Νοσολογία

Κωδικός Μαθήματος:

Μ-1060

Εξάμηνο:

Α' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΓΥ

Ώρες:

3 Θεωρία

Μονάδες ECTS:

5


Καθηγητές Μαθήματος

Ξάνθος Θεόδωρος

 

Μ-1060_ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ_ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ_ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Περίγραμμα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να καταστήσει τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές ικανές/ικανούς να αναγνωρίζουν τις νοσολογικές οντότητες μέσα από την κλινική συμπτωματολογία τους, να γνωρίζουν τα βασικά αίτιά τους, την διάγνωση και θεραπεία τους καθώς και μεθόδους κλινικής εξέτασης.

Στόχος  του μαθήματος είναι η βελτίωση  της παρεχόμενης  νοσηλευτικής  φροντίδας  σε ασθενείς  με διάφορες  νοσολογικές  καταστάσεις.

Μετά  την  επιτυχή  ολοκλήρωση  του μαθήματος  οι φοιτήτριες/ φοιτητές θα  είναι σε θέση   να:

 • Αναγνωρίζουν τα βασικά αίτια των νόσων (γενετικά, περιβαντολλογικά).
 • Περιγράφουν τα χαρακτηριστικά των κυριοτέρων νοσημάτων.
 • Προτείνουν προληπτικά μέτρα για αποφυγή    παραγόντων  κινδύνου  για   την ανάπτυξη  παθολογικών   καταστάσεων.
 • Εφαρμόζουν την ενδεδειγμένη νοσηλευτική φροντίδα τα για την άμεση ή χρόνια  θεραπευτική αντιμετώπιση  νοσημάτων.
 • Κατανοούν τις επιπλοκές που επιφέρουν οι συχνότερες νόσοι στον ανθρώπινο οργανισμό.
 • Εξηγούν τη σύνδεσητων συνθηκών ζωής και συνθηκών περιβάλλοντος στην πρόκληση νόσων

 

Γενικές ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση προγραμμάτων ενημέρωσης  και  πρόληψης  νόσων
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος

 1. Υγεία και νόσος-Παθολογοανατομικά στοιχεία. Φλεγμονή-εκφύλιση-απόπτωση-νέκρωση-ατροφία-ουλοποίηση-αποτιτάνωση.
 2. Υπερτροφία-υπερπλασία-υποπλασία-νεοπλασία-εξαλλαγή-μετάσταση-διήθηση-δυσπλασία-εκτοπία-
 3. Υπεραιμία-συμφόρηση-ισχαιμία-έμφραγμα-θρόμβωση-εμβολή-αγενεσία-μεταμόσχευση
 4. Τύποι δερματικών αλλοιώσεων-διαμαρτία-διϊδρωμα.
 5. Ανοσία-αλλεργία-αυτοανοσία.
 6. Κυριότερα λοιμώδη νοσήματα-Γενικές γνώσεις ανατομικής-φυσιολογίας-Μέθοδοι εξέτασης:Ηπατίτιδες, AIDS, Ερπης ζωστήρ, απλούς ,Λοιμώδης Μονοπυρήνωση-Μηνιγγίτιδες-Φυματίωση-Μυκητιάσεις-Βρουκέλλωση-Σαλμονελλώσεις.
 7. Κυριότερα νοσήματα αναπνευστικού συστήματος- Γενικές γνώσεις ανατομικής-φυσιολογίας-Μέθοδοι εξέτασης παθολογικής φυσιολογίας: Αναπνευστική ανεπάρκεια, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, (χρόνια βρογχίτις, πνευμονικό εμφύσημα), βρογχικό άσθμα, πλευρίτιδα, πνευμοθώρακας, ακετελεκτασία, βρογχεκτασία, πνευμονική εμβολή. Σημασία του καπνίσματος γενικά, σύνδρομο υπνικής άπνοιας, κακοήθειες.
 8. Παθήσεις ουροποιητικού-Γενικές γνώσεις ανατομικής-φυσιολογίας-Μέθοδοι εξέτασης –Γενικά. Σημασία εξέτασης των ούρων, τρόποι εξέτασης των ούρων, τρόποι ελέγχου νεφρικής λειτουργίας.
 9. Νεφρική ανεπάρκεια (οξεία- χρόνια). Σπειραμετονεφρίτιδες. Νεφρωσικό σύνδρομο. Κυστίτιδα. Πυελονεφρίτιδα-Ουρολοίμωξη, Ουρολιθίαση, Ουρηθρίτιδες, Καρκίνοι  ουροποιητικού.
 10. Κύρια νοσήματα πεπτικού συστήματος: Γενικές γνώσεις ανατομικής-φυσιολογίας-Μέθοδοι εξέτασης. Πεπτικό έλκος, σύνδρομο δυσαπορρόφησης, ευερέθιστο παχύ έντερο, ελκώδης κολίτιδα, νοσήματα ήπατος και χοληφόρων, νοσήματα παγκρέατος, κακοήθειες.
 11. Κυριότερα νοσήματα αίματος: αναιμίες- αιμοσφαιρινοπάθειες -λευχαιμίες- διαταραχές πήξεως, ΔΕΠ-αιμορροφιλίες. Γενικές γνώσεις ανατομικής-φυσιολογίας-Μέθοδοι εξέτασης
 12. Συχνότερες ενδοκρινοπάθειες: σακχαρώδης διαβήτης, παθήσεις θυρεοειδούς, παχυσαρκία, σύνδρομο Cushing, μεταβολικό σύνδρομο.Γενικές γνώσεις ανατομικής-φυσιολογίας-Μέθοδοι εξέτασης.
 13. Νοσήματα κυκλοφορικού συστήματος: δυσλιπιδαιμίες, υπέρταση, στεφανιαία νόσος, shock, καρδιακή ανεπάρκεια, οξύ πνευμονικό οίδημα, μυοκαρδιοπάθειες, βαλβιδοπάθειες, αρρυθμίες. Γενικές γνώσεις ανατομικής-φυσιολογίας-Μέθοδοι εξέτασης.
 14. Ρευματικά νοσήματα: αυτοάνοσα νοσήματα, οστεοπόρωσης. Γενικές γνώσεις ανατομικής-φυσιολογίας-Μέθοδοι εξέτασης.
 15. Κυριότερες διαταραχές Κ.Ν.Σ  (Εγκεφαλικά  επεισόδια. – Επιληψία).

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Τρόπος Παράδοσης

Διαλέξεις πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών

 • Χρήση power point presentations
 • υποστήριξη μαθησιακής διδασκαλίας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
 • Χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της ιστοσελίδας του τμήματος για την επικοινωνία με τους φοιτητές.

Αξιολόγηση Φοιτητών

Η αξιολόγηση  του  φοιτητή/τριας γίνεται με γραπτή εξέταση(ΓΕ) ή /& προφορική εξέταση (ΠΕ),  στην   Ελληνική  γλώσσα, στο τέλος του εξαμήνου με  ερωτήσεις  ανάπτυξης  ή/ και σύντομης  απάντησης ή/& ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής σε  ύλη ανάλογη με το αναλυτικό περιεχόμενο του μαθήματος  και τις παραδόσεις.

Η βαθμολογία  εκφράζεται με την κλίμακα από μηδέν έως δέκα( 0-10)

Βάση  επιτυχίας   είναι το  πέντε(5).

Τα κριτήρια αξιολόγησης των φοιτητριών/φοιτητών είναι ρητά προσδιορισμένα, εμπεριέχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (e-class), στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι οι φοιτήτριες/φοιτητές με τη δήλωση του μαθήματος ή/& στην ιστοσελίδα επικοινωνίας του τμήματος με τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

 1. Ausiello Goldman. (2011) . Cecil Παθολογία [e-book] / Συλλογικό έργο · επιμέλεια – Αθήνα: Mendor Editions S.A.
 2. Braunwald, Eugene., (2012) Έγχρωμος άτλας εσωτερικής παθολογίας / Eugene Braunwald, Εκδόσεις Πασχαλίδης.
 3. Γαρδίκας, Κωνσταντίνος Δ. (2015). Ειδική νοσολογία / Γαρδίκας Κωνσταντίνος Δ. – Αθήνα: Παρισιάνου Α.Ε. (2005).
 4. DanL. Longoatall, (2015). Harrisons Εσωτερική Παθολογία, Συνοδό Εγχειρίδιο, Eκδ. Παριζιάνος.
 5. Damjanow I. (2016). Pathology for the Health Professions. Kindle Edition.
 6. Fuller K. S., C. Goodman, (2014). Pathology: Implications for the physical Therapist. Kindle Edition.
 7. Hope R.A., Longmore J.M., Mc Manous, Wood-Allum C.A., (2002). Oxford Handbook Κλινικής Ιατρικής. Εκδ. Λίτσας.
 8. Netter F., (2006) Παθολογία. Εκδ. Πασχαλίδης.
 9. 9. Μεταξάς Π.(2017). Θέματα Εσωτερικής Παθολογίας, εκδότης University Studio Press.
 10. Toohey’s (1999). Εσωτερική Παθολογία.  Εκδ. Παρισιάνος.
 11. Χαροκόπος, Νικόλαος.( 2005). Στοιχεία νοσολογίας / Νικόλαος Χαροκόπος. – 1η έκδ. – Πάτρα: Φιλομάθεια.
 12. Χανιώτης Φ., Χανιώτης Δ., (2002) Παθολογία- Νοσολογία, 4 Τόμοι. Eκδ. Λίτσας.