Τμήμα Μαιευτικής ΠΜΣ «Προηγμένη και Τεκμηριωμένη Μαιευτική Φροντίδα» ΠΜΣ – Συνδιοργάνωση με την Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.
«Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή»