Δήλωση Συμμετοχής στα Εργαστηριακά Μαθήματα του Εαρινού Εξαμήνου

Δήλωση Συμμετοχής στα Εργαστηριακά Μαθήματα του Εαρινού Εξαμήνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνονται οι φοιτητές του τμήματος όπως κάνουν εγγραφή στα εργαστηριακά μαθήματα των εαρινών εξαμήνων 

στο e-class κάθε μαθήματος

όσο το δυνατόν συντομότερα (επιθυμητό μέχρι την Κυριακή το βράδυ)

ώστε να προγραμματιστεί έγκαιρα η κλινική τους άσκηση στα νοσοκομεία.

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η:  Εγγραφή γίνεται στα εργαστηριακά μαθήματα που επιθυμείτε και επιτρέπεται με βάση τις αλυσίδες να παρακολουθήσετε

Εκ του τμήματος