τα  επαγγελματικά  τους  δικαιώματα.

Μετά  την επιτυχή  ολοκλήρωση  του μαθήματος  οι φοιτητές /τριες  θα είναι ικανοί να:

 • Κατανοούν το μηχανισμό του    τοκετού και τις  φυσιολογικές  αλλαγές   που  συμβαίνουν    κατά τη διάρκεια   των   σταδίων  εξέλιξης   του.
 • Αναγνωρίζουν τα σημεία έναρξης του  φυσιολογικού τοκετού.
 • Παρακολουθούν αυτόνομα την επίτοκο  και  εφαρμόζουν την κατάλληλη μαιευτική φροντίδα  και   μεθόδους   ανακούφισης  του πόνου  του τοκετού.
 • Ελέγχουν και αξιολογούν την   κατάσταση  του εμβρύου   και τη λειτουργία της  μήτρας, με τη χρήση σύγχρονων  τεχνολογικών  μέσων (ηλεκτρονική  παρακολούθηση).
 • Εκτελούν αυτόνομα φυσιολογικό    τοκετό, περινεοτομία  και συρραφή  αυτής .
 • Εξετάζουν τη λεχώνα και το νεογνό μετά τον τοκετό και εφαρμόζουν την   ανάλογη  μαιευτική  φροντίδα.
 • Διακρίνουν έγκαιρα αποκλίσεις   από  το  φυσιολογικό και   λαμβάνουν  τα απαραίτητα μέτρα  αντιμετώπισης.

Γενικές ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας

Επίδειξη   ετοιμότητας, αυτοκυριαρχίας   και  μεθοδικότητας

Ανάληψη πρωτοβουλιών

Λήψη    ευθύνης .

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό  μέρος του μαθήματος.

1.Ανατομία της γυναικείας πυέλου (τύποι πυέλου) και του εμβρυϊκού κρανίου. 2.Φυσιολογία του τοκετού.

 • Έννοια του φυσιολογικού  τοκετού
 • Αίτια έναρξης   του  τοκετού
 • Ενδείξεις   έναρξης     του τοκετού.
 • Παράγοντες που επηρεάζουν  τον τοκετό: σχήμα,  προβολή, θέση, στάση, μέγεθος  εμβρύου, ύψος προβάλλουσας   μοίρας  εμβρύου, πυελογεννητικός  σωλήνας, θέση  επιτόκου, ετοιμότητα  μήτρας  και τραχήλου, ψυχολογική   προετοιμασία  επιτόκου.
 • Στάδια και διάρκεια του τοκετού.
 • Προσαρμογή του μητρικού και εμβρυϊκού οργανισμού στις ανάγκες του τοκετού.
 • Μηχανισμός του τοκετού σε πρόσθια ινιακή  προβολή .

3.Αντίληψη του πόνου του τοκετού.

 • Φαρμακευτικές και εναλλακτικές μέθοδοι ανακούφισης του πόνου.

4.Μαιευτική φροντίδα κατά  το  1o στάδιο του τοκετού.

 • Έλεγχος της κατάστασης του εμβρύου με ηλεκτρονική παρακολούθηση (μελέτη καρδιοτοκογραφήματος, φυσιολογικά και μη φυσιολογικά ευρήματα).
 • Κριτήρια  αξιολόγησης  της  κλινικής   κατάστασης  της  επιτόκου.
 • Κλινική αξιολόγηση της προόδου του τοκετού (κοιλιακή ψηλάφηση, κολπική εξέταση , Bishopscore ) – Διάγραμμα τοκετού.
 • Ρήξη υμένων αυτόματη –τεχνητή  (ενδείξεις προϋποθέσεις)

5. Διατροφή, περιβάλλον, επικοινωνία κατά τον τοκετό.

6. Εναλλακτικές στάσεις και θέσεις  στον  τοκετό.

7. Χορήγηση φαρμάκων στον  τοκετό ,.

8. Συνήθη  προβλήματα  κατά τη διάρκεια  του  1ου  σταδίου  του τοκετού και αντιμετώπιση

9.Διαχείριση μαιευτικής φροντίδας κατά το   2ο στάδιο του τοκετού.

 • Πρόληψη ρήξεων στο περίνεο
 • Εκτέλεση φυσιολογικού τοκετού.

10. Διαχείριση μαιευτικής φροντίδας κατά το  3ο στάδιο  του  τοκετού. 

 • Έλεγχος ακεραιότητας  πλακούντα. 

11. Ενδείξεις εκτέλεσης   περινεοτομίας .

 • Ρήξεις στο περίνεο- κόλπο-ουρήθρα.
 • Επισκόπηση τραχήλου-  κόλπου 
 • Τοπική αναισθησία
 • Συρραφή περινέου  -κόλπου  μέχρι  ρήξεως   2ου  βαθμού.

12. Πρώτη κλινική εξέταση  νεογέννητου(ApgarScore)

 • Σταθεροποίηση της αναπνοής
 • Άμεση φροντίδα  του νεογέννητου
 • Προαγωγή του δεσμού  μητέρας   βρέφους.

13. Κλινική παρακολούθηση της λοχείας   το πρώτο  2ωρο και μαιευτική  φροντίδα.

14..Ψυχολογική προσέγγιση  της επιτόκου από τη μαία και καθοδήγηση αυτής  κατά τον  τοκετό.

 

Κλινικό  μέρος    του  μαθήματος.

Περιλαμβάνει   κλινική   άσκηση των φοιτητριών/ων   σε αίθουσες τοκετών   σε ομάδες στις κάτωθι δεξιότητες:

 1. Λήψη μαιευτικού ιστορικού
 2. Λεπτομερή φυσική  εξέταση  της  επιτόκου  και  κοιλιακή  ψηλάφηση.
 3. Παρακολούθηση και   φροντίδα της  επιτόκου.
 4. Εκτίμηση της  κατάστασης  του εμβρύου  μέσω  ηλεκτρονικής  παρακολούθησης.
 5. Κολπική εξέταση της  επιτόκου  και εκτίμηση  της  εξέλιξης   του   τοκετού.
 6. Εφαρμογή μεθόδων  ανακούφισης  του  πόνου  του τοκετού.
 7. Εκτέλεση φυσιολογικού  τοκετού.
 8. Συρραφή περινεοτομίας.
 9. Έλεγχος πλακούντα.
 10. 1η πλήρη  κλινική  εξέταση  του νεογέννητου.
 11. Αξιολόγηση της  γενικής  του  κατάστασης   και  φροντίδα  αυτού.
 12. Εξέταση τις  λεχώνας    και  φροντίδα αυτής κατά  το  1ο  2ωρο  από τον  τοκετό.
 13. Ενημέρωση  του διαγράμματος  του τοκετού.

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος παράδοσης

Θεωρητικό  μέρος του μαθήματος

Πρόσωπο με πρόσωπο διαδραστική   διδασκαλία στην  τάξη και  επίδειξη μαιευτικών πράξεων σε προπλάσματα, διαλέξεις.

Κλινική άσκηση  των φοιτητριών /ών  σε  Μαιευτήρια ή /και Μαιευτικές Κλινικές,   στην αίθουσα  τοκετών,  σε μικρές ομάδες  υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση  καθηγητών στην παρακολούθηση   και φροντίδα  επιτόκων  και στην εκτέλεση   φυσιολογικών  τοκετών.  

Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών

Χρήση λογισμικού  παρουσιάσεων  διαφανειών (Powerpointpresentations).

Επικοινωνία  με τις φοιτήτριες/ές, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου & ιστοσελίδας του τμήματος.

Αξιολόγηση φοιτητών

Για το θεωρητικό  μέρος του μαθήματος

η αξιολόγηση  του  φοιτητή/τριας γίνεται με γραπτή εξέταση (ΓΕ) ή κπροφορική  εξέταση (ΠΕ) στο τέλος του εξαμήνου με  ερωτήσεις  ανάπτυξης  και κρίσεως σε ύλη  σύμφωνα με το αναλυτικό περιεχόμενο του μαθήματος  και τις παραδόσεις.

Γλώσσα εξέτασης  η  Ελληνική.

Η βαθμολογία  εκφράζεται με την κλίμακα από μηδέν έως δέκα (0-10).

Βάση  επιτυχίας   είναι το  πέντε(5).

Για  το  κλινικό μέρος  του μαθήματος   η αξιολόγηση  του φοιτητή/τριας, γίνεται  από τον  επιβλέποντα  την  κλινική    εκπαίδευση    καθηγητή/τρια   και αφορά  στην :

 1. Παρατήρηση ανάπτυξης δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας κατά την κλινική παρακολούθηση   και  εξέταση επιτόκων  καθώς και εκτέλεση τοκετού (50%).
 2. Ενδιάμεση Προφορική αξιολόγηση της κατανόησης των φοιτητών στη διδαχθείσα ύλη (50%).

Βάση  επιτυχίας  της  κλινικής  αξιολόγησης  (ΚΑ) είναι το πέντε(5).

Ο  Βαθμός του μαθήματος (ΒΜ)  εξάγεται  ως εξής:

Βαθμός {(ΓΕ)+ Βαθμός (ΚΑ)}/2 = (ΒΜ)  

Με την  προϋπόθεση ο βαθμός της ( ΓΕ) να είναι  τουλάχιστον πέντε (5).

Οι  βαθμοί  ( ΓΕ)ή και (ΠΕ)  και  (ΚΑ) συμψηφίζονται, όταν  ο φοιτητής –τρια  έχει εξασφαλίσει   τη βάση τόσο για τη θεωρητική  εξέταση , όσο και για την κλινική αξιολόγηση(ΚΑ) του μαθήματος.

Εάν έχει αποτύχει στην (ΚΑ) επαναλαμβάνει την  κλινική  άσκηση.

Ο/Η  φοιτητής-τρια  δεν έχει δικαίωμα  για κλινική εξέταση εάν  δεν  έχει παρακολουθήσει  το 80% των προβλεπομένων υποχρεωτικών ωρών. Στην περίπτωση αυτή  επαναλαμβάνει  μέρος της κλινικής  εκπαίδευσης μέχρι να  φθάσει το 80% των  προβλεπομένων ωρών.

Εάν έχει παρακολουθήσει λιγότερο από το 60% των προβλεπόμενων ωρών υποχρεούται να επαναλάβει όλη την  κλινική  άσκηση.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των φοιτητώντριών  είναι ρητά προσδιορισμένα, εμπεριέχονται στη ηλεκτρονική πλατφόρμα (e-class), στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι φοιτητές με τη δήλωση του μαθήματος.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική :

 1. LowdermilkD.L. – PerryS.E. Μετάφραση-Επιμέλεια: Λυκερίδου Α. – Δελτσίδου Α. (2006) .Νοσηλευτική Μητρότητος. Εκδ. Λαγός 
 2. GaugeS. HedersonC (2008) Μετάφραση –Επιμέλεια: Λυκερίδου Α, Γουρουντή   Κ. Καρδιοτoκογραφία – Εύκολη Προσέγγιση.   Εκδ.  Λαγός.

Ξενόγλωσση :

 1. Cohen WR, Friedman EA (2011) Labor and Delivery Care: A Practical Guide,
 2. Cydney Afriat  Meniham-Ellen  Kopel  (2001).Electronic  FetalMonitoring ,Concepts and Applications.Lippincott .
 3. Dot (2000).Physiology  in Childbearing ,Bailliere Tindall. 
 4. Macones GA (2015). Management of Labour and Delivery, Wiley- Blackwell.
 5. Mavis (2004). Informed  Choice  in  Maternity  Care. Palgrave.
 6. Marshall J, Raynor M (eds) (2014) Myles Text  Book  for  Midwives, (16th edn), Churchill   
 7. Shad Deering (2009).A Practical Manual to Labour and Delivery for MedicalStudents and Residents, Xlibris Corporation, USA.
 8. Simkin P and. Ancheta R. (2005).The  Labor  Progress  Handbook.  Blackwell.
 9. Walsh D.(2011) Evidence and Skills for Normal Labour and Birth: A Guide for Midwives, Routledge.