Ανακοίνωση προς Φοιτητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες