Παιδιατρική Φροντίδα

Κωδικός Μαθήματος:

Μ-3020

Εξάμηνο:

Γ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Ώρες:

3 Θεωρία

Μονάδες ECTS:

4


Καθηγητές Μαθήματος

Δελτσίδου Άννα

 

M-3020_ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ-ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

 

Περίγραμμα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν  οι φοιτητές/φοιτήτριες   τη φυσιολογική   ανάπτυξη  του παιδιού,  να γνωρίζουν ένα ευρύ φάσμα παθολογικών καταστάσεων όλων των συστημάτων του παιδικού οργανισμού καθώς και τα κυριότερα προβλήματα και νοσήματα της παιδικής ηλικίας. Σκοπός επίσης του μαθήματος είναι, η προσφορά γνώσεων για την παροχή ολιστικής φροντίδας στο άρρωστο  παιδί.

Στόχος του μαθήματος: Οι φοιτητές/φοιτήτριες πρέπει να γνωρίσουν τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες της παροχής φροντίδας στα παιδιά – ασθενείς.

Μετά την  επιτυχή  ολοκλήρωση  του μαθήματος οι φοιτητές/φοιτήτριες θα έχουν τις απαραίτητες  γνώσεις και δεξιότητες  ώστε  να:

 • Αναγνωρίζουν τα  κυριότερα   χαρακτηριστικά  των  παιδικών  παθήσεων  και προβλημάτων. 
 • Αξιολογούν τα ευρήματα της κλινικής  εξέτασης  ενός παιδιού, καθώς και να συμπληρώνουν ένα παιδιατρικό ιστορικό.
 • Εκτιμούν τη σοβαρότητα της παθολογικής κατάστασης.
 • Παρέχουν πλήρη νοσηλευτική φροντίδα  στο πάσχον παιδί, εφαρμόζοντας το κατάλληλο πλάνο νοσηλείας.
 • Διαχειρίζονται συναισθηματικά το πάσχον παιδί  ανάλογα με  τις ανάγκες του.
 • Εφαρμόζουν μέτρα αντιμετώπισης επειγουσών καταστάσεων  (παιδικό ατύχημα, κακοποίηση , αλλεργία κλπ).
 • Συστήνουν  και εφαρμόζουν  μέτρα  πρόληψης  των παιδικών  προβλημάτων και νόσων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην καλύτερη φροντίδα των παιδιών.

Γενικές ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας
 • Ανάληψη  πρωτοβουλιών 
 • Ανάδειξη   ετοιμότητας   σε  επείγουσες  καταστάσεις
 • Μεθοδικότητα
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα      

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1.Εισαγωγή    στην  Παιδιατρική  Νοσηλευτική .

 • Χαρακτηριστικά της  ανάπτυξης  των  παιδιών ( σωματική-νευρολογική  -πνευματική   -αισθητηριακή  εξέλιξη)
 • Νοσηλευτική φροντίδα  παιδιών .

2. Ασθένεια και παιδί. Διαφορές  μεταξύ  παιδιών  και ενηλίκων  στην  διάρκεια  της  νοσηλευτικής  φροντίδας. Ο ρόλος της επικοινωνίας με το παιδί στη νοσηλευτική του φροντίδα.

3. Η μαία  και  το παιδί.

 • Σύγχρονες αντιλήψεις  στη  φροντίδα  του  νοσηλευόμενου   παιδιού  στο νοσοκομείο.
 • Επικοινωνία με το  παιδί.

4. Βασικές αρχές  χορήγησης  φαρμάκων  σε  παιδιά.

5. Διαγνωστικές εξετάσεις  στα παιδιά . Τεχνικές  λήψης  εκκριμάτων  για εξέταση.

6.Τρόποι αντιμετώπισης  εμπύρετων  νοσημάτων .

7.Χορήγηση Ο2. Εισπνοές – Νοσηλ/κή  Φροντίδα.

8.α  Διατροφή  άρρωστων  παιδιών.

.   Διατροφικές διαταραχές στα παιδιά.

9.Νοσηλευτική φροντίδα βρεφών και παιδιών  με  οξείες  παθήσεις.

10. Νοσηλευτική φροντίδα επί  λοιμώξεων  και  λοιμωδών  νόσων (Ιλαρά, παρωτίτιδα, ανεμοβλογιά, κλπ ). Γενικές  αρχές  εμβολιασμού-εμβόλια.

11. Νοσηλευτική φροντίδα  κακοποιημένου  – παραμελημένου παιδιού.

12. Α΄ Βοήθειες στο παιδί (πνιγμός, αλλεργικό shock, ατυχήματα, δηλητηριάσεις κτλ.).

13. Κατ΄οίκον νοσηλεία παιδιών.

14. Νοσηλ/κή φροντίδα  παιδιών   με  παθήσεις :

 • του αναπνευστικού συστήματος (άσθμα, βρογχιολίτιδα, βρογχοπνευμονική δυσπλασία, λαρυγγίτιδα, πνευμονία, φυματίωση κτλ.).
 • του πεπτικού συστήματος (ατρησία χοληφόρων, ηπατίτιδα, φλεγμονές του εντέρου, συγγενές μεγάκολο, πυλωρική στένωση, τραχειοοισοφαγικό συρίγγιο, εμετός και διάρροια).
 • του ουροποιητικού συστήματος.
 • του καρδιαγγειακού συστήματος (συγγενείς καρδιοπάθειες, αρρυθμίες, καρδιακή ανεπάρκεια).
 • του ανοσοποιητικού συστήματος (σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας – AIDS, αιμορροφιλία, δρεπανοκυτταρική αναιμία).
 • του νευρικού συστήματος (κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, υδροκέφαλος, ενδοκοιλιακή αιμορραγία, μηνιγγίτιδα, μηνιγγομυελοκήλη, τραυματισμός νωτιαίου μυελού).

15.Νοσηλευτική φροντίδα παιδιών με ψυχοκοινωνικά προβλήματα (αυτισμός, εγκαύματα, κατάθλιψη, υπολειπόμενη ανάπτυξη, αυτοκαταστροφική συμπεριφορά, ψυχολογικά προβλήματα).

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος παράδοσης 

Πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευση (Διαλέξεις, παρουσίαση περιστατικών και ανάλυση με βιβλιογραφική τεκμηρίωση).

Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνία

 • Χρήση Power point presentations
 • υποστήριξη μαθησιακής διδασκαλίας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
 • Χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της ιστοσελίδας του τμήματος για την επικοινωνία με τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές.

Αξιολόγηση φοιτητών

Η αξιολόγηση  του/της  φοιτητή/φοιτήτριας γίνεται με γραπτή εξέταση(ΓΕ)  ή/& προφορική  εξέταση  (ΠΕ) στην  Ελληνική , στο τέλος του εξαμήνου με  ερωτήσεις:

 •  ανάπτυξης    ή/&
 • σύντομης  απάντησης ή/&
 • ερωτήσεις  πολλαπλής επιλογής, σε  ύλη σύμφωνα με το αναλυτικό περιεχόμενο του μαθήματος  και τις παραδόσεις.

Η αξιολόγηση των φοιτητριών/φοιτητών δύναται να περιλαμβάνει δημόσια παρουσίαση περίπτωσης ενδιαφέροντος, ανά ομάδες (1-3 φοιτητών) και συζήτηση – αξιολόγησής  τους.

Η βαθμολογία  εκφράζεται με την κλίμακα από μηδέν έως δέκα( 0-10).

Βάση  επιτυχίας   είναι το  πέντε(5).

  Τα  κριτήρια  αξιολόγησης   ανακοινώνονται  στους/στις  φοιτητές/φοιτήτριες   στην  ιστοσελίδα  επικοινωνίας  του  τμήματος  με  τους/τις  φοιτητές/φοιτήτριες,  καθώς    και  από την  Καθηγήτρια  του μαθήματος  στην  τάξη  κατά την  έναρξη  των  μαθημάτων ή εμπεριέχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (e-class ή Moodle), στην οποία έχουν πρόσβαση όλες/όλοι οι φοιτήτριες/φοιτητές με τη δήλωση του μαθήματος.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική –  Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία:

1.Goldbloom R.M.( 2008). Παιδιατρική: Δεξιότητες και Κλινική Εφαρμογή. Επιμέλεια: Ι. Ανδρουλάκης. Εκδ. Παρισιάνος, Αθήνα.

2.Luxner K. (2010). Παιδιατρική νοσηλευτική. Πασχαλίδης, Αθήνα.

3.Μάτζιου Β. (2012). Παιδιατρική Νοσηλευτική. Βασικές αρχές στη φροντίδα παιδιών. Εκδόσεις Λαγός, Αθήνα.

4.Μial L., Rudolf M., Leven M.( 2006). Παιδιατρική με μια ματιά. Επιμέλεια: Γ.Π Χρούσος.  Εκδ. Παρισιάνος, Αθήνα.

5.Ruth. C., Bindler J., Ball W. (2009). Κλινικές Δεξιότητες στην Παιδιατρική Νοσηλευτική Φροντίδα. Εκδ. Λαγός, Αθήνα.

6.Speer K.M.( 2000). Παιδιατρική Νοσηλευτική: Σχεδιασμός φροντίδας Υγείας. Επιμέλεια μετάφρασης: Β. Μάτζιου. Εκδ. Λαγός, Αθήνα.

Συναφή Ελληνικά & Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά: