Δυσλειτουργίες Πυελικού Εδάφους

Κωδικός Μαθήματος:

Μ-6052

Εξάμηνο:

ΣΤ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕ

Ώρες:

2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης

Μονάδες ECTS:

3


Καθηγητές Μαθήματος

Δελτσίδου Άννα, Κύρκου Γιαννούλα

 

M-5062_ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΥΕΛΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτήτριες/φοιτητές να αποκτήσουν τις βασικές και απαραίτητες γνώσεις ώστε να μπορούν να αξιολογήσουν και να διαχειριστούν κατάλληλα τις δυσλειτουργίες του πυελικού εδάφους ώστε να αποκαταστήσουν την ακεραιότητά του κατά το δυνατόν και να αποτρέψουν προβλήματα από την δυσλειτουργία αυτού.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες/φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Κάνουν εκτίμηση και διαχείριση των δυσλειτουργιών του πυελικού εδάφους
 • Κατανοήσουν τη σημασία της άσκησης των μυών για την αντιμετώπιση της δυσλειτουργίας του πυελικού εδάφους
 • Ορίζουν, εκτιμούν και διαχειρίζονται το υπερτονικό πυελικό έδαφος
 • Γνωρίζουν την επίδραση της στάσης του σώματος και της αναπνοής στο πυελικό έδαφος και το αντίθετο
 • Γνωρίζουν την επίδραση της λειτουργικής εκπαίδευσης των μυών του πυελικού εδάφους
 • Κατανοήσουν της Διεθνείς οδηγίες αποκατάστασης πυελικού εδάφους από ομάδες επαγγελματιών υγείας

Γενικές ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Ανάληψη  πρωτοβουλιών
 • Ομαδική  εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό  περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και  ευαισθησίας   σε  θέματα   φύλου
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Εισαγωγή μαθήματος
 • Σκοπός μαθήματος, παρουσίαση προγράμματος, επιδημιολογικά-διεθνή στοιχεία για δυσλειτουργίες πυελικού εδάφους, εμπλεκόμενη διεπιστημονική ομάδα

2.Λειτουργική ανατομική πυελικού εδάφους

 • Νευρομυοσκελετικός έλεγχος μυών, έλεγχος της ούρησης, λειτουργιών όπου εμπλέκεται το πυελικό έδαφος

3. Εγκυμοσύνη και πυελικό έδαφος. Διαχείριση – Αποκατάσταση προβλημάτων (1)

4. Εγκυμοσύνη και πυελικό έδαφος. Διαχείριση – Αποκατάσταση προβλημάτων (2)

5. Τοκετός και πυελικό έδαφος. Διαχείριση – Αποκατάσταση προβλημάτων

6. Μετά τον τοκετό προβλήματα πυελικού εδάφους και αποκατάσταση (1)

7. Μετά τον τοκετό προβλήματα πυελικού εδάφους και αποκατάσταση (2)

8. Γυναικολογικές παθήσεις και πυελικό έδαφος. Διαχείριση – Αποκατάσταση προβλημάτων

9. Επώδυνα πυελικά σύνδρομα, σεξουαλικές δυσλειτουργίες & δυσπαρευνία, προπτώσεις, διάφορες μορφές ακράτειας ούρων & κοπράνων, υπερδραστηριότητα κύστης, ενδομητρίωση κτλ.

10. Γυναικολογικές επεμβάσεις και πυελικό έδαφος. Διαχείριση – Αποκατάσταση προβλημάτων

11. Ακράτειες, επιπλοκές, ουρολοιμώξεις-κυστίτιδες κτλ.

12. Γαστρεντερολογικές παθήσεις και πυελικό έδαφος.

13. Πρόπτωση πυελικών οργάνων, ευερέθιστο έντερο, ακράτεια κοπράνων, της δυσλειτουργίες εντέρου κτλ.

14. Παθήσεις και πυελικό έδαφος. Διαχείριση προβλημάτων

15. Αντιμετώπιση κακοποιημένων γυναικών,

16. Πυελικό έδαφος και Τρίτη ηλικία,

17. Πρόληψη δυσλειτουργιών πυελικού εδάφους

18. Διεθνείς οδηγίες αποκατάστασης πυελικού εδάφους από ομάδες επαγγελματιών υγείας.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος παράδοσης 

Πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευση

Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών 

 • Xρήση power point  presentations
 • Υποστήριξη μαθησιακής διδασκαλίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class, 
 • Moodle και MS Teams
 • Χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της ιστοσελίδας του τμήματος για την επικοινωνία με τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές.

Αξιολόγηση φοιτητών

Η αξιολόγηση  των  φοιτητριών/φοιτητών γίνεται στην Ελληνική γλώσσα, στο τέλος του εξαμήνου σε  ύλη αντίστοιχη  με το αναλυτικό περιεχόμενο του μαθήματος  και τις παραδόσεις με γραπτή εξέταση (ΓΕ)  ή/ και προφορική εξέταση (ΠΕ) που περιλαμβάνει:

 • Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή/&
 • Σύντομης απάντησης ή/&
 • Μελέτη περιπτώσεων.

Η βαθμολογία  εκφράζεται με την κλίμακα από μηδέν έως δέκα (0-10).

Βάση  επιτυχίας   είναι το  πέντε (5).

Τα κριτήρια αξιολόγησης των φοιτητριών/φοιτητών είναι ρητά προσδιορισμένα, εμπεριέχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (e-class ή Moodle), στην οποία έχουν πρόσβαση όλες/όλοι οι φοιτήτριες/φοιτητές με τη δήλωση του μαθήματος ή/& στην ιστοσελίδα επικοινωνίας του τμήματος με τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. Altman D., Lopez A., Kierkegaard J. et al.(2005). Assessment of posterior vaginal wall nfection: comparison of physical findings to cystodefecoperitoneography. International Urogynecology Journal and Pelvic Floor Dysfunction, 16:96–103,.
 2. Åstrand P.O, Rodahl K., Dahl H.A. et al.(2003).Textbook of work physiology;physiological basis of exercise. Human Kinetics, Champaign IL.
 3. Allen R.E., Hosker G.L., Smith A.R.B., et al. (1990).Pelvic floor damage and childbirth: a neurophysiological study. British Journal of Obstetrics and Gynaecology, 97(9):770–779.
 4. Bø K., Berghmans B., Van Kampen M., Mørkved S.(2007). Evidence-based physical therapy for the pelvic floor. Brinking Science and Clinical Practice, Churchill Livingstone Elsevier.
 5. Chiarelli P., Cockburn J.(2002). Promoting urinary continence in women after delivery: randomized controlled trial. BMJ, 324:1241.
 6. Frawley H.C., Galea M.P., Philips B.A., et al.(2006).Reliability of pelvic floor muscle strength assessment using different test positions and tools. Neurourology and Urodynamics.
 7. Ghetti C., Gregory W.T., Edwards S.R., et al. Severity of pelvic organ nfection associated with measurements of pelvic floor function. International Urogynecology Journal and Pelvic Floor Dysfunction, 16(6):432–436, 2005.
 8. Gupta S., Holloway D., Kubba A. (2010). Oxford Εγχειρίδιο Γυναικολογικής Νοσηλευτικής Φροντίδας. (Oxford Handbook of Women’s Health Nursing. Επιμέλεια- Μετάφραση: Α. Δελτσίδου, Χ. Νάνου, Μ. Μωραΐτου), BrokenHill Publishers, LTD, Nicosia, Cyprus.
 9. Houte L., Damaser M.( 2016).Biomechanics of the Female Pelvic Floor, Elsevier.
 10. International Classification of Impairment, Disability, and Handicap (ICIDH)(1997). WHO, Zeist.
 11. Ιnternational Classification of Functioning, Disability and Health (ICF).(2002) WHO, Marketing and Dissemination, Geneva.
 12. Kearney R., Miller J., Ashton-Miller et al. (2006).Obstetric factors associated with levator ani muscle injury after vaginal birth. Obstetrics and Gynaecology, 107(1):144–149.
 13. Mørkved S. (2003).Urinary incontinence during pregnancy and after childbirth. Effect of pelvic floor muscle training in prevention and treatment. Doctoral thesis. NTNU, Trondheim, Norway.
 14. Mørkved S., Salvesen K., et al.(2004). Pelvic floor muscle strength and thickness in continent and incontinent nulliparous pregnant women. International Urogynecology Journal and Pelvic Floor Dysfunction, 15:384–390.
 15. Padoa A., Rosenbaum T.Y. (2016).The Overactive Pelvic Floor, Springer International Publishing Switzerland.
 16. Vakili B., Zheng Y.T., Loesch H. et al.(2005).Levator contraction strength and genital hiatus as risk factors for recurrent pelvic organ nfection. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 192:1592–1598.