Πιστοποίηση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

Το Τμήμα Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής έχει πιστοποιηθεί από το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΣΑΠ) της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) για το διάστημα από 24-07-2023.

Η εξωτερική αξιολόγηση ήταν καθολικά επιτυχημένη,  διότι το τμήμα αξιολογήθηκε με από το απόλυτο Άριστα (Fully compliant) και στους 12 θεματικούς άξονες αξιολόγησης. 

Απόφαση ΠΠΣ Μαιευτικής ΠΑΔΑ

Final Accreditation Report Midwifery University of West Attica