ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ “Η ΜΑΙΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ”