Παθολογία της Κύησης – Ειδικά Προβλήματα

Κωδικός Μαθήματος:

Μ-4030

Εξάμηνο:

Δ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕ

Ώρες:

3 Θεωρία

Μονάδες ECTS:

5


 

Μ 4030- ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΥΗΣΗΣ-ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Περίγραμμα

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

Φυσιολογία της κύησης

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η διδασκαλία και αφομοίωση των  βασικών αρχών και σύγχρονων δεδομένων που αφορούν στην Παθολογία και στα Ειδικά Προβλήματα της Κύησης   ώστε ο μελλοντικός απόφοιτος να διαθέτει  τις απαραίτητες  επιστημονικές  γνώσεις  για να εφαρμόσει  ανάλογη  μαιευτική φροντίδα κατά την άσκηση των καθηκόντων του στους χώρους εργασίας (π.χ. τμήματα υψηλού κινδύνου κ.λπ.).

Στόχος του μαθήματος είναι η προαγωγή της υγείας της εγκύου και η έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων.  

Μετά το τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές  /τριες θα είναι σε θέση:

 • Να έχουν ολοκληρωμένη επιστημονική γνώση για τα αίτια και τις συνέπειες των παθολογικών καταστάσεων και/ή των ειδικών προβλημάτων που σχετίζονται ή /και συνυπάρχουν με την κύηση.
 • Να εφαρμόζουν ολοκληρωμένη μαιευτική φροντίδα και μέτρα περιορισμού των συνεπειών σε παθολογικές καταστάσεις που σχετίζονται με την κύηση.
 • Να αναγνωρίζουν έγκαιρα τα σημεία και συμπτώματα ειδικών παθολογικών καταστάσεων στην κύηση, ώστε  να  συστήνουν  ειδικές διαγνωστικές μεθόδους και να παραπέμπουν σε ειδικούς επαγγελματίες υγείας (π.χ. σακχαρώδης διαβήτης, θρομβομβοεμβολικό επεισόδιο κ.α.).
 • Να έχουν την ικανότητα τεκμηριωμένης συμβουλευτικής σε παθολογικές καταστάσεις ή/και ειδικά προβλήματα που σχετίζονται και/ή συνυπάρχουν με την κύηση.
 • Να συστήνουν στους μέλλοντες  γονείς   μέτρα  προφύλαξης   της  κύησης  από  παράγοντες  κινδύνου

Γενικές ικανότητες

 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1.Κοινωνικό – δημογραφικοί παράγοντες που σχετίζονται με παθολογικές καταστάσεις.

Βάρος της γυναίκας, αύξηση βάρους στη διάρκεια της κύησης και σχέση με παθολογικές καταστάσεις.

Βλαπτικές ουσίες  και  άλλοι  βλαπτικοί  παράγοντες για το έμβρυο.

Βλαπτικά φάρμακα για το έμβρυο.

2.Προγεννητικός έλεγχος σε παθολογικές καταστάσεις

Εμβρυϊκές κινήσεις σε παθολογικές καταστάσεις          

Υπερηχογράφημα σε παθολογικές καταστάσεις

Βιοφυσικό προφίλ σε παθολογικές καταστάσεις

Doppler σε παθολογικές καταστάσεις (υπολειπόμενη ανάπτυξη του εμβρύου)

Βιοψία τροφοβλάστης     

Αμνιοπαρακέντηση σε παθολογικές καταστάσεις

Εμβρυοσκόπηση σε παθολογικές καταστάσεις

Λήψη εμβρυϊκού αίματος σε παθολογικές καταστάσεις

3.Κύηση υψηλού κινδύνου  

Υπερέμεση κύησης          

Οξεία κοιλία στη διάρκεια της κύησης

Τραύμα στη διάρκεια της κύησης

Καλοήθεις παθήσεις γεννητικού συστήματος στη διάρκεια της κύησης

Κακοήθεις παθήσεις γεννητικού συστήματος στη διάρκεια της κύησης

4.Υπερτασικές διαταραχές   

Σύνδρομο HELLP   

Χρόνια υπέρταση 

5.Αιμορραγίες κατά τη διάρκεια της κύησης

Ανωμαλίες πλακούντα     

Ανωμαλίες ομφαλίου λώρου και αμνίου

Αυτόματη έκτρωση          

Επανειλημμένες αποβολές          

Διακοπή κύησης   

Έκτοπη κύηση      

Τροφοβλαστική νόσος     

6.Χοριοαμνιονίτιδα  

Πρόωρη ρήξη των υμένων           

Πρόωρος τοκετός

Φιμπρονεκτίνη και σχέση της με τον πρόωρο τοκετό

7.Κύηση στα άκρα της αναπαραγωγικής ηλικίας

Υπολειπόμενη ενδομήτρια ανάπτυξη     

Μεγάλο έμβρυο   

Θρομβοπενία εμβρύου   

Ανωμαλίες καρδιακού ρυθμού εμβρύου

Καρδιακές ανωμαλίες εμβρύου  

Ανωμαλίες κρανίου-σπονδυλικής στήλης εμβρύου       

Ανωμαλίες ουροποιητικού συστήματος εμβρύου         

Ανωμαλίες γαστρεντερικού συστήματος εμβρύου         

Ανωμαλίες σκελετικού συστήματος εμβρύου     

Ενδοκρινολογία εμβρύου

Όγκοι εμβρύου    

Ύδρωπας εμβρύου

Θάνατος εμβρύου

Πνευμονική ωριμότητα εμβρύου

Παράταση κύησης

Εμβρυϊκή δυσχέρεια        

8.Μαιευτική καταπληξία     

Εμβολή αμνιακού υγρού 

Ρήξη μήτρας         

9.Ορολογία

Μητρική & περιγεννητική θνησιμότητα

10.Μη ιογενείς λοιμώξεις κατά την κύηση

Ιογενείς λοιμώξεις κατά την κύηση

11.Μεταβολές συστημάτων κατά την κύηση

Παθήσεις αιμοποιητικού συστήματος κατά την κύηση

Θρομβοεμβολική νόσος κατά την κύηση

Παθήσεις καρδιαγγειακού συστήματος κατά την κύηση

Παθήσεις αναπνευστικού συστήματος κατά την κύηση

Παθήσεις ουροποιητικού συστήματος κατά την κύηση 

Παθήσεις γαστρεντερικού συστήματος κατά την κύηση

Παθήσεις νευρικού συστήματος κατά την κύηση

Ψυχιατρικά προβλήματα κατά την κύηση

Παθήσεις δέρματος-κολλαγόνου κατά την κύηση

Παθήσεις σπονδυλικής στήλης κατά την κύηση

12.Σακχαρώδης διαβήτης κατά την κύηση

Νεογέννητο διαβητικής γυναίκας

Άλλες ενδοκρινοπάθειες κατά την κύηση

13.Παθολογικές καταστάσεις σε πολύδυμη κύηση

Ελάττωση αριθμού εμβρύων       

Εμβρυϊκή αιμολυτική νόσος        

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευση.

Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών

 • Χρήση Power  point  presentatios.
 • Υποστήριξη μαθησιακής διδασκαλίας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.
 • Χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της ιστοσελίδας του τμήματος για την επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες.

Αξιολόγηση φοιτητών

Η αξιολόγηση  του/της  φοιτητή/τριας μπορεί να γίνεται :

 1. Μόνον με γραπτή εξέταση (ΓΕ) ή/& με προφορική εξέταση (ΠΕ) στο τέλος του εξαμήνου με :
 • ερωτήσεις ανάπτυξης ή/&
 • ερωτήσεις σύντομης απάντησης ή/&
 • ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

Η αξιολόγηση των φοιτητριών/φοιτητών γίνεται στην ύλη σύμφωνα με το περίγραμμα του μαθήματος και τις παραδόσεις.

Η βαθμολογία εκφράζεται με την κλίμακα από μηδέν έως δέκα (0-10).

Βάση επιτυχίας είναι το πέντε (5).

Γλώσσα εξέτασης η Ελληνική.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των φοιτητριών/φοιτητών είναι ρητά προσδιορισμένα, αναγράφονται στο e-class του μαθήματος και είναι προσβάσιμα στις/στους φοιτήτριες/φοιτητές με την δήλωση του μαθήματος ή/& στην ιστοσελίδα επικοινωνίας του τμήματος με τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική :

1.Ιατράκης Γ.(2015).Βιβλίο Μαιευτικής. Αθήνα, Εκδόσεις “Δεσμός”.

2. Πράπας Ν. (2010). Κύηση Υψηλού Κινδύνου

Ξενόγλωσση :

 1. E. Gilbert (2010). Manual of High Risk Pregnancy
 2. D. James (2015). High Risk Pregnancy Management Options. Saunders
 3. L. Simpson (2015) Best Practices in High Risk Pregnancy. OBS & Hygiene Clinics
 4. D. James – Ph. Steer. High Risk Pregnancy. Elseviere 4th Edition
 5. Bermas BL, Smith NA. (2016). Pregnancy in women with systemic lupuserythematosus. UpToDate.
 6. Brown HL, Small MJ. (2017). Overview of maternal mortality and morbidity. UpToDate.
 7. Chang G.( 2017). Alcohol intake and pregnancy-Overview of substance misuse in pregnant women. UpToDate.
 8. Chasen ST, Chervenak FA. (2016).Twin pregnancy: Prenatal issues. UpToDate.
 9. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Spong CY, Dashe JS, Hoffman BL, Casey BM, Sheffield JS. Williams(2016) Obstetrics, McGraw-Hill Education.
 10. Karam A.( 2017). Cervical cancer in pregnancy. UpToDate.
 11. Crum C, Nucci M, Granter S, Howitt B, Parast M, Boyd T, Lee k. Diagnostic (2017) Gynecologic and Obstetric Pathology, 3rd Edition. Elsevier.
 12. Lehikoinen A, Ordén MR, Heinonen S, Voutilainen R. (2016). Maternal drug or alcohol abuse is associated with decreased head size from mid-pregnancy to childhood. Acta Paediatr, 105:817-22.
 13. Rodriguez-Thompson D. (2017).Cigarette smoking: Impact on pregnancy and theneonate. UpToDate.