Δ' Εξάμηνο

Δ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Μ023 Μαιευτική Φροντίδα Κύησης ΜΕ 3 Θεωρία +3 Κλινική Άσκηση 6  
Μ024 Μαιευτική Φροντίδα Λοχείας ΜΕ 3 Θεωρία +4 Κλινική Άσκηση 7  
Μ025 Παθολογία της Κύησης – Ειδικά Προβλήματα ΜΕ 3 Θεωρία 5  
Μ026 Συμβουλευτική στην Υπογονιμότητα ΜΕ 2 Θεωρία 3  
Μ027 Αγωγή – Προαγωγή της Υγείας στη Μαιευτική – Γυναικολογία ΜΕ 2 Θεωρία 3  
Μ028 Οικογενειακός Προγραμματισμός ΜΕ 2 Θεωρία 3  
Μ029 Μεθοδολογία της Έρευνας ΜΓΥ 2 Θεωρία 3