Ειδικές Καταστάσεις στο Μητρικό Θηλασμό

Κωδικός Μαθήματος:

Μ-8041

Εξάμηνο:

H' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕ

Ώρες:

2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης

Μονάδες ECTS:

3


Καθηγητές Μαθήματος

Ηλιάδου Μαρία

 

Μ-8041_ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΙΚΟ ΘΗΛΑΣΜΟ-ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ_ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Περίγραμμα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα αυτό αποτελεί μάθημα ειδίκευσης που στοχεύει στην κατανόηση των ειδικών καταστάσεων που αφορούν τον μητρικό θηλασμό.  Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές/τριες   να  αποκτήσουν   επιστημονικές  γνώσεις όσον αφορά στην αιτιολογία, τα σημεία και συμπτώματα καθώς και την αντιμετώπιση και την παρεχόμενη φροντίδα σε θέματα παθολογικών καταστάσεων που σχετίζονται με το μητρικό θηλασμό και αφορούν είτε στη μητέρα είτε στο νεογνό. Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με γνώσεις, κλινικές και γνωστικές δεξιότητες και ικανότητες ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν έγκαιρα, αυτόνομα και υπεύθυνα τα σημεία και συμπτώματα των παθολογικών καταστάσεων στο μητρικό θηλασμό ώστε να συμβάλουν στην έγκαιρη πρόληψη και αντιμετώπιση τους.

Συγκεκριμένα, οι φοιτητές/τριες μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση να:

 • Να παρακολουθούν και να αξιολογούν την πορεία της γαλουχίας και του μητρικού θηλασμού,  να επιλύουν τυχόν προβλήματα, να υποστηρίζουν και να  ενδυναμώνουν τη θηλάζουσα γυναίκα σε όλη την πορεία του μητρικού θηλασμού.
 • Αναπτύξουν  της απαραίτητες θεωρητικές  γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες για την διαχείριση ειδικών καταστάσεων που αφορούν τόσο στην θηλάζουσα μητέρα όσο και στο θηλάζον νεογνό-βρέφος.
 • Εκπαιδεύσουν τη θηλάζουσα μητέρα βασισμένοι στα νεότερα επιστημονικά δεδομένα και να εφαρμόσουν τεκμηριωμένες πρακτικές για την υποστήριξη και προαγωγή του μητρικού θηλασμού.
 • Εφαρμόσουν ολιστική προσέγγιση και να παρέχουν ολιστική μαιευτική φροντίδα σε θηλάζουσες
 • Συνεργαστούν με υπευθυνότητα με της επαγγελματίες υγείας και να αποτελούν με ενεργό και λειτουργικό τρόπο μέλος  μιας  πολυεπιστημονικής ομάδας όσον αφορά στην  αντιμετώπιση  των ειδικών και παθολογικών καταστάσεων στο μητρικό θηλασμό.

 

Γενικές ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας.
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Ανατομία μαστού. Φυσιολογία και μηχανισμός της γαλουχίας. Μεγάλοι μαστοί, μικροί μαστοί, ολιγογαλακτία, αγαλακτία.
 2. Σύσταση, ανοσολογική αξία και διαφοροποιήσεις στη χημική σύσταση του μητρικού γάλακτος. Ο ρόλος των περιβαλλοντικών χημικών παραγόντων.
 3. Διατροφή θηλάζουσας και λήψη συμπληρωμάτων για τη μητέρα και το νεογνό. Ειδικές δίαιτες. Χρήση γαλακταγωγών στην έναρξη και ενίσχυση της παραγωγής γάλακτος.
 4. Αντενδείξεις μητρικού θηλασμού-Λήψη φαρμακευτικής αγωγής, εξαρτησιογόνες ουσίες και μητρικός θηλασμός.
 5. Μαιευτική φροντίδα και συμβουλευτική στην αντιμετώπιση συνήθων διαταραχών κατά το μητρικό θηλασμό: υπερφόρτωση μαστού- επώδυνες, επίπεδες ή εισέχουσες  θηλές, απόφραξη γαλακτοφόρου πόρου, μαστίτιδα.
 6. Άρνηση του μαστού-Δυσκολία διατήρησης δραγμού – Ανεπαρκής παραγωγή γάλακτος.
 7. Συστάσεις σχετικά με το μητρικό θηλασμό σε χρόνια νοσήματα και ειδικές λοιμώξεις της μητέρας.
 8. Ψυχικές διαταραχές και μητρικός θηλασμός.
 9. Χειρουργικές επεμβάσεις στο μαστό και μητρικός θηλασμός
 10. Τοκετός και μητρικός θηλασμός.
 1. Αντισύλληψη και μητρικός θηλασμός.
 2. Διαμαρτίες στόματος νεογνού και μητρικός θηλασμός(Χειλεοσχιστία, Υπερωοσχιστία, Αγκυλογλωσσία)- Εναλλακτικές μέθοδοι σίτισης.
 3. Μητρικός θηλασμός και
 • Νεογνικός ίκτερος
 • Πρόωρο, υποτονικό, υπερτονικό, υπογλυκαιμικό νεογνό.
 • Διαχείριση κολικών
 • Πολύδυμη κύηση
 1. Επιστροφή στην εργασία. Δημιουργία ατομικής τράπεζας γάλακτος. Αποθηλασμός.
 2. Προώθηση και υποστήριξη του μητρικού θηλασμού σε ευάλωτους πληθυσμούς. (έφηβες, μετανάστριες κ.α)

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευση

Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών:

 • Χρήση Power point presentations
 • Υποστήριξη μαθησιακής διδασκαλίας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.
 • Χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της ιστοσελίδας του τμήματος για την επικοινωνία με τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές.

Αξιολόγηση φοιτητών

Γραπτή (ΓΕ) ή και προφορική (ΠΕ) τελική εξέταση (100%).

Όταν ολοκληρωθεί ο συνολικός αριθμός των διαλέξεων, οι φοιτητές απαντούν σε ένα σύνολο ερωτήσεων στα ελληνικά. Η εξέταση περιλαμβάνει :

α. ερωτήσεις σύντομης απάντησης είτε,

β. διεξοδική ανάλυση και ανάπτυξη ενός θέματος  (ή προφορική παρουσίαση εργασίας) είτε,

γ. αξιολόγηση και κριτική ανάλυση ενός κλινικού σεναρίου (casestudy) είτε,

δ. ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής είτε,

δ. έναν συνδυασμό των παραπάνω.

Η βαθμολογία  εκφράζεται με την κλίμακα από μηδέν έως δέκα   (0-10).

Βάση επιτυχίας της εξέτασης είναι το πέντε (5 ).

Εάν η εξέταση του μαθήματος γίνει με (ΓΕ) και (ΠΕ) το βαθμός του μαθήματος ισούται με το άθροισμα των(ΓΕ) και (ΠΕ) διά δύο.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των φοιτητριών/φοιτητών είναι ρητά προσδιορισμένα, εμπεριέχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (e-class), στην οποία έχουν πρόσβαση όλες/όλοι οι φοιτήτριες/φοιτητές με τη δήλωση του μαθήματος ή/& στην ιστοσελίδα επικοινωνίας του τμήματος με τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική:

 1.  Αντωνίου Ε., Βιβιλάκη Β., Ρωμανίδου Α., Ντάνγκα Δ., Βασιλάκη Ε., Σουρανάκη Ε.,  Κεφαλογιάννη Α., Λεονταράκη Ε. (2007) Η γυναίκα και το νεογνό στηνΠρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας . Εκδ. ΠΧ Πασχαλίδης.
 2.  Ινστιτούτο Υγείας του παιδιού. (2015) Μητρικός Θηλασμός. Οδηγός γιαεπαγγελματίες υγείας. Επιμέλεια: Αντωνιάδου-Κουμάτου Ι. & Σοφιανού Αικ. Αλκυόνη: Εθνική Πρωτοβουλία προαγωγής μητρικού θηλασμού.
 3. Loedermilk D.L. & Perry S.E., (2006) Maternity Nursing.6thEdnMosby, Νοσηλευτική μητρότητας, Μετάφραση – επιμέλεια Λυκερίδου Α., Δελτσίδου Α., Εκδ.Λαγός

Ξενόγλωσση:

 1. Chapman L. and Durham R. (2010). Maternal-Newborn Nursing. The Critical Components of Nursing Care. & A. Davis Company, Philadelphia.
 2. Joan Younger Meek (2011). New Mother’s Guide to Breastfeeding. American Academy of Pediatrics.2nd ed. Bantam Books.
 3. Lawrence R. A. & Lawrence R.M. (2016) Breastfeeding: A Guide for theMedical Professional. 8th edition. Elsevier, Mosby. USA.
 4. Lauwers J, Swisher A. (2011). Counseling the Nursing Mother: A LactationConsultant’s Guide.5 th ed. Sudbury MA: Jones and Bartlett Learning.
 5. London M.L., Ladewig P.W., Davidson M.C., Ball J.W., Bindler R.C., Cowen K.J. (2015). Maternal & Child Nursing Care.(4th Edition). Pearson Education. London.
 6. Perry E. , Hockenberry M.J. , Lowdermilk D.L. , Wilson D . (2013). Maternal Child Nursing Care. 5th Edition. Elsevier, Mosby, Canada.
 7. Pollard M. (2017) Evidence-based Care for Breastfeeding Mothers: A Resource for Midwives and Allied Healthcare Professionals. Routledge, Taylor& Francis Group.
 8. Ricci S., Kyle T., Carman S. (2013) Maternity and Pediatric Nursing. Lippincott Williams & Wilkins. China.
 9. Weaver P. and Evans S.K. (2007). Practical Skills Guide for Midwifery. Morningstar Publishing Co. Wasilla.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • Acta Paediatrica
 • Advanced Practice in Neonatal Nursing
 • Advances in Neonatal Care
 • Breastfeeding Medicine
 • Breastfeeding Review Journal
 • British Journal of Midwifery
 • Clinics in Mother and Child Health
 • Infant Journal
 • Intensive & Critical Care Nursing
 • International Breastfeeding Journal
 • International Journal of Pediatrics & Neonatal Care
 • JAMA Pediatrics
 • Journal of Child Health Care
 • Journal of Critical Care
 • Journal of Human Lactation
 • Journal of Neonatal Nursing
 • Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing
 • Journal of Reproductive & Infant Psychology
 • Midwifery
 • Neonatal Intensive Care
 • Neonatal Intensive Care Nursing
 • Neonatal Network. The journal of Neonatal Nursing
 • Newborn and Infant Nursing Reviews
 • Pediatrics
 • Pediatrics and Neonatal Nursing
 • The American Journal of Maternal/Child Nursing
 • The Journal of Perinatal & Neonatal Nursing
 • The Lancet
 • World Journal of Critical Care Medicine