Αρχές Φαρμακολογίας

Κωδικός Μαθήματος:

Μ-2063

Εξάμηνο:

Β' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΓΥ

Ώρες:

2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης

Μονάδες ECTS:

3


 

Μ 2063-ΑΡΧΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Περίγραμμα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η διδασκαλία και αφομοίωση βασικών αρχών και σύγχρονων δεδομένων που αφορούν στις Αρχές της Φαρμακολογίας.

Στόχος  του μαθήματος  είναι  ο μελλοντικός απόφοιτος να  αποκτήσει  τις  απαραίτητες  γνώσεις  για  την  ασφαλή χορήγηση των φαρμάκων κατά την άσκηση των καθηκόντων του στους χώρους εργασίας (π.χ. Μαιευτικά  τμήματα  κύησης  υψηλού κινδύνου, Γυναικολογικά  τμήματα, χειρουργικά τμήματα κ.λπ.).

Μετά το τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές   θα  είναι  σε  θέση :

 • Να κατανοούν τις  βασικές  αρχές   που διέπουν την   ασφαλή  χορήγηση φαρμάκων στην κλινική πράξη.
 • Να γνωρίζουν τις ενδείξεις χορήγησης και  τη  δράση    των  διαφόρων  κατηγοριών  των  φαρμάκων   στην κλινική πράξη.
 • Να συμβουλεύουν τεκμηριωμένα για  τον  τρόπο ασφαλούς  λήψης  των φαρμάκων σε παθολογικές  καταστάσεις.
 • Να διακρίνουν τις ανεπιθύμητες ενέργειες  των  φαρμάκων   στους  ασθενείς και να  τις  αντιμετωπίζουν.
 • Να έχουν τις δεξιότητες χορήγησης φαρμάκων, με δική τους ευθύνη, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

 

Γενικές ικανότητες

 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1.Εισαγωγήστη Φαρμακολογία

 • Φάρμακο-Φαρμακολογία
 • Ιδιοσκευάσματα

2.Φαρμακοδυναμικά δεδομένα

 • Φαρμακοδυναμικοί στόχοι
 • Υποδοχείς

3.Φαρμακοκινητικά/Φαρμακογενετικά δεδομένα          

 • Φαρμακοκινητική
 • Μεταβολισμός φαρμάκου
 • Απέκκριση φαρμάκου

4.Ορμόνες

 • Προλακτινώματα
 • Υπερθυρεοειδισμός
 • Υποθυρεοειδισμός
 • Σακχαρώδης διαβήτης
 • Αντιδιαβητικά από το στόμα
 • Ινσουλίνες
 • Φυλετικές ορμόνες
 • Ανδρογόνα
 • Ορμόνες επινεφριδίων

5.Αντιπυρετικά-Αναλγητικά

6.Φάρμακα κατά των λοιμώξεων

Γενικές κατηγορίες αντιβιοτικών-Αντιμικροβιακά

7.Αντιυπερτασικά (& φάρμακα κατά της υπότασης)

 • Ιδιοπαθής υπέρταση
 • Θεραπεία

8.Αντιστηθαγχικά φάρμακα & φάρμακα κατά του εμφράγματος

 • Νιτρώδη
 • Ανταγωνιστές ασβεστίου
 • Στατίνες

9.Αντιαρρυθμικά φάρμακα

Υποθέσεις γένεσης αρρυθμιών                                   

10.Φάρμακα κατά της καρδιακής ανεπάρκειας

Γενικά

11.Χημειοθεραπευτικά

 • Γενικά
 • Αντιμεταβολίτες
 • Αλκυλιωτικοί παράγοντες
 • Κυτταροτοξικά αντιβιοτικά
 • Φυτικά αλκαλοειδή

12.Φάρμακα παθήσεων γαστρεντερικού συστήματος

Γενικά

13.Φάρμακα παθήσεων νευρικού συστήματος

Γενικά     

14.Υπνωτικά

15. Αγχολυτικά-Αντικαταθλιπτικά    

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευση

Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών

 • Χρήση power point presentations,
 • υποστήριξη μαθησιακής διδασκαλίας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
 • Χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της ιστοσελίδας του τμήματος για την επικοινωνία με τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές

Αξιολόγηση Φοιτητών

Η αξιολόγηση του φοιτητή/τριας γίνεται στο τέλος του εξαμήνου, με γραπτή εξέταση (ΓΕ) , ή/& προφορική εξέταση (ΠΕ), στην Ελληνική γλώσσα με:

 • ερωτήσεις ανάπτυξης ή/&
 • σύντομης απάντησης ή/&
 • πολλαπλής επιλογής,
 • σε ύλη αντίστοιχη με το αναλυτικό περιεχόμενο του μαθήματος

Η βαθμολογία εκφράζεται με την κλίμακα από μηδέν έως δέκα (0-10).

Βάση επιτυχίας είναι το πέντε (5).

Τα κριτήρια αξιολόγησης των φοιτητών είναι ρητά προσδιορισμένα, εμπεριέχονται στην  ηλεκτρονική πλατφόρμα (e-class), στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι   οι φοιτητές/τριες  με τη δήλωση του μαθήματος. Η ενημέρωση  για την  τρόπο   αξιολόγησης  του μαθήματος  ανακοινώνεται  στην  ιστοσελίδα επικοινωνίας του  τμήματος  με  τους  φοιτητές.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική:

1.Βενετίκου Μ, Ιατράκης Γ, Καρίκας Α.( 2014).Επίκαιρα Θέματα Φαρμακολογίας. Αθήνα, Εκδόσεις Ζεβελεκάκη.

2.Ιατράκης Γ, Βενετίκου Μ, Καρίκας Α.( 2017) Φαρμακολογία στη Μαιευτική καιΓυναικολογία. Αθήνα, Εκδόσεις Ζεβελεκάκη.

3.Καρίκας Γ.Α.( 2010) Φαρμακοκινητική. Σημειώσεις Παραδόσεων.

Ξενόγλωσση :

1.Brunton LL. Goodman and Gilman’s(2011) The Pharmacological Basis of Therapeutics, McGraw-Hill Companies.

2.Ford S. (2017) Roach’s Introductory Clinical Pharmacology, 11th Edition. Wolters Kluwer.

3. Golan D. (2016)Principles of Pharmacology. Wolters Kluwer.

4. Iatrakis G., Zervoudis S., Ceausu I., Peitsidis P., Tomara I., Bakalianou K., Hudita D. Klinical Features and treatment of lactational masititis: the experience from a binational xtudy. Clin Exp Obstet Gynecol, 2013, 40:275-6

5.Katzung B, Trevor A. (2014) .Basic and Clinical Pharmacology, 13rd Edition.Mc Graw Hill Education.

6.Venetikou MS, Lacoumenta S, Ghatei MA, Burrin JM, Bloom SR. Comparative studies on the release of vasopressin and 7B2 from isolated hypothalami. Regul Pept 1990, 29:163-72.

7.Venetikou MS, Lambou T, Gizani D. Hyperprolactinaemia due to hypothalamic-pituitary disease or drug-induced in patients with erectile dysfunction. Andrologia 2008, 40:240-4.

8.Whalen K, Finkel R, Panavelil T. (2015) Φαρμακολογία (Lippincott). ΕκδόσειςΠαρισιάνου.

9. Zervoudis S., Iatrakis G., Galazios G., Liberis V., Tsikouras P., Koutlaki N., Mastorakos G., Badiu C. Quinagolige effects in normoprolactinemic galactorrhea. Breast J 2014, 20:221-3

10. Zervoudis S., Iatrakis G., Tomara E., Botho A., Peitsidis P., Mastorakos G. fficiency o9f GnRH analogies in treating large functional ovarian cyst. Clin Exp Obstet Gynecol. 2016, 43:230-2.135