Δ' Εξάμηνο

Δ' Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Μ-4010 Μαιευτική Φροντίδα Κύησης ΜΕ 3 Θεωρία +3 Εργαστήριο (Κλινική Άσκηση) 6 Αντωνίου Ευαγγελία
Μ-4020 Μαιευτική Φροντίδα Λοχείας ΜΕ 3 Θεωρία +4 Εργαστήριο (Κλινική Άσκηση) 7 Δάγλα Μαρία
Μ-4030 Παθολογία της Κύησης – Ειδικά Προβλήματα ΜΕ 3 Θεωρία 5  
Μ-4040 Συμβουλευτική στην Υπογονιμότητα ΜΕ 2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης 3 Γουρουντή Κλεάνθη, Σαραντάκη Αντιγόνη
Μ-4050 Αγωγή και Προαγωγή της Υγείας στη Μαιευτική / Γυναικολογία ΜΕ 2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης 3 Βιβιλάκη Βικτωρία
Μ-4060 Οικογενειακός Προγραμματισμός – Σεξουαλική Αγωγή ΜΕ 2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης 3 Βιβιλάκη Βικτωρία
Μ-4070 Μεθοδολογία της Έρευνας ΜΓΥ 2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης 3 Δελτσίδου Άννα